Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rzeka wody życia

Szybkość

Rzeka wody życia

I

Rzeka wody życia, czysta jak kryształ,

wypływa z tronu Boga i Baranka. (Baranka )

Na obu brzegach rzeki rośnie drzewo życia, dające owoce co miesiąc,

w dwunastu różnych gatunkach. A liście tego drzewa uzdrawiają narody.

Nie będzie więcej klątw. W owym mieście będzie tron Boga i Baranka.

Słudzy będą Mu służyć i oglądać Jego twarz. Jego imię będzie na ich czołach.

I nocy już nie będzie, niepotrzebne płomienie świec ani słońca blask,

gdyż Pan Bóg da im światło. Odtąd będą rządzić na zawsze, będą rządzić na zawsze.

II

Święte miasto, nowe Jeruzalem, dane jest od Boga, pochodzi z niebios,

prosto z niebios. Przybytek Boga jest wśród ludzi, On zamieszka z nimi.

Oto jest Jego lud. On pozostać z nimi chce, chce być ich Bogiem.

Bóg otrze wszystkie łzy z ludzkich oczu, nie będzie śmierci ani płaczu,

nie będzie cierpienia i smutku. Przeminie to, co dawne.

Bóg oto wszystko nowym czyni. Jest Alfą i Omegą, początkiem oraz końcem.

Tym, co pragną, pozwoli pić ze źródła wody życia. Ten, kto jest zwycięzcą,

odziedziczy wszystko. Bóg będzie jego Bogiem, a on Bożym synem.

I nocy już nie będzie, niepotrzebne płomienie świec ani słońca blask,

gdyż Pan Bóg da im światło. Odtąd będą rządzić na zawsze, będą rządzić na zawsze.

III

Błyskawica od wschodu świeci aż na zachód.

Chrystus dni ostatecznych wszedł pomiędzy ludzi.

On prawdę wyraża: Słowo ukazujące się w ciele.

Przed Bożym tronem ludzie poddają się ćwiczeniu i doskonaleniu królestwa.

Chrystus dni ostatecznych pozwolił ludziom żyć wiecznym życiem.

Lud Boży staje z Nim twarzą w twarz każdego dnia, lud słucha Jego słów,

słodszych od miodu. Słowo, niczym obosieczny miecz osądza,

by oczyścić i zbawić człowieka. Sąd rozpoczął się od domu Bożego.

Podniosła się kurtyna na sąd ostatecznych dni. Cały Boży lud czci imię Boga,

który wszedł do swego królestwa, wykonał swe dzieło i zdobył pełną chwałę.

I nocy już nie będzie, niepotrzebne płomienie świec ani słońca blask,

gdyż Pan Bóg da im światło. Odtąd będą rządzić na zawsze, będą rządzić na zawsze.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Głównym celem wcielenia Boga jest wyrażenie Jego słowa

Dalej:Wszystkie narody chwalą Wszechmogącego Boga