Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

3 Boże Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni

Od Wschodu aż po Zachód cały świat wiwatuje na cześć Boga.

Niesie się Jego chwalebne, święte imię.

Och, Bóg Wszechmogący stał się teraz ciałem.

Pozyskał królestwo i zstąpił na ziemię.

Wybudował Syjon dzięki całej mocy swego autorytetu.

Wszystkim ludom ukazał się w chwale.

Dzięki Jego zbawieniu śpiewają chwalebnie wszyscy święci,

nieskończoną radość przynosi im to imię.

Bóg Wszechmogący włada jako Król (odziany w majestat),

przemawia sprawiedliwie i przynosi zbawienie (dzięki swej mocy).

Słowa Boże władają całą ziemią,

a Jego królestwem nie zachwieje nic.

Wszelkie narody nadchodzą, by wielbić Boga Wszechmogącego!

Wznosimy nasze głosy, radując się, śpiewając razem.

Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni,

stworzenia Boże – chwalcie Go na wieki.

Od jednego krańca ziemi po drugi

chwała Boża rzuca blask na cały świat.

Możemy tylko śpiewać nowe pieśni dla Boga Wszechmogącego.

Jak wspaniałe są wielkie czyny Boga Wszechmogącego!

Jego słowa podbijają ludzkość, On pokonał wszelkich wrogów

a wszystkich tych, których wybrał i naznaczył, zbawił.

Prowadzi ich ku nowemu niebu i ziemi.

Wszyscy ludzie ujrzeli już chwałę Bożą.

Jak piękne jest imię Boga (na calutkim świecie)!

Ludzie na ziemi! Wiwatujcie na cześć Boga (w triumfie)!

Bóg zwyciężył, pokonał wszystkich wrogów.

Śpiewajcie na cześć Boga, chwalcie Jego mądrość i wszechmoc.

Wszelkie narody nadchodzą, by wielbić Boga Wszechmogącego!

Wznosimy nasze głosy, radując się, śpiewając razem.

Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni,

stworzenia Boże – chwalcie Go na wieki.

Bóg pokonał szatana i zyskał wszelką chwałę.

Stworzył grupę zwycięzców,

którzy wraz z Chrystusem zwyciężyli.

Bogu Wszechmogącemu należy się honor i chwała.

Rozwinął zwój, zerwał siedem pieczęci.

Słowa, które wyrzekł, rozbrzmiewają na całej ziemi.

Sprawiedliwość Boża jaśnieje niczym najjaśniejsze światło,

a Jego słowa są jak płonąca pochodnia.

Wszelkie narody nadchodzą, by wielbić Boga Wszechmogącego!

Wznosimy nasze głosy, radując się, śpiewając razem.

Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni,

stworzenia Boże – chwalcie Go na wieki wieków.

Wstecz:Syn Człowieczy pojawił się

Dalej:Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych

Powiązane treści