271 Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza

1 O Boże! Stałeś się ciałem i oddałeś wszystko, by zbawić ludzkość. Nigdy nie zaznałeś wśród ludzi ciepła ani nie zyskałeś ludzkiego serca. Zakosztowałeś zgorzknienia tego świata, w cichości przez dziesięciolecia wykonując swoje dzieło. Słowa, które wyraziłeś, są całą prawdą, która ma przynieść człowiekowi drogę życia wiecznego. Ludzie o tym jednak nie wiedzą, potępiają Cię i oczerniają, odmawiając przyjęcia Twojego zbawienia. Znosiłeś upokorzenia, lecz nadal poruszasz ludzi miłością, zbawiając ludzkość w największym możliwym stopniu. O Boże! Bezinteresownie dałeś człowiekowi całą swoją miłość. Tylko Ty jesteś miłością na ziemi i w niebie. Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza.

2 O Boże! Wszystkie prawdy, które wyrażasz, by sądzić i karcić, służą zbawieniu ludzkości. Twoje słowa ujawniają naturę człowieka, a trudności i próby oczyszczają ludzkie skażenie. Organizujesz ludzi, wydarzenia i rzeczy w taki sposób, by pomóc nam zrozumieć prawdę. A my mimo to nie rozumiemy Twojej woli. Pielęgnujemy własne pojęcia i nie potrafimy podporządkować się Twoim ustaleniom. Unikamy Twojego sądu. Jesteśmy uparci i zbuntowani. Brak nam jakiegokolwiek rozumu i głęboko ranimy Twoje serce. Ty zawsze byłeś tolerancyjny i cierpliwy, odżywiając nas i podlewając. Teraz nasze otępiałe serca nabierają świadomości. O Boże! Włożyłeś całe swoje serce w to, by nas zbawić, płacąc najwyższą cenę życia. Tylko Ty jesteś miłością na ziemi i w niebie. Miłość Boga Wszechmogącego jest najczystsza. Boże Wszechmogący! Jesteś godzien ludzkiej miłości, będziemy zawsze Cię kochać i nieść o Tobie świadectwo.

Wstecz: 270 Miłość Boża jest tak prawdziwa

Dalej: 272 Poświęcenie w miłości

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

87 Pieśń szczerego przywiązania

1 Jeden jest, który Bogiem jest wcielonym. Wszystko, co mówi, co czyni, prawdą jest. Jego mądrość, sprawiedliwość miłuję. Widzieć Go, być...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce