Rozdział 116

Pośród Moich słów wiele jest takich, które sprawiają, że ludzie się boją. Wiele z nich wprawia ich w trwożne drżenie i wiele też sprawia, że ludzie cierpią i tracą nadzieję, a jeszcze więcej powoduje wśród ludzi zagładę. Nikt nie jest w stanie zgłębić bogactwa Moich słów ani jasno go zrozumieć. Tylko wtedy, gdy zdanie po zdaniu wypowiadam do was Moje słowa i wam je objawiam, poznajecie ogólną sytuację, choć nadal nie macie jasności co do tego, jak naprawdę wyglądają pewne konkretne fakty. Posłużę się zatem faktami, aby objawić wam wszystkie Moje słowa, umożliwiając wam w ten sposób lepsze ich zrozumienie. Co zaś do stylu Mojej wypowiedzi, to nie tylko mówię, lecz także działam Moimi słowami; takie jest prawdziwe znaczenie wyrażenia, że „słowa i ich realizacja pojawiają się jednocześnie”. U Mnie bowiem wszystko jest wolne i wszystko zostaje uwolnione, i na tej podstawie wszystko, co robię, przepełnione jest mądrością. Nie mówię ani nie działam nierozważnie. (Czy to w ludzkiej, czy w boskiej naturze, mówię i działam z mądrością, ponieważ Moje człowieczeństwo jest nieodłączną częścią Mnie). Jednak kiedy mówię, nikt nie zwraca uwagi na ton Mojej mowy; kiedy działam, nikt nie zwraca uwagi na metodę Mojego działania. To jest mankament człowieka. Objawię Moją moc nad wszystkimi ludźmi, nie tylko nad Moimi pierworodnymi synami, ale jeszcze bardziej objawię Moją moc we wszystkich narodach i pośród wszystkich ludów; tylko to jest potężnym świadectwem, które zawstydzi szatana. Nie postępuję nierozsądnie. Większość ludzi myśli, że Moje świadectwo o pierworodnych synach jest błędem. Mówią, że są poza Mną inni bogowie, że działam bezsensownie oraz że się poniżam, i w tym właśnie jeszcze bardziej ujawnia się skażenie człowieka. Czyż mógłbym się mylić, niosąc świadectwo o pierworodnych synach? Mówicie że się mylę, ale czy możecie o tym zaświadczyć? Gdyby nie Moje wywyższenie, Moje świadectwo, nadal ciemiężylibyście Mojego Syna, wciąż traktowalibyście Go z zimną obojętnością, mając Go za swego służącego. O, wy świnie! Zrobię z wami porządek, z każdym po kolei! Nikomu nie odpuszczę! Powiedzcie Mi, jakiego rodzaju stworzeniami są ci, którzy są nie do pogodzenia z osobą posiadająca zwykłe człowieczeństwo? Bez wątpienia są oni świniami! Po prostu nie mogę znieść ich widoku. Gdybym czekał na wasze świadectwo, Moje dzieło byłoby już opóźnione! O, wy świnie! Nie macie za grosz człowieczeństwa! Nie potrzebuję, abyś pełnił dla Mnie służbę! Wynoś się stąd natychmiast! Przez tak długi czas zastraszałeś i dręczyłeś Mojego Syna. Teraz Ja rozdepczę cię na miazgę! Zobacz, co się stanie, jeśli raz jeszcze odważysz się szaleć bez opamiętania! Zobacz, co się stanie, jeśli znów ośmielisz się przynieść Mi wstyd! Dokonałem już Mojego wielkiego dzieła. Powinienem zawrócić i zrobić porządek z tym stadem bydła!

Wszystko dokonuje się w Moich rękach (jeśli chodzi o tych, których kocham) i wszystko jest również niszczone w Moich rękach (jeśli chodzi o te bydlęta, których nienawidzę, i tych ludzi, sprawy oraz rzeczy, którymi gardzę). Pozwalam, aby Moi pierworodni synowie widzieli wszystko, co uczynię, niech to gruntownie zrozumieją i ujrzą w tym wszystko, co uczyniłem od czasu wyjścia z Syjonu. Później wejdziemy razem na Górę Syjon, wejdziemy do tego miejsca, gdzie przebywaliśmy przed wiekami i będziemy przeżywać nasze życie na nowo. Odtąd nie będzie już żadnego kontaktu ze światem i tym stadem świń, lecz zapanuje całkowita wolność, wszystko przebiegać będzie w sposób niezakłócony i bez przeszkód. Któż ośmieli się przeciwstawić któremukolwiek z Moich pierworodnych synów? Kto odważy się dalej im się sprzeciwiać? Nie będę wobec kogoś takiego pobłażliwy! Tak, jak baliście się Mnie w przeszłości, musicie dzisiaj bać się Moich pierworodnych synów. Nie bądźcie tacy przed Moim obliczem, a zupełnie inni za Moimi plecami; widzę bowiem z krystaliczną jasnością, jaki jest każdy z was. Nie być lojalnym wobec Mojego Syna, oznacza to samo, co nie być jak syn wobec Mnie, co jest oczywistym faktem, ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Jeśli ktoś jest dobry dla Mnie, ale ma inny stosunek do Moich pierworodnych synów, to bez wątpienia jest typowym potomkiem wielkiego czerwonego smoka, ponieważ rozrywa ciało Chrystusa, a ten grzech nigdy nie zostanie wybaczony! Każdy z was musi to zrozumieć. Obowiązkiem waszym jest nieść o Mnie świadectwo, a ponadto waszym obowiązkiem jest być świadkiem pierworodnych synów. Żaden z was nie uchyli się od odpowiedzialności. Natychmiast zrobię porządek z każdym, kto będzie powodował zakłócenia! Nie myśl, że jesteś kimś nadzwyczajnym. Oto powiadam ci: ten, kto będzie najbardziej nadzwyczajny, stanie się celem Mojej najsurowszej kary! Właśnie dla kogoś takiego jest najmniej nadziei i w największym stopniu jest on synem zatracenia. Będę karcił cię bez końca!

Całe Moje dzieło wykonywane jest osobiście przez Mojego Ducha i nie pozwalam, aby ktokolwiek pokroju szatana się w nie wtrącał. Robię to, by uniknąć zakłócania Moich planów. Na koniec pozwolę zarówno dorosłym, jak i dzieciom powstać i wychwalać Mnie i Moich pierworodnych synów, chwalić Moje cudowne uczynki i wychwalać ukazanie się Mojej osoby. Pozwolę, by odgłosy uwielbienia odbijały się echem w całym wszechświecie, docierając aż na krańce ziemi, wstrząsając górami, rzekami i wszystkimi rzeczami, i doszczętnie upokorzę szatana. Posłużę się Moim świadectwem, aby zniszczyć cały ten brudny i nikczemny stary świat i zbudować święty i nieskalany nowy świat. (Mówiąc, że słońce, księżyc, gwiazdy i ciała niebieskie nie zmienią się w przyszłości, nie mam na myśli tego, że stary świat nadal istnieje, lecz raczej to, że cały świat zostanie zniszczony i stary świat zostanie zastąpiony. Nie mam jednak zamiaru wymieniać wszechświata). Dopiero wtedy będzie to świat zgodny z Moją wolą; w jego obrębie nie będzie dzisiejszych represji ani obecnego zjawiska wyzysku. Zamiast tego zapanuje w nim całkowita sprawiedliwość i rozsądek w ciele. (Chociaż mówię, że będzie tam sprawiedliwość i rozsądek, będzie to w ciele; w porównaniu z Moim królestwem będzie to coś zupełnie innego, tak różnego jak niebo i ziemia: po prostu nie sposób ich porównywać – ludzki świat jest przecież ludzkim światem, a świat duchowy – światem duchowym). W owym czasie Moi pierworodni synowie i Ja będziemy sprawować jurysdykcję nad takim światem (nie będzie w nim zakłóceń ze strony szatana, ponieważ szatan zostanie przeze Mnie całkowicie usunięty), ale nasze życie i tak będzie życiem królestwa, czemu nikt nie może zaprzeczyć. Przez wieki nie było ani jednego człowieka (bez względu na to, jak bardzo by był lojalny) który doświadczył tego rodzaju życia, ponieważ przez wieki nie było nikogo, kto pełniłby rolę Mojego pierworodnego syna, a ludzie i tak będą później pełnić dla Mnie służbę. Chociaż ci posługujący są lojalni, są ostatecznie potomkami szatana, którzy zostali przeze Mnie podbici, więc po śmierci ciała wciąż rodzą się w ludzkim świecie, aby Mi służyć; to jest prawdziwe znaczenie słów „synowie są przecież synami, a posługujący są jednak potomkami szatana”. Nie wiadomo, jak wielu ludzi na przestrzeni wieków jest po to, aby służyć pierworodnym synom dnia dzisiejszego; żaden z posługujących nie może uciec, a Ja sprawię, że będą pełnić dla Mnie służbę już na zawsze. Jeśli zaś chodzi o ich naturę, wszyscy są dziećmi szatana, wszyscy opierają Mi się i chociaż pełnią dla Mnie służbę, są do tego zmuszeni i żaden z nich nie ma innego wyjścia, ponieważ wszystko kontrolowane jest Moją ręką, a posługujący, którymi się posługuję, muszą pełnić dla Mnie służbę aż do końca. Tak więc nadal istnieje dziś wielu ludzi, którzy mają tę samą naturę co prorocy i apostołowie minionych wieków, ponieważ są jednego ducha. Wciąż jest zatem wielu wiernych posługujących, którzy krzątają się dla Mnie (ponad sześć tysięcy lat nieustannie pełnią oni służbę dla Mnie, więc miejsce tych ludzi jest pośród posługujących) ale na koniec żaden nie zdoła osiągnąć tego, na co wszyscy na przestrzeni wieków mieli nadzieję, ponieważ to, co przygotowałem, nie jest dla nich.

