203 Słowo Boże jest światłem

1

Błyskawica ze Wschodu mnie przebudziła,

a zaspanymi oczami ujrzałem słowo Boże pojawiające się w ciele.

Słowa sądu i karcenia podbiły mnie i zbawiły.

Niepowodzenia, porażki, próby i udręki przenicowały mnie na wskroś.

Ujawniło się moje zepsucie, a ja, dotąd arogancki, spuściłem głowę.

Wiedziałem tylko, że jestem niegodny, widząc swoją niezmierną plugawość.

Mając na uwadze swój status i wcześniejsze zobowiązania,

jakże ja, nikczemny, podły i zepsuty człowiek, mógłbym być godzien służyć Bogu?

Tyle niepowodzeń i tak wiele porażek prowadziło mnie na właściwą ścieżkę wiary w Boga.

Cios za ciosem, oczyszczenie i kłopoty stały się łańcuchem odkupienia,

wiążąc mnie tak ściśle z Bożą miłością.

Poznanie sprawiedliwego usposobienia Boga jest tak wielkim błogosławieństwem.

2

Bóg, który stał się ciałem, jest Zbawicielem, który przybył ponownie.

Przez sąd, udręki i próby stanąłem twarzą w twarz z Bogiem.

Posmakowałem zbawienia i poznałem praktycznego Boga.

Żywe piekło ciemności pozwoliło mi lepiej zrozumieć, czego nienawidzić, a co kochać.

Dzięki oświeceniu i iluminacji Bożych słów rozumiem tajemnice życia.

Skażone ciało człowieka to szatan wcielony.

To, że mogę kochać i doświadczać Boga, jest Jego wyjątkowym wywyższeniem.

Jedynym pragnieniem mojego serca jest odpłacić Mu za Jego miłość.

Boży sąd i karcenie są tak istotne i objawiają Jego miłość.

Moim obowiązkiem jest być posłusznym Bogu i kochać Go z szacunkiem.

Moim świętym obowiązkiem jest dawać świadectwo o Bogu i być Mu wiernym.

Ofiaruję całego siebie, aby wypełnić Jego wolę dla Jego chwały.

Słowa Boże oczyszczają mnie i zbawiają, pozwalając mi żyć prawdziwym życiem.

Poznałem Boga, stając się Jego świadkiem. Będę kochać Boga i służyć Mu na wieki.

Wstecz: 202 Szczera skrucha

Dalej: 205 Nie pozostawię żalu w swoim sercu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce