Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga

Szybkość

Powinieneś dążyć do posiadania prawdziwej miłości do Boga

I

Dziś musisz wejść na dobrą ścieżkę, skoro wierzysz w praktycznego Boga.

Nie tylko Jego dobrodziejstw z wiarą szukaj, ale staraj się poznawać Go i kochać.

Przez Jego oświecenie i przez Twe dążenie naprawdę zrozum Go,

szczerą miłość miej w sercu swym. Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, że nie zniszczy tego nikt, twoja ścieżka właściwa jest.

Gdy prawdziwie kochasz Boga, świadczysz, że do Niego należysz,

bo On serce twoje ma, należysz tylko do Niego.

Gdy prawdziwie kochasz Boga, tak, prawdziwie kochasz Boga.

II

Dzięki doświadczeniom i poświęceniom i Bożemu dziełu miłość masz.

Jesteś uwolniony od wpływu szatana i żyjesz w świetle słów Boga.

Jeśli jesteś wolny od sił zła, możesz dotrzeć do Boga.

Do Niego w wierze dąż. To obowiązek wasz. Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, że nie zniszczy tego nikt, twoja ścieżka właściwa jest.

Gdy prawdziwie kochasz Boga, świadczysz, że do Niego należysz,

bo On serce twoje ma, należysz tylko do Niego.

Gdy prawdziwie kochasz Boga, tak, prawdziwie kochasz Boga.

III

Nie zadowalaj się tym, co już masz.

Nie możecie miotać się w obliczu Boga dzieł lub lekceważyć ich.

Zawsze pod każdym względem o Bogu myśl.

Wszystko czyń przez wzgląd na Niego, najważniejszy niech będzie,

gdy mówicie czy cokolwiek robicie. Zgodne jest to z Jego wolą.

Gdy prawdziwie kochasz Boga, tak, że nie zniszczy tego nikt,

twoja ścieżka właściwa jest. Gdy prawdziwie kochasz Boga,

świadczysz, że do Niego należysz, bo On serce twoje ma,

należysz tylko do Niego. Gdy prawdziwie kochasz Boga,

tak, prawdziwie kochasz Boga, tak, prawdziwie kochasz Boga.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Całe stworzenie musi poddać się pod Boże panowanie

Dalej:Boża władza jest wyjątkowa