171 Bóg króluje w królestwie

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.

Od teraz zacznę gromadzić wszystkich

tych, którzy nie są wybrani.

Rozpocznę teraz dzieło swoje wśród narodów pogańskich.

Zacznę teraz ogłaszać Moje administracyjne dekrety

całemu światu, by z powodzeniem kolejny etap dzieła wykonać.

Zacznę teraz poprzez karcenie

szerzyć Me dzieło wśród pogan.

Będę teraz używał siły,

użyję jej przeciw poganom.

Rozpocznę teraz jednocześnie dzieło pośród Mych wybrańców.

Gdy Mój lud zapanuje,

wszyscy zostaną podbici.

Odpocznę, podbitym ukażę się.

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.

Zjawiam się w świętym królestwie

i w kraju plugastwa nie ma Mnie.

Wszyscy posłuszni i podbici

mogą ujrzeć Moją twarz.

Widzą Mnie oto na własne oczy,

ich uszy słyszą Mój głos.

To błogosławieństwo przeznaczyłem

dla urodzonych w dniach ostatecznych.

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.

Gdy otworzę zwój, to będzie dzień,

gdy wszyscy zostaną skarceni.

Gdy otworzę zwój, ludzie na całym świecie

zostaną poddani Mym próbom.

Wtedy Moje dzieło osiągnie apogeum.

Wszyscy ludzie będą żyć w mrocznej krainie;

pośród zagrożeń czyhających na nich, wszyscy ludzie będą żyć swym życiem.

Króluję w królestwie i w całym wszechświecie.

Jestem Królem królestwa, jestem Władcą wszechświata.

Gdy Mój dzień nadchodzi na oczach ludzi,

któż nie czuje lęku?

Któż mógłby się tym nie radować?

Wreszcie nadszedł koniec plugawego miasta Babilon.

Człowiek patrzy na nowy świat.

Niebo i ziemia zostały odnowione.

Na podstawie Rozdziału 29

„Słów Bożych dla całego wszechświata”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 170 Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom

Dalej: 172 Władca królestwa triumfuje

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

255 Konsekwencje unikania sądu

Ⅰ Czy rozumiesz czym, czym jest prawda i sąd? Jeśli tak – Bóg wzywa cię: „Poddaj się sądowi”. Inaczej stracisz szansę, by, by Bóg ciebie...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce