Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia

Szybkość

Nikt nie jest świadomy Bożego przybycia

I

Nikt nie jest świadomy tego, że przybędzie Bóg,

nikt nie cieszy się na przyjście Boga.

Nawet więcej, nikt nie wie tego, co zamierza Bóg.

Ludzkie życie zostaje bez zmian; to samo serce, zwyczajne dni.

Bóg żyje pośród nas jak zwykły człowiek,

jak najmniej istotny ze swoich wyznawców,

jako zwykły wierzący, On ma swoje dążenia i swe własne cele.

On ma także boskość, której nie ma żaden człowiek, oh…

Nawet nikt nie dostrzegł istnienia Jego boskości

ani różnicy pomiędzy Jego istotą a człowieka.

Żyjemy razem z Nim, swobodnie i bez strachu,

bo widzimy Go tylko jako nieistotnego wierzącego.

II

On obserwuje nasz każdy ruch, a wszystkie nasze myśli,

pomysły i uczynki leżą przed Nim obnażone, leżą przed Nim obnażone.

Nikt nawet nie dostrzegł istnienia Jego boskości, oh…

Nikt się nie interesuje tym, że istnieje Bóg,

nikt nie może sobie wyobrazić Jego funkcji,

a nawet więcej, nikt nie podejrzewa, kim On jest.

Oh… My zaledwie trwamy w naszych dążeniach,

tak jakby Bóg nie miał z nami nic wspólnego.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Efekty, jakie może osiągnąć sąd Boży

Dalej:Bóg jest pełen miłosierdzia i wielkiego gniewu