Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

271 Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza

1 O Boże! Stałeś się ciałem i oddałeś wszystko, by zbawić ludzkość. Nigdy nie zaznałeś wśród ludzi ciepła ani nie zyskałeś ludzkiego serca. Zakosztowałeś zgorzknienia tego świata, w cichości przez dziesięciolecia wykonując swoje dzieło. Słowa, które wyraziłeś, są całą prawdą, która ma przynieść człowiekowi drogę życia wiecznego. Ludzie o tym jednak nie wiedzą, potępiają Cię i oczerniają, odmawiając przyjęcia Twojego zbawienia. Znosiłeś upokorzenia, lecz nadal poruszasz ludzi miłością, zbawiając ludzkość w największym możliwym stopniu. O Boże! Bezinteresownie dałeś człowiekowi całą swoją miłość. Tylko Ty jesteś miłością na ziemi i w niebie. Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza.

2 O Boże! Wszystkie prawdy, które wyrażasz, by sądzić i karcić, służą zbawieniu ludzkości. Twoje słowa ujawniają naturę człowieka, a trudności i próby oczyszczają ludzkie skażenie. Organizujesz ludzi, wydarzenia i rzeczy w taki sposób, by pomóc nam zrozumieć prawdę. A my mimo to nie rozumiemy Twojej woli. Pielęgnujemy własne pojęcia i nie potrafimy podporządkować się Twoim ustaleniom. Unikamy Twojego sądu. Jesteśmy uparci i zbuntowani. Brak nam jakiegokolwiek rozumu i głęboko ranimy Twoje serce. Ty zawsze byłeś tolerancyjny i cierpliwy, odżywiając nas i podlewając. Teraz nasze otępiałe serca nabierają świadomości. O Boże! Włożyłeś całe swoje serce w to, by nas zbawić, płacąc najwyższą cenę życia. Tylko Ty jesteś miłością na ziemi i w niebie. Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza. Boże Wszechmogący! Jesteś godzien ludzkiej miłości, będziemy zawsze Cię kochać i nieść o Tobie świadectwo.

Wstecz:Miłość Boża jest tak prawdziwa

Dalej:Poświęcenie w miłości

Powiązane treści

 • Bóg pojawił się na wschodzie świata z chwałą

  Ⅰ Bóg działa w całym wszechświecie. Grzmiące odgłosy na Wschodzie nie słabną, wstrząsając wszelkimi religiami. To Boży głos doprowadził nas do teraźni…

 • Próby wymagają wiary

  Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz wierzyć w dzi…

 • Sens ukazania się Boga

  Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób, zstępuje pośr…

 • Słowa Boga są drogą, którą powinien iść człowiek

  Ⅰ W każdym czasie, gdy Bóg czyni swe dzieła na ziemi, to zawsze przemawia do ludzi, przekazuje im pewne prawdy. Te prawdy są drogą, której człowiek p…