601 Ścieżki Piotra i Pawła

Jaką ścieżką wszyscy teraz idziecie? Jeśli nie jest na tym samym poziomie co Piotr, jeśli chodzi o poszukiwanie życia, rozumienie siebie i poznanie Boga, to nie kroczysz ścieżką Piotra. Obecnie większość ludzi znajduje się w takim stanie: „Aby otrzymać błogosławieństwa, muszę poświęcić się Bogu i zapłacić za Niego cenę. Aby otrzymać błogosławieństwo, muszę wszystko porzucić dla Boga; Muszę dokończyć to, co On mi powierzył, i dobrze wypełnić mój obowiązek”. Dominuje w tym chęć uzyskania błogosławieństw, która jest przykładem całkowitego poświęcenia się w celu uzyskania nagrody od Boga i zdobycia korony. Tacy ludzie nie mają prawdy w swoich sercach i z pewnością ich rozumienie składa się jedynie z kilku słów doktryny, którą popisują się wszędzie, gdzie się udają. Do nich należy ścieżka Pawła.

Chociaż mogłeś nie planować tego, że obierzesz ścieżkę Pawła, twoja natura sprawiła, że idziesz tą drogą i że wbrew sobie zmierzasz w tym kierunku. Mimo że pragniesz postawić stopę na ścieżce Piotra, jeśli nie masz pewności, jak to uczynić, wówczas mimowolnie obierzesz ścieżkę Pawła: tak wygląda sytuacja. Bóg objawił wam już ścieżkę do zbawienia i udoskonalenia. Jest to Boża łaska i Boże wsparcie, i to On prowadzi was na ścieżkę Piotra. Bez Bożego przewodnictwa i oświecenia nikt nie byłby w stanie obrać ścieżki Piotra; jedyną możliwością byłoby podążanie ścieżką Pawła, podążanie śladami Pawła ku zniszczeniu.

Ścieżka Pawła nie zakładała poznania siebie ani dążenia do zmiany usposobienia. Paweł nigdy nie analizował swojej własnej natury i nie wiedział, czym on sam jest; wiedział tylko, że jest głównym winowajcą prześladowania Jezusa. Nie miał choćby najmniejszego zrozumienia swojej własnej natury i gdy ukończył swoją pracę, wydawało mu się, że jest Chrystusem i powinien zostać nagrodzony. Praca, którą wykonał Paweł, była jedynie usługą wyświadczaną Bogu. Sam Paweł, mimo że uzyskał pewne objawienie od Ducha Świętego, w ogóle nie posiadał bowiem prawdy ani życia. Nie został on przez Boga zbawiony; został przez Niego ukarany.

Ścieżka Piotra jest ścieżką ku doskonałości. W swojej praktyce skupiał się on przede wszystkim na życiu i na dążeniu do poznania Boga i samego siebie. Poprzez swoje doświadczenie Bożego dzieła poznał samego siebie, uzyskał zrozumienie skażenia, w którym tkwi człowiek, poznał swoje słabości i odkrył, jaki jest najbardziej wartościowy cel ludzkich dążeń. Potrafił szczerze kochać Boga, wiedział, jak odpłacić się Bogu, zdobył nieco prawdy i posiadł rzeczywistość, której wymaga Bóg. Na podstawie wszystkich rzeczy, które powiedział, gdy był poddawany próbom, można zobaczyć, że Piotr rzeczywiście był tym, kto najlepiej rozumiał Boga. Ponieważ rozumiał tak dużo prawdy płynącej z Bożych słów, jego ścieżka stawała się coraz jaśniejsza i coraz bardziej zgodna z wolą Boga.

Adaptacja na podstawie: Jak obrać ścieżkę Piotra, w: Słowo, t. 3, Rozmowy Chrystusa dni ostatecznych

Wstecz: 600 Sukces lub porażka zależą od ścieżki, którą kroczy człowiek

Dalej: 602 Ścieżka do skutecznej wiary w Boga

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

35 Wstańcie i tańczcie dla Boga

ⅠUsłyszeliśmy głos Bogai wznieśliśmy się przed Nim na ucztę.Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego,żyjąc w radości z Nim.Gdy...

610 Naśladujcie Pana Jezusa

ⅠJezus wypełnił misję Boga,dzieło odkupienia wszystkich ludzi,oddając swoje troski Bożej wolibez egoistycznych celów i planów.Na pierwszym...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze