Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą

Szybkość

Bóg pojawił się na Wschodzie świata z chwałą

I

Bóg wykonuje pracę we wszechświecie.

Grzmiące odgłosy na Wschodzie nie ustępują,

potrząsając wszelkimi religiami.

To Boży głos doprowadził wszystkich do teraźniejszości.

To Jego głos zdobędzie wszystkich.

Wpadają w ten strumień, i poddają się Mu.

Bóg już dawno odzyskał chwałę z ziemi, i ze Wschodu ponownie ją objawił.

Kto nie pragnie ujrzeć chwały Bożej?

Kto nie oczekuje Jego powrotu z zapałem?

Kto nie pragnie, aby się ponownie pojawił?

Kto nie tęskni za Jego urokiem?

Kto nie poszedłby w stronę światła?

Kto nie zobaczyłby bogactwa Kanaanu?

Kto nie pragnie zobaczyć powrotu Odkupiciela?

Kto nie podziwia Tego z wszechmocą?

II

Boży głos musi rozprzestrzeniać się po całej ziemi.

Dla Jego wybranego ludu, ma więcej do powiedzenia.

Jak potężny grzmot wstrząsający górami i rzekami.

Przemawia do całego wszechświata i całej ludzkości.

Stąd słowa Boga stają się skarbem człowieka.

Jego słowa są przez wszystkich kochane.

Błyskawica błyska prosto ze wschodu na zachód.

Słowa Boga sprawiają, że ludzie nie cierpią ich oddawać.

Słowa Boże niezgłębione, a radość przynoszą.

Wszyscy ludzie cieszą się i świętują, jak nowonarodzeni – Bóg nadchodzi.

Boży głos przyciąga ludzi. Bóg formalnie wychodzi do ludzi.

Wszyscy ludzie przychodzą, aby Go wielbić.

Ze względu na chwałę i słowa, które Bóg rozgłasza,

wszyscy przychodzą do Boga i widzą błyskawicę ze Wschodu.

III

Bóg zstąpił na "Górę Oliwną" na Wschodzie.

Od dawna jest na tej ziemi, nie ma już Syna Żydów.

On jest Błyskawicą Wschodu, On jest Błyskawicą Wschodu.

Opuścił ludzi, a teraz ponownie pojawia się, pełen Jego chwały.

Bóg jest tym, który był wielbiony przed wiekami,

dziecko opuszczone przez Izraelitów.

On jest pełnym chwały Wszechmocnym Bogiem wieku tego!

Pragnie jedynie osiągnąć to, aby: Wszyscy ludzie przyszli przed Boży tron,

aby zobaczyć Jego twarz i czyny, usłyszeć Jego głos.

To koniec i punkt kulminacyjny Jego planu, to cel Bożego zarządzania.

Tak więc wszystkie narody wielbią Go i uznają.

Wszyscy ludzie ufają i podlegają Mu!

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg zstępuje z sądem

Dalej:Wszechświat odnowiony na Bożą chwałę