Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

463 Bóg postanowił uczynić cię pełnym

Kiedy nadejdzie dzień, w którym ludzie zostaną udoskonaleni przez Boga i będą w stanie podporządkować się Jemu, a także całkowicie będą posłuszni Bogu i pozostawią swe perspektywy oraz los w rękach Boga, wtedy druga część Bożej chwały zostanie całkowicie pozyskana. To znaczy, kiedy dzieło praktycznego Boga zostanie całkowicie zakończone, Jego dzieło na kontynencie chińskim dobiegnie końca; innymi słowy,kiedy ci, którzy zostali predestynowani i wybrani przez Boga, staną się doskonali, Bóg zostanie uwielbiony. Bóg powiedział, że przyniósł drugą część swojej chwały na Wschód, ale jest to niewidzialne gołym okiem. Bóg przyniósł swe dzieło na Wschód: przybył na Wschód, a to jest chwała Boga. Dzisiaj, mimo że Jego dzieło nie zostało jeszcze ukończone, ponieważ Bóg zdecydował się na dzieło, to na pewno się ono dokona. Bóg zdecydował, że wykona to dzieło w Chinach i postanowił uczynić was pełnymi. W ten sposób On nie daje wam wyjścia – On już podbił wasze serca, a ty musisz iść dalej, czy chcesz czy nie, a kiedy jesteś pozyskany przez Boga, Bóg jest uwielbiony.

Na podstawie

„Krótkiego omówienia rozdziału «Nadeszło Królestwo Tysiąclecia»”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Czy wkroczyłeś na właściwą ścieżkę wiary w Boga?

Dalej:Czytaj słowa Boga w odniesieniu do swych stanów

Powiązane treści