Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

203 Słowo Boże jest światłem

1

Błyskawica ze Wschodu mnie przebudziła,

a zaspanymi oczami ujrzałem słowo Boże pojawiające się w ciele.

Słowa sądu i karcenia podbiły mnie i zbawiły.

Niepowodzenia, porażki, próby i udręki przenicowały mnie na wskroś.

Ujawniło się moje zepsucie, a ja, dotąd arogancki, spuściłem głowę.

Wiedziałem tylko, że jestem niegodny, widząc swoją niezmierną plugawość.

Mając na uwadze swój status i wcześniejsze zobowiązania,

jakże ja, nikczemny, podły i zepsuty człowiek, mógłbym być godzien służyć Bogu?

Tyle niepowodzeń i tak wiele porażek prowadziło mnie na właściwą ścieżkę wiary w Boga.

Cios za ciosem, oczyszczenie i kłopoty stały się łańcuchem odkupienia,

wiążąc mnie tak ściśle z Bożą miłością.

Poznanie sprawiedliwego usposobienia Boga jest tak wielkim błogosławieństwem.

2

Bóg, który stał się ciałem, jest Zbawicielem, który przybył ponownie.

Przez sąd, udręki i próby stanąłem twarzą w twarz z Bogiem.

Posmakowałem zbawienia i poznałem praktycznego Boga.

Żywe piekło ciemności pozwoliło mi lepiej zrozumieć, czego nienawidzić, a co kochać.

Dzięki oświeceniu i iluminacji Bożych słów rozumiem tajemnice życia.

Skażone ciało człowieka to szatan wcielony.

To, że mogę kochać i doświadczać Boga, jest Jego wyjątkowym wywyższeniem.

Jedynym pragnieniem mojego serca jest odpłacić Mu za Jego miłość.

Boży sąd i karcenie są tak istotne i objawiają Jego miłość.

Moim obowiązkiem jest być posłusznym Bogu i kochać Go z szacunkiem.

Moim świętym obowiązkiem jest dawać świadectwo o Bogu i być Mu wiernym.

Ofiaruję całego siebie, aby wypełnić Jego wolę dla Jego chwały.

Słowa Boże oczyszczają mnie i zbawiają, pozwalając mi żyć prawdziwym życiem.

Poznałem Boga, stając się Jego świadkiem. Będę kochać Boga i służyć Mu na wieki.

Wstecz:Szczera skrucha

Dalej:Chciałbym ponownie się podnieść

Powiązane treści

 • Wiedz, że karcenie i sąd Boży to miłość

  Ⅰ Sąd i karcenie to oczyszczenie i bezlitosne wyjawienie, to kara za grzechy człowieka, kara dla jego ciała, lecz czyny te nie mają potępić czy zniszc…

 • Z radością gromadzimy się, by chwalić Boga

  Chwalcie Boga i się radujcie! Bóg powrócił jako zwycięzca! Naszym obowiązkiem jest nieść świadectwo o Bogu i chwalić Go. Ⅰ Z radością gromadzimy si…

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…

 • Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę

  Ⅰ Wybierzcie własną ścieżkę, nie odrzucajcie prawdy i nie bluźnijcie przeciwko Duchowi Świętemu. Nie bądźcie nieświadomi ani aroganccy. Bądźcie posłus…