957 Bóg ma nadzieję, że człowiek okaże prawdziwą skruchę

Wielki był gniew Boga na mieszkańców Niniwy,

gdy oznajmił im, że zniszczy ich miasto.

Lecz oni ogłosili post,

włożyli wory i siedli w popiele,

a serce Boga zmiękło, odmieniło się.

Boży gniew wobec niniwian

zmienił się w miłosierdzie i tolerancję,

bo wyznali grzechy swe,

bo okazali skruchę.

Gdy Bóg na ludzi gniewa się,

nadzieję ma, że okażą skruchę.

Ześle wtedy miłosierdzie swe.

Zło człowieka budzi Boży gniew.

Ci, którzy słuchają Boga

i skruszeni odwracają się od nieprawości,

porzucają całą swą przemoc,

uzyskują miłosierdzie i tolerancję Boga, Boga, Boga.


Brak sprzeczności w tym objawieniu

dwóch aspektów Bożego usposobienia.

Bóg przejawił odmienną istotę

przed i po okazaniu skruchy przez niniwian;

istota Boga została objawiona.

I tak ludzie mogą ujrzeć realność istoty Boga

i nienaruszalność Jego istoty.

Gdy Bóg na ludzi gniewa się,

nadzieję ma, że okażą skruchę.

Ześle wtedy miłosierdzie swe.

Zło człowieka budzi Boży gniew.

Ci, którzy słuchają Boga

i skruszeni odwracają się od nieprawości,

porzucają całą swą przemoc,

uzyskują miłosierdzie i tolerancję Boga, Boga, Boga.


Bóg wykorzystał postawę swą, by powiedzieć ludziom,

iż nie jest tak, że Bóg nie chce okazać miłosierdzia,

ale niewielu jest skruszonych,

niewielu porzuca przemoc, rzadko stroniąc od zła.

Postawa Boga wobec niniwian ujawnia,

że można zyskać Jego miłosierdzie.

Jeśli ludzie okazują skruchę i porzucają zło,

odmienia się serce Boga względem nich.

Gdy Bóg na ludzi gniewa się,

nadzieję ma, że okażą skruchę.

Ześle wtedy miłosierdzie swe.

Zło człowieka budzi Boży gniew.

Ci, którzy słuchają Boga

i skruszeni odwracają się od nieprawości,

porzucają całą swą przemoc,

uzyskują miłosierdzie i tolerancję Boga.


Adaptacja na podstawie: Sam Bóg, Jedyny II, w: Słowo, t. 2, O poznaniu Boga

Wstecz: 956 Postawa Boga wobec człowieka

Dalej: 958 Zasady działania Boga się nie zmieniają

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

103 Chwalimy nowe życie

Alleluja! Wszechmogący Boże!Dziękujemy Ci i chwalimy Ciebie!Alleluja! Wszechmogący Boże!Wielbimy Cię po wsze czasy!ⅠW dniach ostatecznych...

281 Czas

ⅠSamotna dusza z dala przybywa,sprawdza przyszłość, przeszłości szuka,żmudnie trudzi się i goni za snem.Nie wie skąd przychodzi, ani dokąd...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze