Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

178 Wszystkie narody świata świadczą o imieniu Boga Wszechmogącego

1 Skoro dano świadectwo o Bogu Wszechmogącym – Władcy Królestwa – zakres Boskiego zarządzania odsłonił się do końca w całym wszechświecie. Zauważone zostało nie tylko Boże pojawienie się w Chinach, ale także imię Boga Wszechmogącego we wszystkich narodach i krajach. Wszyscy wzywają to święte imię, starają się w jakikolwiek sposób mieć społeczność z Bogiem, próbując pojąć wolę Boga Wszechmogącego i służyć w koordynacji Kościoła. Duch Święty działa w ten cudowny sposób.

2 Języki różnych narodów różnią się od siebie, ale Duch jest tylko jeden. Duch ten łączy kościoły w całym wszechświecie i bez najmniejszej różnicy jest jednością z Bogiem – a jest to ponad wszelką wątpliwość. Duch Święty wzywa ich teraz, a Jego głos ich budzi. To głos miłosierdzia Bożego. Wszyscy oni wzywają święte imię Boga Wszechmogącego! Ci ludzie również chwalą i śpiewają. W dziele Ducha Świętego nigdy nie może być żadnych odchyleń, a ludzie ci idą na całość, by postępować dalej właściwą drogą, nie wycofują się, a jej cuda piętrzą się jedne na drugich. Jest to coś, co ludzie uważają za trudne do wyobrażenia i niemożliwe w spekulacji.

3 Bóg Wszechmogący jest Królem życia we wszechświecie! Zasiada na chwalebnym tronie i sądzi świat, włada nad wszystkim, rządzi wszystkimi narodami; wszystkie ludy zginają przed Nim kolana, modlą się do Niego, zbliżają się do Niego i porozumiewają z Nim. Bez względu na to, jak długo wierzysz w Boga, jak wysoki jest twój status lub jak długi twój staż, jeśli sprzeciwiacie się Bogu w swoich sercach, musicie zostać osądzeni i ukorzyć się przed Nim, wznosząc głos z przepełnioną bólem prośbą; w rzeczywistości zbierasz owoce własnych czynów. To zawodzenie jest odgłosem udręki w jeziorze ognia i siarki, jest to wołanie podczas chłostania żelazną rózgą Bożą; to jest sąd przed tronem Chrystusa.

Na podstawie Rozdziału 8

„Wypowiedzi Chrystusa na początku”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Zostaliśmy porwani przed tron

Dalej:Przykazania nowego wieku

Powiązane treści

 • Oznaki Bożego zwycięstwa

  Ⅰ Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci. Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe, przestrzega tego, co ustalił Bóg. Wówczas Bóg zyska grupę ludz…

 • Intymność z Bogiem czyni godnym by Mu służyć

  Ⅰ Słudzy Boży winni Mu być bliscy, umiłowani i lojalni Mu. Czy na oczach innych działasz, czy w ukryciu, Bożą radość możesz zdobyć sam i staniesz pewn…

 • Gdybym nie został zbawiony przez Boga

  Gdybym nie został zbawiony przez Boga, nadal dryfowałbym po świecie, szamocząc się boleśnie w grzechu, żyjąc bez nadziei. Gdybym nie został zbawiony …

 • Konsekwencje unikania sądu

  Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie pochwalił lu…