Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

4 Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych

Jak błyskawica rozświetlająca niebo od Wschodu do Zachodu,

tak nadejdzie Syn Człowieczy.

Już teraz pojawił się na Wschodzie,

jest Chrystusem dni ostatecznych, Bogiem Wszechmogącym.

Bóg Wszechmogący wyraża całą prawdę,

by zbawić i obmyć człowieka.

Słowo ukazuje się w ciele i jaśnieje światłem,

które rzuca blask na wiek ciemności.

Sąd rozpoczyna się od domu Bożego,

to początek dzieła, które dokona się w dniach ostatecznych.

Słowo Boże rozpoczyna sąd i obnaża

źródło zepsucia ludzkości oraz prawdziwe oblicze człowieka.

Słowa Boże niczym miecz rozdzierają człowieka, ujawniając

jego szatańską naturę.

Karcenie i sąd obmywają i zbawiają

tych, których wyniesiono przed tron Boży.

Wszystko zrodziło się i dokonało poprzez słowo Boga.

Autorytet Bożych słów jest najwyższy.

Każde słowo Boga Wszechmogącego

jest prawdą i wypełni się.

Bóg Wszechmogący, zwycięski Król,

zasiada na swym tronie chwały.

Słowa Boga podbijają wszystkie narody i ludy,

które przybyły, by wielbić Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych,

Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych.

W swej sprawiedliwości, majestacie i gniewie

złemu światu Bóg wydaje osąd.

Bóg jest nie tylko łaską i miłością,

jest także majestatem i sprawiedliwością.

W dniach ostatecznych wszystko dokonuje się poprzez słowa Boże.

Bóg okazuje mądrość i wszechmoc.

Wypowiadając prawdę, Bóg pokonuje szatana,

a cała ludzkość dostępuje zbawienia i obmycia.

Chrystus dni ostatecznych przemawia głosem Boga,

Słowo ukazało się w ciele.

Bóg przemawia do całej ludzkości,

to sąd przed wielkim białym tronem.

Bóg Wszechmogący to jedyna nadzieja człowieka,

On otwiera drogę życia wiecznego.

Jego słowa są drogą, prawdą i życiem

i przynoszą zbawienie całej ludzkości.

Wszystko zrodziło się i dokonało poprzez słowo Boga.

Autorytet Bożych słów jest najwyższy.

Każde słowo Boga Wszechmogącego

jest prawdą i wypełni się.

Bóg Wszechmogący, zwycięski Król,

zasiada na swym tronie chwały.

Słowa Boga podbijają wszystkie narody i ludy,

które przybyły, by wielbić Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych,

Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych.

Bóg wyznaczył grupę ludzi, z których uczyni zwycięzców.

Siły zła, wielkiego, czerwonego smoka,

zostały pokonane, lecz wciąż walczą.

Wielka katastrofa pochłania wszelkie zło,

dokonał się sąd dni ostatecznych.

Na ziemi ukazało się królestwo Chrystusa,

królestwo Chrystusa ukazało się.

Wstecz:Boże Wszechmogący, Pierwszy i Ostatni

Dalej:Bóg Wszechmogący pojawił się na Wschodzie

Powiązane treści

 • Próby wymagają wiary

  Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz wierzyć w dzi…

 • Stracony czas już nigdy nie wróci

  Ⅰ Zbudźcie się, bracia! Zbudźcie się, siostry! Dzień Boży nadchodzi. Czas jest życiem, chwytajcie czas. Ta chwila jest już blisko! Jeśli nie zdacie eg…

 • Boże Wszechmogący, me serce należy do Ciebie

  I Czyjeż słowa są najsłodsze i karmią duszę mą? Czyjaż miłość najpiękniejsza i chwyta serce me? Czyjaż praca najwspanialsza, oczyszcza ludzkie zepsuci…

 • Pieśń zwycięzców

  Ⅰ Królestwo rośnie na tym świecie. Kształtuje się i powstaje pośród ludzi. Żadna siła go nie zniszczy. Bóg kroczy i żyje pośród swojego ludu. Ci, co k…