Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

8 Królestwo sprawiedliwości Chrystusa się urzeczywistniło

Lud Boży wyśpiewuje Mu chwałę,

albowiem Jego królestwo się urzeczywistniło.

Błyskawica świeci od Wschodu po Zachód,

a Syn Człowieczy zstąpił na ziemię.

Chrystus dni ostatecznych wyraził prawdę,

a jest to Słowo, które ukazało się w ciele.

Sad dni ostatecznych już się rozpoczął

od domu Bożego, domu Bożego,

a prawda obnaży wszystkich ludzi na ziemi.

Bóg Wszechmogący rządzi i wypełnia cały świat

sprawiedliwością i prawością.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Nikt nie może uniknąć sprawiedliwego sądu Bożego.

Wszyscy źli ludzie oraz ci, którzy nie wierzą,

zostaną oczyszczeni dzięki trudom, próbom i bólowi.

Lecz lud Boży akceptuje sąd i karcenie.

Ich skażenie jest obmywane, a doświadczając wszystkich tych trudności

są wierni Bogu, wierni Bogu,

nawet aż do śmierci, nieugięcie podążają za Chrystusem.

Bóg Wszechmogący rządzi i wypełnia cały świat

sprawiedliwością i prawością.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Bóg zwyciężył szatana

i uczynił grupę zwycięzców.

Wszyscy ci, którzy naprawdę kochają Boga,

na pewno będą kroczyć w Jego świetle.

Królestwo sprawiedliwości Chrystusa

należy do ludzi, którzy kochają Boga.

Salwa rozbrzmiewa dla królestwa Chrystusa,

a siedem grzmotów wstrząsa niebem i ziemią.

Siła Bożego dzieła jest tak potężna i rozległa.

Nic i nikt nie jest w stanie nad nią zapanować.

Wielka katastrofa wytępi całą złą ludzkość,

i ujawni, ujawni,

jaki sprawiedliwy jest Bóg, jaki jest święty.

Bóg Wszechmogący rządzi i wypełnia cały świat

sprawiedliwością i prawością.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Wola Boża realizuje się na ziemi,

wielki, czerwony smok jest zniszczony.

Słowa Boże rozchodzą się po całym świecie,

wstrząsając wszystkimi narodami i wszystkimi ziemiami.

Wszyscy się przemieniają dzięki słowom Boga,

pojawia się nowa ziemia i niebo.

Boże zarządzanie odniosło sukces,

Bóg wreszcie otrzymał pełną chwałę.

Urzeczywistniło się Królestwo Chrystusa.

Sprawiedliwe królestwo Chrystusa

urzeczywistniło się w pełni na ziemi.

Cały lud Boży wyśpiewuje

Jego chwałę na wieki.

Wstecz:Święte królestwo ukazało się

Dalej:Królestwo Chrystusa zstąpiło na ziemię

Powiązane treści

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Bóg i ludzkość cieszą się ze zjednoczenia

  Ⅰ Bóg rozpoczął dzieło swe we wszechświecie. Tam ludzie obudzili się i zgromadzili wokół niego. Gdy w nich "krąży" Bóg, zrywają szatana więź, więź wie…

 • Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć

  Ⅰ Słudzy Boży winni Mu być bliscy, umiłowani i lojalni Mu. Czy na oczach innych działasz, czy w ukryciu, Bożą radość możesz zdobyć sam i staniesz pewn…

 • Jak szukać śladów Boga

  Ⅰ Skoro szukamy śladów Boga, musimy szukać, szukać Jego woli. Szukać Bożych słów i wypowiedzi Boga. Szukać Bożych wypowiedzi słów. Bo gdzie są nowe sł…