Wszystko, co Moje, zostało już dokonane przed oczyma; sprawię, że Moi pierworodni synowie powrócą do Mojego domu i do Mego boku, by ponownie się zjednoczyć. Ponieważ powróciłem tryumfalnie i zwycięsko i zyskałem pełnię chwały, przychodzę, aby sprowadzić was z powrotem. W przeszłości niektórzy ludzie przepowiadali „pięć dziewic mądrych i pięć dziewic głupich”. Choć przepowiednia ta jest nieścisła, nie jest jednak całkowicie błędna, więc mogę zaproponować wam pewne jej wyjaśnienie. Otóż „pięć mądrych dziewic i pięć dziewic głupich” razem wziętych nie reprezentuje ani liczby osób, ani też jakiegoś rodzaju ludzi. „Pięć mądrych dziewic” odnosi się do pewnej liczby osób, zaś „pięć dziewic głupich” reprezentuje jeden rodzaj ludzi, ale żadne z tych określeń nie odnosi się do pierworodnych synów. Zamiast tego, symbolizują one stworzenie. To jest powód, dla którego zostały poproszone o przygotowanie oliwy w dniach ostatecznych. (Stworzenie nie posiada Mojej jakości; jeśli chce być mądre, musi przygotować oliwę, a więc musi być wyposażone w Moje słowa). „Pięć dziewic mądrych” reprezentuje Moich synów i Mój lud pośród ludzi, których stworzyłem. Nazywa się ich „dziewicami” dlatego, że są pozyskani przeze Mnie, mimo że rodzą się na ziemi; można by powiedzieć, że są święci, więc nazywani są „dziewicami”. Wspomniana liczba pięć odnosi się do liczby Moich synów i Mojego ludu, których zawczasu wyznaczyłem. „Pięć dziewic głupich” odnosi się zaś do posługujących, gdyż pełnią oni służbę dla Mnie, nie przywiązując najmniejszej wagi do życia, uganiając się jedynie za pozorami i tym, co powierzchowne (ponieważ nie mają Mojej jakości, cokolwiek robią, jest to tylko pozór), i nie potrafią być dla Mnie zręcznymi pomocnikami, więc nazywani są „dziewicami głupimi”. Wspomniane wyżej „pięć” reprezentuje szatana, a nazwanie ich „dziewicami” oznacza, że zostali podbici przeze Mnie i są w stanie pełnić służbę dla Mnie; takie osoby nie są jednak święte, dlatego nazywane są posługującymi.

Wstecz: Rozdział 115

Dalej: Rozdział 117

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze