130 Żyję w obecności Boga

1 Codziennie zachowuję ciszę w obecności Boga, kontemplując i rozważając Jego słowo. Badam siebie i dostrzegam, że w moich myślach i mowie jest nadal wiele ze skażenia. Często popisuję się w mowie i czynach, aby inni patrzyli na mnie z podziwem. Zawsze staram się dominować nad innymi, jestem zadufany w sobie i arogancki, nie przypominam człowieka. W obliczu sądu i zdemaskowania przez słowo Boże odczuwam głęboki wstyd. Wydaje się, że dobrze się zachowuję, ale moje usposobienie się nie zmieniło. Nie posiadłem rzeczywistości i wciąż jestem tak arogancki, że Bóg już od dawna mnie nienawidzi. Ni mogę znieść tego, że zostałem tak dogłębnie zdeprawowany i pragnę przyjąć sąd Boży.

2 Zachowuję ciszę w obecności Boga i we wszystkim poszukuję Jego woli. Łączę się z Bogiem w Jego słowach, rozumiem prawdę, a moje serce jaśnieje. Jeśli stykając się z ludźmi, wydarzeniami i rzeczami, pielęgnuję błędne przekonania, to ukazuję, że nie posiadłem rzeczywistości. Zawsze narzekam, zapewniam o swojej niewinności i staram się usprawiedliwiać, a nawet w najmniejszym stopniu nie jestem posłuszny. Zrozumiawszy prawdę, dostrzegam, że Boże dzieło mające na celu obmycie człowieka jest tak rzeczywiste. Im bardziej jest ono sprzeczne z naszymi własnymi pojęciami, tym bardziej trzeba poszukiwać prawdę. Doświadczenie słowa Bożego i wkroczenie w rzeczywistość oznacza, że naprawdę staje się twarzą w twarz z Bogiem. Doświadczam miłości Boga już bez niejasności czy ograniczeń.

3 Żyję w obecności Boga i w każdej chwili akceptuję to, że On mnie kontroluje. Zarówno w swoich myślach, jak i działaniach przyjmuję sąd i obmywanie słowa Bożego. Dzięki działaniu i przewodnictwu Ducha Świętego moje serce jest spokojne i odprężone. Moje serce czci Boga, a On mnie chroni – już nigdy więcej Go nie obrażę. Kiedy często się uspokajam w obecności Boga, moje serce się Go boi i unika zła. Praktykuję słowo Boże i postępuję zgodnie z prawdą; kocham Boga i jestem Mu posłuszny. Słowo Boże mnie prowadzi, a ja podążam właściwą ścieżką wiary w Boga. Dzięki poznaniu prawdy, moje zepsucie zostaje oczyszczone, a ja wielbię Boga w swoim sercu.

Wstecz: 129 Musimy wybrać własną drogę

Dalej: 131 Oddaję moją miłość Bogu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce