878 Każdy krok dzieła Bożego służy życiu człowieka

Bóg tym razem się stał ciałem,

by ukończyć swoje dzieło,

osądzić i zakończyć ten wiek,

zbawić grzeszników od świata bólu

i zupełnie ich przemienić.


Bóg niestrudzenie czyni dzieło dla ludzkości.

Z wyżyn zstąpił do głębin,

do żywego piekła, by spędzić czas z ludźmi.

Nie skarżył się na nędzę świata,

nie ganił ludzkiego nieposłuszeństwa,

lecz znosi hańbę i sam czyni dzieło.


Jak to możliwe, by Bóg mógł być w piekle?

Jednak po to, by człowiek znalazł odpoczynek,

Bóg znosi hańbę i niesprawiedliwość,

schodząc na ziemię, do tego piekła,

by zbawić ludzi.


Jak może człowiek sprzeciwiać się Bogu?

Jak może na Niego narzekać?

Jak śmie podnosić na Niego wzrok?

Z nieba Bóg przyszedł do podłej krainy,

a nigdy nie narzekał na człowieka.


Bóg w ciszy znosi obelgi ludzi,

nie sprzeciwił się żądaniom człowieka,

nie stawiał mu nadmiernych żądań;

wykonuje dzieło potrzebne człowiekowi.


Który z kroków nie był dla człowieka?

Bóg oświeca, upomina, oczyszcza słowami;

przypomina, pociesza, sądzi i objawia.

Choć usunął los człowieka,

które kroki nie są dla przetrwania ludzi,

by uwolnić ich od bólu i ciemności?


Któż pojmie żarliwe serce Boga,

jak serce kochającej matki?


Adaptacja na podstawie: Dzieło i wejście, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 877 Bóg znosi wielkie upokorzenie, by zbawić ludzi

Dalej: 879 Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

80 Konsekwencje unikania sądu

ⅠCzy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd?Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”.Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie...

170 Świadectwo życia

Pewnego dnia mogę zostać schwytanyi być prześladowany za niesienie świadectwa o Bogu,to cierpienie jest dla dobra sprawiedliwości,co wiem w...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze