9 Królestwo Chrystusa zstąpiło na ziemię

Królestwo Chrystusa zstąpiło na ziemię.

Słowo Boże zdobyło świat,

a jego władza jest absolutna.

Wszystko jest możliwe dzięki słowu Bożemu.

Świętujmy przybycie królestwa,

królestwa Chrystusa na ziemię.

Świętujmy także przybycie, przybycie nowego Jeruzalem.

Słowo Boże jest i żyje pośród nas,

jest z nami, w każdym uczynku i myśli.

Wszechmogący i wieczny Boże,

Twe słowo ciałem się stało,

jest żywe, prawdziwe, każdy to widzi.

Twe słowo poprzez wieki wypełnia się,

jest realizowane jedne po drugim.

Wiwat Mu i Chwała Mu!

Świętujmy rządy słowa, słowa Bożego na ziemi!

Sławmy słowo Boże za jego autorytet i jego moc!

Słowo wszechmocnego Boga jest wodą życia, która płynie,

by odżywić ludzkie serca.

My przeszliśmy przez Boski sąd,

przeszliśmy także przez skarcenie.

Nasze skażone usposobienie zostało oczyszczone.

Oddajmy cześć i posłuszeństwo Bogu.

Żyjemy na podobieństwo prawdziwego człowieka.

Świętujmy Jego świętość i Jego prawdziwą sprawiedliwość.

Świętujmy to, jak On nas oczyścił i jak On nas ocalił!

Bóg nas ocalił, dzięki Jego miłości żyjemy w świetle,

wyznajemy Boga, klęcząc, śpiewamy ku Jego czci.

Jasne i wieczne jest piękno królestwa Bożego.

Poddając się słowu Boga,

cały wszechświat rozkwita radością.

Świętujemy ukończenie,

ukończenie Jego wspaniałego dzieła.

Świętujemy Bożą wszechmocną mądrość.

Bóg Wszechmogący prowadzi nas,

Bóg nas prowadzi, wprost do Kanaanu,

abyśmy mogli nacieszyć się Jego bogactwem!

Wstecz: 8 Królestwo sprawiedliwości Chrystusa się urzeczywistniło

Dalej: 10 Królestwo Boże zstąpiło na ziemię

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce