Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

872 Boża władza jest rzeczywista i prawdziwa

1 Chociaż Bóg posiada władzę oraz moc, Jego autorytet jest prawdziwy i rzeczywisty, a nie pusty. Autentyczność oraz rzeczywistość Bożego autorytetu i mocy stopniowo objawiają się, a także ucieleśniają w Jego stworzeniu wszystkich rzeczy i kontroli nad wszystkimi rzeczami oraz w procesie prowadzenia i zarządzania ludzkością. Każda metoda, każda perspektywa oraz każdy szczegół Bożej suwerennej władzy nad ludzkością i wszystkimi rzeczami oraz wszystkie dzieła, których On dokonał, jak również Jego zrozumienie wszystkich rzeczy – dosłownie wszystkie dowodzą, że autorytet i moc Boga nie są pustymi słowami.

2 Jego autorytet oraz moc są ukazywane i objawiane stale, a także we wszystkich rzeczach. Te manifestacje i objawienia mówią o prawdziwym istnieniu Bożego autorytetu, ponieważ On używa swego autorytetu i mocy, aby kontynuować swoje dzieło i rozporządzać wszystkimi rzeczami oraz rządzić wszystkimi rzeczami w każdej chwili, a Jego mocy i autorytetu nie można zastąpić aniołami, czyli posłańcami Boga. który prawdziwie sprawuje władzę i autorytet, jest Sam Bóg i nie wzbudza to wątpliwości u żadnego człowieka!

3 Chociaż widzisz, że anioły i posłańcy posiadają wielką moc oraz że dokonali cudów lub zrobili pewne rzeczy zlecone przez Boga, ich czyny służą jedynie wypełnieniu boskiego polecenia i w żadnym wypadku nie są ukazaniem autorytetu Boga – ponieważ żaden człowiek ani przedmiot nie ma lub nie posiada autorytetu Stwórcy, aby tworzyć wszystko i rządzić wszystkimi rzeczami. Tak więc żaden człowiek ani żaden przedmiot nie może sprawować ani ukazać władzy Stwórcy.

Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny I”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jaki skutek przynosi zrozumienie Bożego usposobienia

Dalej:Boże usposobienie nie znosi obrazy

Powiązane treści