Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga

Szybkość

Rezultat uzyskany dzięki poznaniu Boga

I

Pewnego dnia ujrzysz, że zagadką Stwórca nie jest,

On nigdy nie ukrywał się,

twarzy swej nie zakrywał przed tobą, nigdy nie jest daleko;

On już nie jest Tym, za którym dniami i nocami tęsknisz, lecz

uczuciami swoimi dosięgnąć nie możesz.

On prawdziwie przy tobie stoi i czuwa,

zaopatrzeniem twym jest i twój los ma w rękach swych.

On nie jest na dalekim horyzoncie, ani nie ukrywa się w chmurach wysoko.

On jest przy boku twym i nad wszystkim panuje.

Dla ciebie On wszystkim jest, On Jedynym.

II

Do takiego Boga przylgnąć pragniesz, uwielbiasz i podziwiasz Go,

blisko Niego, przy Nim bądź, którego boisz się stracić,

nie chcesz od Niego odwracać się i w nieposłuszeństwie dalej żyć,

lub unikać Go i oddalać się od Niego;

zależy ci na Nim, posłusznym chcesz Mu być,

Jego panowaniu poddać się, odwdzięczyć za wszystko, co daje.

Nie odtrącasz już Jego prowadzenia, zaopatrzenia, troski i ochrony;

już dłużej się nie opierasz Jego suwerennej władzy.

Tylko za Nim podążać i przy Nim chcesz być;

chcesz Go przyjąć, jedynie On twym życiem,

twoim Panem, twoim Bogiem.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Pieśń zwycięzców

Dalej:Boża wola jest jawną dla wszystkich