Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Przedmowa

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni składa się z dwóch części: hymnów ze słowami Boga i pieśni o życiu kościelnym.

Hymny ze słowami Boga Wszechmogącego pochodzą w całości z wybranych fragmentów książek „Słowo ukazuje się w ciele” i „Zapisy przemówień Chrystusa”. Przełożenie tych klasycznych wypowiedzi na język pieśni ma niezwykle korzystny wpływ na pobożność Bożych wybrańców, pomagając im zbliżyć się do Niego, a także rozważać Jego słowa i rozumieć prawdę. Co więcej, hymny te sprzyjają temu, by ludzie doświadczali słów Boga i wchodzili w ich rzeczywistość.

Pieśni o życiu kościelnym składają się z tego, co Boży wybrańcy pochodzący z różnych regionów zyskali i czego się nauczyli, doświadczając Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Te prawdziwe doświadczenia dają pełne świadectwo o tym, jaki efekt wywołuje w ludziach Boże dzieło osądzania. Dają też świadectwo o tym, że prawda wyrażona przez Boga Wszechmogącego całkowicie wybawiła ludzi od sił szatana, że ich oczyściła i przyniosła im zbawienie, a także o tym, że Bóg stworzył grupę zwycięzców w Chinach, pokonał szatana i został w pełni uwielbiony. Hymny te dają ludziom wiarę i siłę oraz zachęcają ich do zastanowienia się nad sobą, do dostrzeżenia swoich słabości, uporania się ze swoimi problemami i wyjaśnienia tego, czego nie rozumieją – jednocześnie potwierdzają one, że jedynie ci, którzy rozumieją prawdę, mogą się uwolnić od wpływu szatana, i że prawda może wyzwolić ludzi. Dobre pieśni są życiowym przewodnikiem i służą pomocą w razie potrzeby. Stanowią fundamenty wspaniałej podbudowy moralnej. Te pieśni o życiu kościelnym są świadectwem o doświadczaniu dzieła Bożego przez Jego wybrańców.

13 listopada 2018 roku

Dalej:Hymn Królestwa (Ⅰ) Królestwo zstępuje na ziemię

Powiązane treści

 • Pierwsi ludzie byli żyjącymi stworzeniami obdarzonymi duchem

  Ⅰ Na początku Bóg stworzył ludzkość. Powstał pierwszy człowiek – Adam. Bóg ukształtował go, dał mu iskrę życia i obudził wśród Bożej chwały. Potem stw…

 • Najgłębsze życie

  Ⅰ Jako stworzona istota powinieneś chwalić Boga. Jako stworzona istota musisz dążyć do jak najgłębszego życia. Właśnie wy idziecie właściwą ścieżką. …

 • Doskonała Boża troska nad wszystkim

  Ⅰ Wielkość, świętość, suwerenność i miłość, szczegóły Bożej istoty i usposobienia objawiają się zawsze, gdy realizuje swoje dzieło, widać je w Jego wo…

 • Bądź kimś, kto przyjmuje prawdę

  Ⅰ Wybierzcie własną ścieżkę, nie odrzucajcie prawdy i nie bluźnijcie przeciwko Duchowi Świętemu. Nie bądźcie nieświadomi ani aroganccy. Bądźcie posłus…