3 Boże Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni

Od Wschodu aż po Zachód cały świat wiwatuje na cześć Boga.

Niesie się Jego chwalebne, święte imię.

Och, Bóg Wszechmogący stał się teraz ciałem.

Pozyskał królestwo i zstąpił na ziemię.

Wybudował Syjon dzięki całej mocy swego autorytetu.

Wszystkim ludom ukazał się w chwale.

Dzięki Jego zbawieniu śpiewają chwalebnie wszyscy święci,

nieskończoną radość przynosi im to imię.

Bóg Wszechmogący włada jako Król (odziany w majestat),

przemawia sprawiedliwie i przynosi zbawienie (dzięki swej mocy).

Słowa Boże władają całą ziemią,

a Jego królestwem nie zachwieje nic.

Wszelkie narody nadchodzą, by wielbić Boga Wszechmogącego!

Wznosimy nasze głosy, radując się, śpiewając razem.

Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni,

stworzenia Boże – chwalcie Go na wieki.

Od jednego krańca ziemi po drugi

chwała Boża rzuca blask na cały świat.

Możemy tylko śpiewać nowe pieśni dla Boga Wszechmogącego.

Jak wspaniałe są wielkie czyny Boga Wszechmogącego!

Jego słowa podbijają ludzkość, On pokonał wszelkich wrogów

a wszystkich tych, których wybrał i naznaczył, zbawił.

Prowadzi ich ku nowemu niebu i ziemi.

Wszyscy ludzie ujrzeli już chwałę Bożą.

Jak piękne jest imię Boga (na calutkim świecie)!

Ludzie na ziemi! Wiwatujcie na cześć Boga (w triumfie)!

Bóg zwyciężył, pokonał wszystkich wrogów.

Śpiewajcie na cześć Boga, chwalcie Jego mądrość i wszechmoc.

Wszelkie narody nadchodzą, by wielbić Boga Wszechmogącego!

Wznosimy nasze głosy, radując się, śpiewając razem.

Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni,

stworzenia Boże – chwalcie Go na wieki.

Bóg pokonał szatana i zyskał wszelką chwałę.

Stworzył grupę zwycięzców,

którzy wraz z Chrystusem zwyciężyli.

Bogu Wszechmogącemu należy się honor i chwała.

Rozwinął zwój, zerwał siedem pieczęci.

Słowa, które wyrzekł, rozbrzmiewają na całej ziemi.

Sprawiedliwość Boża jaśnieje niczym najjaśniejsze światło,

a Jego słowa są jak płonąca pochodnia.

Wszelkie narody nadchodzą, by wielbić Boga Wszechmogącego!

Wznosimy nasze głosy, radując się, śpiewając razem.

Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni,

stworzenia Boże – chwalcie Go na wieki wieków.

Wstecz: 2 Syn Człowieczy pojawił się

Dalej: 4 Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

86 Pieśń o słodkiej miłości

I W moim sercu skrywa się Twoja miłość. Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób. Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

66 Smutek skażonej ludzkości

Ⅰ Człowiek kroczył przez wieki przy Bogu, ale nie wiedział, że panuje Bóg nad wszystkim, rządzi losem wszystkich istnień, porządkuje je i...

130 Żyję w obecności Boga

1 Codziennie zachowuję ciszę w obecności Boga, kontemplując i rozważając Jego słowo. Badam siebie i dostrzegam, że w moich myślach i mowie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce