136 Tylko dążenie do prawdy może przynieść życie

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Winy z przeszłości są dla mnie nauczką.

Pragnę naprawić moje przeszłe błędy.

Będę stale dążył do prawdy,

choć mogę jeszcze ponieść porażki i niepowodzenia.

Dzięki próbom i oczyszczaniu zakosztowuję Bożej miłości,

a moja miłość do Boga się oczyszcza.

Boże! Pragnę blisko podążać za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Zachowam Twoją drogę życia i radę, niosąc o Tobie donośne świadectwo.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy, zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim. praktykować prawdę

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Dzięki Bożemu sądowi moje skażenie ustępuje.

Dobrze wykonuję swój obowiązek, jestem prawdziwym człowiekiem.

Pragnę być posłuszny Bożym ustaleniom,

bez względu na to, jak wielkie są próby i ból.

Pozyskam prawdę i będę trwać przy świadectwie.

Będę kochać Boga i nieść o Nim świadectwo.

Boże! Pragnę podążać blisko za Tobą.

Nigdy nie przestanę dążyć do prawdy, by zyskać życie.

Pragnę więcej sądu, aby zostać obmytym.

Pozyskanie prawdy oraz zbawienie są dla mnie zaszczytem.

Aby zyskać prawdę, życie oraz zmianę usposobienia,

musimy przyjąć sąd i karcenie.

Aby być uczciwym, a nie tylko jakoś sobie radzić z naszym obowiązkiem,

Musimy chętnie przyjąć przycinanie.

Aby wejść w rzeczywistość prawdy i zasłużyć na Bożą pochwałę,

musimy we wszystkim praktykować prawdę.

Aby zostać udoskonalonym, zgodnym z Chrystusem,

musimy przejść wiele bolesnych prób.

Wstecz: 135 Proszę jedynie o to, by kochać Boga przez całe swoje życie

Dalej: 138 Zdeterminowany, by pozostać całkowicie oddanym Bogu

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

31 Sens ukazania się Boga

Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób,...

66 Czas

I Samotna dusza z dala przybywa, sprawdza przyszłość, przeszłości szuka, żmudnie trudzi się i goni za snem. Nie wie skąd przychodzi, ani...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce