Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

136 Tylko dążenie do prawdy może przynieść życie

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Winy z przeszłości są dla mnie nauczką.

Pragnę naprawić moje przeszłe błędy.

Będę stale dążył do prawdy,

choć mogę jeszcze ponieść porażki i niepowodzenia.

Dzięki próbom i oczyszczaniu zakosztowuję Bożej miłości,

a moja miłość do Boga się oczyszcza.

Boże! Pragnę blisko podążać za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Zachowam Twoją drogę życia i radę, niosąc o Tobie donośne świadectwo.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Dzięki Bożemu sądowi moje skażenie ustępuje.

Dobrze wykonuję swój obowiązek, jestem prawdziwym człowiekiem.

Pragnę być posłuszny Bożym ustaleniom,

bez względu na to, jak wielkie są próby i ból.

Pozyskam prawdę i będę trwać przy świadectwie.

Będę kochać Boga i nieść o Nim świadectwo.

Boże! Pragnę podążać blisko za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Pragnę więcej sądu, aby zostać obmytym.

Pozyskanie prawdy oraz zbawienie są dla mnie zaszczytem.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy i zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim praktykować prawdę.

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Wstecz:Proszę jedynie o to, by kochać Boga przez całe swoje życie

Dalej:Zdeterminowany, by pozostać całkowicie oddanym Bogu

Powiązane treści