Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Świadkowie Boga muszą przejść zmianę usposobienia

Szybkość

Świadkowie Boga muszą przejść zmianę usposobienia

I

To Boże dzieło przemienia usposobienie człowieka.

Bez takich zmian człowiek nie może być świadkiem, podobać się Bogu.

To zmiana usposobienia dowodzi wyzwolenia od szatana.

Taki człowiek staje się wzorem, Bogu podoba się, jest świadkiem.

Ludzie, którzy świadczą o Bogu, muszą Go dobrze znać.

Tylko takie świadectwo jest rzeczywiste, zawstydza szatana.

Bóg używa tych, którzy Go poznali przez Jego srogie napomnienia,

przez sąd, któremu poddał ich, by nieśli świadectwo o Nim.

Używa zepsutych i tych, co zmienili swe usposobienie,

zyskując błogosławieństwa, by nieśli świadectwo o Nim.

II

Dziś Bóg wcielony jest na ziemi, by wykonać swoje dzieło.

Wymaga, by człowiek Go znał, posłusznie niósł o Nim świadectwo.

Wymaga, by znał Jego praktyczne dzieło,

był Mu posłuszny wbrew pojęciom ludzkim,

by świadczył o dziele zbawienia i podboju ludzi przez Boga.

Ludzie, którzy świadczą o Bogu, muszą Go dobrze znać.

Tylko takie świadectwo jest rzeczywiste, zawstydza szatana.

Bóg używa tych, którzy Go poznali przez Jego srogie napomnienia,

przez sąd, któremu poddał ich, by nieśli świadectwo o Nim.

Używa zepsutych i tych, co zmienili swe usposobienie,

zyskując błogosławieństwa, by nieśli świadectwo o Nim.

Nie trzeba Mu chwały z ludzkich ust ani świadectwa szatańskiego rodzaju,

którego nie zbawił Bóg, którego Bóg nie zbawił.

Prawdziwe świadectwo o Nim mogą nieść ci, co Go znają;

tylko ci przemienieni nadają się do tego.

Bóg używa tych, którzy Go poznali przez Jego srogie napomnienia,

przez sąd, któremu poddał ich, by nieśli świadectwo o Nim.

Używa zepsutych i tych, co zmienili swe usposobienie,

zyskując błogosławieństwa, by nieśli świadectwo o Nim.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Władza Boga istnieje wszędzie

Dalej:Bądź posłuszny Bogu wcielonemu i zostań udoskonalony

Powiązane treści