Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

174 Ten, który uwalnia siedem grzmotów

1 Bóg Wszechmogący jest Bogiem Siedmiu Duchów! Jest on także Bogiem siedmiorga oczu i siedmiu gwiazd, zrywa On siedem pieczęci i rozwinięty jest przez Niego zwój! Rozdźwięczył On siedem trąb, a siedem czasz i siedem plag znajduje się w Jego uchwycie, aby je uwolnił według swojej woli. O siedem grzmotów, które zawsze były zapieczętowane! Nadszedł czas, by je otworzyć! Ten, który otworzy siedem grzmotów, pojawił się już przed naszymi oczyma! Boże Wszechmogący! Z Tobą wszystko jest wyzwolone i wolne, nie ma żadnych trudności i wszystko przebiega gładko! Niech nic nie śmie blokować Cię lub powstrzymywać, niech wszyscy poddadzą się Tobie. Wszyscy, którzy się nie poddadzą, niech umrą!

2 Boże Wszechmogący, Boże z siedmioma oczyma! Wszystko jest idealnie przejrzyste, wszystko jest jasne i odkryte, wszystko jest objawione i obnażone. Z Nim wszystko jest w pełni jasne i nie tylko Sam Bóg taki jest, lecz również Jego synowie. Nikt, żadne ciało i żadna materia nie mogą skryć się przed Nim i Jego synami! Siedem gwiazd Boga Wszechmogącego jest jasnych! Kościół został uczyniony przez Niego idealnym, ustanawia on swych kościelnych posłańców i cały Kościół znajduje się w Jego opiece. Zrywa on siedem pieczęci i On Sam doprowadza swój plan zarządzania oraz swą wolę do ukończenia. Zwój jest tajemnym językiem Jego zarządzania, a On rozwinął go i objawił! Wszyscy ludzie winni słyszeć Jego siedem rozbrzmiewających trąb. Z Nim wszystko jest poznane, nigdy więcej ukryte i nigdy żałosne. Wszystko jest objawione i wszystko jest zwycięskie!

3 Siedem trąb Boga Wszechmogącego to trąby otwarte, wspaniałe i zwycięskie! Są to również trąby, które osądzają Jego wrogów! Pośród Jego zwycięstwa, Jego róg jest wysławiany! Rządzi On całym wszechświatem! Przygotował On siedem czasz z plagami i uwalniane są one na Jego wrogów w pełni przechylone do granicy możności, a oni strawieni zostaną przez płomienie Jego szalejących ogni. Bóg Wszechmogący pokazuje moc swej władzy, a wszyscy Jego wrogowie giną. Ostateczne siedem grzmotów nie ma już być zapieczętowane przed Bogiem Wszechmogącym, wszystkie one są otwarte! Wszystkie otwarte! Uśmierca on swych wrogów siedmioma grzmotami, stabilizując Ziemię, sprawiając, iż pełni ona dla Niego posługę, nigdy więcej nie będąc pozostawioną na marne! Sprawiedliwy Boże Wszechmogący! Sławimy Cię na zawsze! Zasługujesz na nieskończoną chwalę, nieskończone poważanie i wysławianie Cię!

Na podstawie Rozdziału 34

„Wypowiedzi Chrystusa na początku”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Głos siedmiu grzmotów wydobywa się z tronu

Dalej:Siedem trąb Boga rozbrzmiewa ponownie

Powiązane treści

 • Tutejsze niebo jest takie niebieskie

  I Oto niebo, niebo, które jest tak inne! Wyborny zapach roztacza się wokół, a powietrze jest czyste. Bóg Wszechmogący stał się ciałem i zamieszkał wśr…

 • Świadectwo życia

  Ⅰ Pewnego dnia mogę zostać schwytany i być prześladowany za niesienie świadectwa o Bogu, to cierpienie jest dla dobra sprawiedliwości, co wiem w głę…

 • Pieśń o słodkiej miłości

  I W moim sercu skrywa się Twoja miłość. Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób. Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce lepszym. Służę C…

 • Bóg pragnie szczerego serca człowieka

  Ⅰ Ludzie dziś nie cenią Boga, On nie ma miejsca wewnątrz ich serc. W nadchodzących dniach, dniach cierpienia czy potrafią dowieść, dowieść Mu miłości …