Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

271 Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza

1 O Boże! Stałeś się ciałem i oddałeś wszystko, by zbawić ludzkość. Nigdy nie zaznałeś wśród ludzi ciepła ani nie zyskałeś ludzkiego serca. Zakosztowałeś zgorzknienia tego świata, w cichości przez dziesięciolecia wykonując swoje dzieło. Słowa, które wyraziłeś, są całą prawdą, która ma przynieść człowiekowi drogę życia wiecznego. Ludzie o tym jednak nie wiedzą, potępiają Cię i oczerniają, odmawiając przyjęcia Twojego zbawienia. Znosiłeś upokorzenia, lecz nadal poruszasz ludzi miłością, zbawiając ludzkość w największym możliwym stopniu. O Boże! Bezinteresownie dałeś człowiekowi całą swoją miłość. Tylko Ty jesteś miłością na ziemi i w niebie. Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza.

2 O Boże! Wszystkie prawdy, które wyrażasz, by sądzić i karcić, służą zbawieniu ludzkości. Twoje słowa ujawniają naturę człowieka, a trudności i próby oczyszczają ludzkie skażenie. Organizujesz ludzi, wydarzenia i rzeczy w taki sposób, by pomóc nam zrozumieć prawdę. A my mimo to nie rozumiemy Twojej woli. Pielęgnujemy własne pojęcia i nie potrafimy podporządkować się Twoim ustaleniom. Unikamy Twojego sądu. Jesteśmy uparci i zbuntowani. Brak nam jakiegokolwiek rozumu i głęboko ranimy Twoje serce. Ty zawsze byłeś tolerancyjny i cierpliwy, odżywiając nas i podlewając. Teraz nasze otępiałe serca nabierają świadomości. O Boże! Włożyłeś całe swoje serce w to, by nas zbawić, płacąc najwyższą cenę życia. Tylko Ty jesteś miłością na ziemi i w niebie. Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza. Boże Wszechmogący! Jesteś godzien ludzkiej miłości, będziemy zawsze Cię kochać i nieść o Tobie świadectwo.

Wstecz:Miłość Boża jest tak prawdziwa

Dalej:Poświęcenie w miłości

Powiązane treści

 • Bogu podobają się ci, którzy dążą do prawdy

  Ⅰ Pogląd człowieka na życie powinien obejmować dążenie do bycia osobą, która żyje w prawdzie i człowieczeństwie, kimś, kto ma sumienie i rozum; kto wi…

 • Dążę tylko do tego, by w swoim sercu kochać Boga

  O Boże! Nie proszę, by inni mnie znosili albo dobrze traktowali, ani by mnie rozumieli lub akceptowali. Proszę jedynie, bym zdołał kochać Cię w moim s…

 • Konsekwencje unikania sądu

  Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie pochwalił lu…

 • Zyskałeś tak wiele z powodu wiary

  Ⅰ Kiedy odbywa się sąd widzisz, gdzie kończą Boże stworzenia, widzisz, że trzeba kochać Stwórcę. Właśnie w dziele podboju w pełni rozumiesz ludzkie ży…