Rozdział 116

Wiele Moich słów sprawia, że ludzie się boją, wielu drży z przerażenia; jeszcze inne sprawiają, że ludzie cierpią i tracą nadzieję, a jeszcze wiele innych powoduje destrukcję wśród ludzi. Bogactwa Moich słów nikt nie może zgłębić ani jasno zrozumieć. Tylko kiedy wypowiadam do was Moje słowa i ujawniam je zdanie po zdaniu, możecie poznać ogólną sytuację; prawdy konkretnych faktów nadal nie rozumiecie. Tak więc wykorzystam fakty, aby ujawnić wszystkie Moje słowa, pozwalając wam lepiej zrozumieć. Jak widać z metody Mojej mowy, nie tylko mówię, ale nawet działam Moimi słowami; tylko takie jest prawdziwe znaczenie tego, że słowa i dokonania pojawiają się jednocześnie. Gdyż ze Mną wszystko jest wolne i wszystko zostaje uwolnione, a na tym fundamencie wszystko, co robię, jest wypełnione mądrością. Nie mówię i nie działam niedbale. (Niezależnie od tego, czy w człowieczeństwie, czy boskości, mówię i działam z mądrością, ponieważ Moje człowieczeństwo jest nieodłączną częścią Mnie.) Jednak kiedy mówię, nikt nie zwraca uwagi na ton Mojej mowy; kiedy działam, nikt nie zważa na metodę Mojego dzieła. To jest mankament człowieka. Ujawnię Moją moc wszystkim ludziom, nie tylko Moim pierworodnym synom, ale nawet bardziej objawię Moją moc we wszystkich narodach i ludach; tylko to jest potężnym świadectwem, które zawstydzi szatana. Nie postępuję głupio; wielu ludzi myśli, że dawanie świadectwa pierworodnym synom jest Moim błędem, mówią, że są poza Mną inni bogowie, że działam bezsensownie, że się poniżam; w ten sposób zepsucie człowieka jest jeszcze bardziej widoczne. Czy świadczenie o Moich pierworodnych synach może być Moim błędem? Mówicie że się mylę, ale czy możecie temu zaświadczyć? Gdyby nie Moje wywyższenie, Moje świadectwo, nadal miażdżylibyście Mojego Syna pod sobą, traktując Go z zimną obojętnością, jak swojego służącego. Cóż za stado bestii! Zrobię z wami porządek, z każdym po kolei! Nikomu nie odpuszczę! Powiedzcie Mi, czymże są rzeczy niemożliwe do pogodzenia ze zwykłym człowieczeństwem osoby? Bez wątpienia są oni stadem zwierząt! Po prostu nie mogę ich znieść. Gdybym czekał na wasze świadectwo, Moje dzieło byłoby już opóźnione! Stado zwierząt! Nie macie wprost żadnego człowieczeństwa! Nie potrzebuję twoich posług! Wynoś się stąd natychmiast! Przez tak długi czas dręczyłeś Mojego Syna; rozdepczę cię na miazgę! Znów masz czelność być dziki, ośmielasz się znów przynosić Mi wstyd! Dokonałem już Mojego wielkiego dzieła i nadszedł czas, aby zrobić porządek z tym stadem zwierząt!

Wszystko dokonuje się w Moich rękach (dla tych, których kocham) i wszystko jest również zniszczone w Moich rękach (dla tych zwierząt, których nienawidzę, tych ludzi, spraw i rzeczy, którymi gardzę). Pozwalam, aby Moi pierworodni synowie widzieli wszystko, co chcę robić, niech to gruntownie zrozumieją, widząc wszystko, co uczyniłem od czasu wyjścia z Syjonu. Później wejdziemy razem na Górę Syjon, wejdziemy do naszego miejsca sprzed wieków i będziemy żyć na nowo. Odtąd nie będzie już żadnego kontaktu ze światem i tym stadem zwierząt, ale zapanuje całkowita wolność, wszystko będzie niezakłócone i bez przeszkód. Kto ośmieli się przeciwstawić któremukolwiek z Moich pierworodnych synów? Kto odważy się ponownie im sprzeciwić? Nie będę mu pobłażał! Tak, jak czciliście Mnie w przeszłości, dzisiaj musicie czcić Moich pierworodnych synów jako takich. Nie bądźcie z jednej strony przede Mną, a z drugiej za Mną; widzę z krystaliczną jasnością, jaki każdy jest. Nie być lojalnym wobec Mojego Syna, to nie być synowskim wobec Mnie, co jest oczywistym faktem, ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Jeśli ktoś jest dla Mnie dobry, ale ma inny stosunek do Moich pierworodnych synów, to bez wątpienia jest typowym potomkiem wielkiego czerwonego smoka, ponieważ łamie ciało Chrystusa; ten grzech nigdy nie zostanie przebaczony! Każdy z was musi to zrozumieć. Obowiązkiem waszym jest nieść Mi świadectwo, a tym bardziej być świadkiem pierworodnych synów. Nikt z was nie uchyli się od odpowiedzialności; jeśli przeszkodzisz, od razu zrobię z tobą porządek! Nie myśl, że jesteś zbyt doskonały. Powiadam ci! Im bardziej jesteś taki, tym bardziej stajesz się celem Mojej surowej kary! Im bardziej jesteś taki, tym bardziej jesteś beznadziejny i jesteś synem zatracenia, a Ja skarcę cię na wieczność!

Całe Moje dzieło jest wykonywane osobiście przez Mojego Ducha i nie pozwalam, aby ktokolwiek pokroju szatana wtrącał się i zakłócał Moje plany. Na koniec pozwolę zarówno dorosłym, jak i dzieciom powstać i wychwalać Mnie i Moich pierworodnych synów, chwalić Moje cudowne uczynki i wychwalać wygląd Mojej osoby. Pozwolę, by odgłosy uwielbienia odbijały się echem od samych krańców wszechświata, wstrząsając górami, rzekami i wszystkimi rzeczami, a ja całkowicie upokorzę szatana; wykorzystam Moje świadectwo, aby zniszczyć cały brudny i nikczemny stary świat i zbudować święty i nieskalany nowy świat. (Mówiąc, że słońce, księżyc, gwiazdy i ciała niebieskie nie zmienią się w przyszłości, nie mam na myśli tego, że stary świat nadal istnieje, ale raczej, że cały świat zostanie zniszczony i stary świat zostanie zastąpiony. Nie zastąpię jednak wszechświata.) Dopiero wtedy będzie to świat zgodny z Moją wolą; w jego obrębie nie będzie dzisiejszych represji ani zjawiska wyzysku i będzie to całkowita sprawiedliwość i rozsądek w ciele. (Chociaż mówię, że będzie to sprawiedliwe i rozsądne, będzie to w ciele; w porównaniu z Moim królestwem będzie to coś zupełnie innego, tak różnego jak niebo i ziemia, po prostu nie ma sposobu na porównanie – ludzki świat jest przecież ludzkim światem, a świat duchowy – światem duchowym.) W tym czasie Moi pierworodni synowie i Ja będziemy sprawować jurysdykcję nad takim światem (nie będzie w nim zakłóceń ze strony szatana, ponieważ zostanie on przeze Mnie całkowicie usunięty), ale nasze życie będzie nadal życiem królestwa, a temu nikt nie może zaprzeczyć. Przez wieki człowiek (bez względu na to, jak jest lojalny) nigdy nie doświadczył tego rodzaju życia, ponieważ przez wieki nie było nikogo, kto działałby jako Mój pierworodny syn, a oni nadal będą służyć Mi później. Chociaż ci posługujący są lojalni, są ostatecznie potomkami szatana, którzy zostali podbici przeze Mnie, więc po śmierci ciała wciąż rodzą się w ludzkim świecie, aby Mi służyć; to jest prawdziwe znaczenie słów „synowie są przecież synami, a posługujący są potomkami szatana”. Przez wieki nie wiadomo, ilu ludzi jest po to, aby służyć pierworodnym synom dnia dzisiejszego; nikt z posługujących nie może uciec, a Ja sprawię, że będą pełnić dla Mnie służbę na zawsze. Jeśli zaś chodzi o ich naturę, wszyscy są dziećmi szatana, wszyscy opierają się Mnie i chociaż pełnią dla Mnie służbę, wszyscy są do tego zmuszeni, nie mają wyjścia, ponieważ wszystko kontrolowane jest przez Moją rękę; posługujący, z których korzystam, muszą pełnić dla Mnie służbę do końca. Tak więc nadal istnieje wielu ludzi, którzy mają tę samą naturę co prorocy i apostołowie na przestrzeni wieków, ponieważ są jednego ducha. Wciąż jest wielu wiernych posługujących dla Mnie, ale w końcu (ponad sześć tysięcy lat stale pełnią oni służbę dla Mnie, więc należą do posługujących) nikt nie może osiągnąć tego, na co ci wszyscy na przestrzeni wieków mieli nadzieję, ponieważ to, co przygotowałem, nie jest dla nich.

Wszystko, co Moje, zostało już dokonane naocznie; sprawię, że Moi pierworodni synowie powrócą do Mojego domu, do Mego boku i ponownie się zjednoczą. Ponieważ powróciłem tryumfalnie i zwycięsko w pełnej chwale, przychodzę, aby sprowadzić was z powrotem. W przeszłości niektórzy ludzie przewidzieli „pięć panien mądrych i pięć panien głupich”; chociaż było to przewidywanie niedokładne, nie jest jednak całkowicie błędne, więc mogę dać wam pewne wyjaśnienie. Pięć mądrych panien i pięć głupich z pewnością nie reprezentuje ani liczby osób, ani też jednego rodzaju ludzi. Pięć mądrych panien oznacza liczbę ludzi, zaś pięć głupich reprezentuje jeden rodzaj ludzi, ale żadne nie odnoszą się do pierworodnych synów, a raczej reprezentują one stworzenie. To jest powód, dla którego zostały poproszone o przygotowanie oliwy w dniach ostatecznych. (Stworzenie nie posiada Mojej jakości, jeśli chcą być mądrzy, muszą przygotować oliwę, a więc muszą być wyposażeni w Moje słowa.) Pięć panien mądrych reprezentuje Moich synów i Mój lud pośród ludzi, których stworzyłem. Nazywa się ich[a] „pannami” dlatego, że chociaż rodzą się na ziemi, są pozyskani przeze Mnie; można powiedzieć, że stali się święci, więc nazywani są „pannami”. Wspomniana liczba „pięć” odnosi się do Moich synów i ludzi, których przeznaczyłem. „Pięć głupich panien” odnosi się do posługujących. Pełnią dla Mnie służbę, nie przywiązując najmniejszego znaczenia do życia, jedynie uganiając się za rzeczami zewnętrznymi (ponieważ nie mają Mojej jakości, wszystko, co robią, to rzeczy zewnętrzne), i nie są w stanie być dla Mnie zdolnymi pomocnikami, są więc nazywani „głupimi pannami”. Wspomniane „pięć” reprezentuje szatana, a nazwanie ich[b] „pannami” oznacza, że zostali podbici przeze Mnie i są w stanie pełnić służbę dla Mnie, ale takie osoby nie są święte, dlatego są nazwani posługującymi.

Przypisy:

a. W oryginalnym tekście nie ma wyrażenia „Nazywa się ich”.

b. W oryginalnym tekście nie ma wyrażenia „nazwanie ich”.

Wstecz: Rozdział 115

Dalej: Rozdział 117

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Jakie jest Twoje pojmowanie Boga?

Ludzie od dawna wierzą w Boga, ale większość z nich nie rozumie słowa „Bóg”. Po prostu podążają za Bogiem z mętlikiem w głowie. Nie mają...

Dzieło i wejście (1)

Od czasu, gdy ludzie zaczęli kroczyć właściwą drogą wiary w Boga, pojawiło się wiele rzeczy, co do których wciąż nie mają oni pełnej...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce