205 Nie pozostawię żalu w swoim sercu

1

Przez lata wierzyłem w Pana, ale nie wiedziałem, jak dążyć do prawdy.

Kurczowo trzymałem się religijnych rytuałów, a moja wiara w Boga była niejasna i abstrakcyjna.

Zrozumiałem trochę z Biblii i pomyślałem, że znam Boga.

Ponosiłem koszty i cierpiałem dla Pana, aby otrzymać nagrodę, zostać uhonorowanym.

Moje serce przepełniały koncepcje i wyobrażenia dotyczące Boga.

Moje serce pragnęło cieszyć się Bożą łaską i Jego błogosławieństwami.

Kiedy widziałem wypowiedzi wcielonego Syna Człowieczego,

używałem słów z Biblii, aby mierzyć Boże dzieło.

Kurczowo trzymałem się koncepcji religijnych i sądziłem, że to lojalność wobec Pana.

Czym różniły się moje działania od postępowania faryzeuszy?

2

Kiedy doświadczyłem sądu płynącego z Bożych słów, to było jak przebudzenie ze snu.

Dostrzegłem, jak niedorzeczna i irracjonalna była moja postawa wobec Boga.

Nie poznawszy prawdy, często używałem koncepcji i wyobrażeń, by zmierzyć Boga.

Osądziłem także Chrystusa i wyparłem się Go, jak gdyby był zwykłą osobą.

Dopiero gdy podbiły mnie słowa Boże, ujrzałem pojawienie się Boga.

Gardziłem sobą za to, że będąc zbyt arogancki i ślepy, nie poznałem Boga.

Na myśl o moim wcześniejszym nieposłuszeństwie i sprzeciwie, przepełniał mnie żal.

Kłaniając się przed Bogiem, poczułem niezmierny żal.

Postanowiłem dążyć do prawdy i urzeczywistniać podobieństwo do człowieka.

Poświęciłem się podążaniu za Bogiem i nie spocznę, dopóki nie zdobędę prawdy.

Wstecz: 203 Słowo Boże jest światłem

Dalej: 206 Sąd Boga jest błogosławieństwem

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

168 Oznaki Bożego zwycięstwa

Ⅰ Człowiek wraca do swej pierwotnej postaci. Wypełnia swoje obowiązki, zna miejsce swe, przestrzega tego, co ustalił Bóg. Wówczas Bóg zyska...

160 Postawa Boga wobec człowieka

Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce