Rozdział 9

Pragnę ci przypomnieć, że nie możesz mieć nawet drobnej niejasności odnośnie do Mojego słowa, a wszelkie niedbalstwo jest nie do przyjęcia. Musisz zwracać baczną uwagę na Moje słowa, być im posłuszny i praktykować zgodnie z Moimi intencjami. Musisz zawsze być w gotowości i nigdy nie możesz okazywać aroganckiego usposobienia ani być osobą zadufaną w sobie. Przez cały czas musisz na Mnie polegać, aby odrzucić to naturalne, stare usposobienie, które w tobie zamieszkuje. Powinieneś zawsze móc zachować przed Moim obliczem swój normalny stan i posiadać stateczne usposobienie. Twoje myślenie musi być trzeźwe i jasne, i żadna osoba, zdarzenie czy rzecz nie powinna go kontrolować ani na nie wpływać. Powinieneś zawsze potrafić wyciszyć się w Mojej obecności i stale utrzymywać bliskość oraz wspólnotę ze Mną. Musisz okazywać nieugiętą odwagę i stanowczo trwać przy swym świadectwie o Mnie. Powstań i mów w Moim imieniu, i nie obawiaj się tego, co mogą powiedzieć inni ludzie. Skup się na czynieniu zadość Moim zamiarom i nie daj się sterować innym. To, co ci objawiam, musi zostać wykonane zgodnie z Moimi zamiarami i nie można tego odwlekać. Jak czujesz się w głębi swego serca? Czujesz się nieswojo, prawda? Zrozumiesz. Dlaczego nie jesteś w stanie powstać i mówić w Moim imieniu, zważając równocześnie na Moje brzemię? Uparcie knujesz drobne intrygi, ale Ja widzę to wszystko wyraźnie. Jestem twoim oparciem i twoją tarczą, a wszystko jest w Moich rękach, więc nie masz się czego obawiać. Czyż nie jesteś nazbyt emocjonalny? Musisz jak najszybciej wyzbyć się emocji. Ja nie kieruję się emocjami, lecz praktykuję sprawiedliwość. Jeśli twoi rodzice robią cokolwiek, co nie przynosi korzyści kościołowi, to nie uda im się uciec. Moje zamiary zostały ci objawione i nie wolno ci ich ignorować. Musisz natomiast poświęcić im całą swą uwagę i odrzucić wszystko inne, aby całym sercem podążać za Mną. Zawsze będę trzymać cię w Moich rękach. Unikaj bojaźliwości i nie daj się sterować mężowi czy żonie. Musisz pozwolić, aby Moja wola była wykonywana.

Miej wiarę! Miej wiarę! Ja jestem twoim Wszechmogącym. Być może do pewnego stopnia to rozumiesz, lecz musisz zachować czujność. Przez wzgląd na kościół, Moją wolę i Moje zarządzanie musisz być całkowicie oddany, a zobaczysz wyraźnie wszystkie tajemnice i wyniki. Nie da się już odłożyć niczego na później, bo dni mają się ku końcowi. Co powinieneś zrobić? W jaki sposób powinieneś dążyć do rozwoju i osiągnięcia dojrzałości w swoim życiu? Jak możesz prędzej uczynić siebie przydatnym dla Mnie? Jak sprawisz, że Moja wola będzie wykonywana? Pytania te wymagają gruntownego rozważania i głębszej wspólnoty ze Mną. Polegaj na Mnie, wierz we Mnie, nigdy nie bądź niedbały i naucz się podchodzić do spraw zgodnie z Moim przewodnictwem. Musisz być dobrze wyposażony w prawdę oraz częściej jeść ją i pić. Każdą prawdę należy najpierw wcielić w życie, zanim będzie można ją jasno zrozumieć.

Czy czujesz teraz, że nie masz wystarczająco czasu? Czy czujesz także, że w swoim wnętrzu jesteś inny niż wcześniej, i że twoje brzemię wydaje się bardzo ciężkie? Moje zamiary skoncentrowane są na tobie. Musisz zachować trzeźwy umysł, nie odrywać się od nich i zawsze pozostawać w łączności ze Mną. Przebywaj zawsze blisko Mnie, obcuj ze Mną, licz się z Moim sercem i bądź w stanie służyć we współpracy z innymi, dzięki czemu Moje zamiary zawsze będą wam objawiane. Bądź zawsze bardzo uważny! Bardzo uważny! Nie zwalniaj tempa nawet trochę. To jest twój obowiązek i zamieszkuje w nim Moje dzieło.

Na tym etapie mogłeś zdobyć nieco zrozumienia Mojego dzieła i czuć, że jest ono dość wspaniałe. Być może w przeszłości miałeś pewne wątpliwości i czułeś, że całkowicie różni się ono od pojęć, idei i myśli człowieka, ale teraz w zasadzie je rozumiesz. Jest to Moje cudowne dzieło, a zarazem jest to cudowne dzieło Boga. Bezwzględnie musisz zachować czujność, gdy się w nim poruszasz. Czas jest w Moich rękach; nie marnuj go i nigdy nie zwalniaj tempa ani na chwilę. Marnowanie czasu opóźnia Moje dzieło i zakłóca Moją wolę w tobie. Musisz dużo myśleć i często ze Mną rozmawiać. Musisz także przychodzić do Mnie ze wszystkimi działaniami, posunięciami, myślami, ideami – z rodziną, mężem, synami i córkami. W swym praktykowaniu nie polegaj na jaźni, w przeciwnym wypadku wpadnę we wściekłość, a wówczas poniesiesz wielkie straty.

Zawsze kontroluj swe działania i stale krocz w ramach Moich słów. Musisz posiadać Moją mądrość. Przyjdź przed Moje oblicze, gdy napotkasz trudności, a Ja udzielę ci wskazówek. Nie sprawiaj kłopotów i nie dziel się myślami w sposób chaotyczny. Jeśli twoje życie nie uzyskuje żadnej korzyści, to jest tak z powodu twojego braku wiedzy i niemożności rozróżnienia między dobrymi a złymi słowami. Nie zdasz sobie z tego sprawy, dopóki nie zostaniesz pokrzywdzony, dopóki nie znajdziesz się w złym stanie i nie będzie w tobie obecny Duch Święty. Wtedy jednak będzie już za późno. Czas teraz bardzo nagli, więc nie możesz odstawać w wyścigu życia; musisz podążać ściśle Moimi śladami. Gdy pojawiają się jakiekolwiek trudności, rozmyślaj często, pozostając blisko Mnie, i porozumiewaj się bezpośrednio ze Mną. Jeśli zrozumiesz tę drogę, ułatwi to wejście, które jest przed tobą.

Moje słowa są kierowane nie tylko do ciebie. Każdemu w kościele do pewnego stopnia czegoś brakuje. Musicie częściej omawiać prawdę, być w stanie samodzielnie jeść i pić podczas waszych ćwiczeń duchowych oraz być w stanie pojąć kluczowe prawdy i od razu wcielać je w życie. Musicie wyczuć rzeczywistość Mojego słowa. Uchwyćcie jego prawdziwą istotę i jego zasady i nie rozluźniajcie uścisku. Zawsze rozważajcie Moje słowo i zawsze ze Mną rozmawiajcie, a stopniowo wszystko zostanie wam objawione. Nie możesz zbliżać się do Boga na chwilę, a następnie – zanim twoje serce wyciszy się przed obliczem Boga – dawać się rozproszyć, gdy przydarza ci się jakaś inna sprawa. Jesteś zawsze zdezorientowany, pewne sprawy są dla ciebie niezrozumiałe i nie jesteś w stanie zobaczyć Mojego oblicza, a więc nie możesz dobrze zrozumieć Mojego serca. Nawet jeśli możesz je zrozumieć w jakimś niewielkim stopniu, to wciąż jesteś niepewny i masz wątpliwości. Dopiero wtedy, gdy w pełni zawładnę twoim sercem, a twojego umysłu nie będą zaprzątały wszystkie sprawy doczesne i nauczysz się oczekiwać z jasnym oraz spokojnym umysłem, wówczas – jedna po drugiej – objawię wam Moje intencje. Musicie pojąć tę ścieżkę bliskości ze Mną. Bez względu na to, kto cię uderza lub przeklina, bądź też jakie przyjemne rzeczy oferują ci ludzie, jest to nie do zaakceptowania, jeśli uniemożliwiają ci one pozostawanie w bliskości Boga. Pozwól Mi pochwycić twoje serce i nigdy Mnie nie opuszczaj. Przy tym rodzaju bliskości i wspólnoty, twoi rodzice, mąż, dzieci, inne relacje rodzinne czy okowy świeckiego świata – wszystko to stanie się nieważne. Będziesz cieszyć się prawie nieopisaną słodyczą w swoim sercu i doświadczysz wonnego oraz zachwycającego smaku. Co więcej, naprawdę będziesz ze Mną nierozerwalnie związany. Jeśli będziecie stale postępować w ten sposób, zrozumiecie, co jest w Moim sercu. Idąc do przodu, nigdy nie zgubicie swojej drogi, ponieważ to Ja jestem waszą drogą, a wszystko istnieje dzięki Mnie. Jak dojrzałe będzie twoje życie, gdy będziesz w stanie odciąć się od świeckiego świata, gdy będziesz w stanie odrzucić swe emocje, będziesz w stanie pozostawić swojego męża i dzieci, gdy twoje życie osiągnie ten poziom… Wszystkie te rzeczy staną się zgodnie z Moim czasem. Nie ma powodu do niepokoju.

Musisz wejść od pozytywnej strony. Jeśli czekasz biernie, to wciąż przejawiasz negatywne nastawienie. Musisz być pełen inicjatywy we współpracy ze Mną; być sumienny i nigdy leniwy. Zawsze ze Mną rozmawiaj i osiągnij jeszcze większy stopień zażyłości ze Mną. Jeśli czegoś nie rozumiesz, nie oczekuj niecierpliwie szybkich rezultatów. To nie jest tak, że ci nie powiem, po prostu chcę zobaczyć, czy polegasz na Mnie, gdy jesteś w Mojej obecności, i czy polegasz na Mnie z ufnością. Zawsze musisz być blisko Mnie i pozostawiać wszystkie sprawy w Moich rękach. Nie cofaj się na próżno. Po tym, jak przez jakiś czas nieświadomie będziesz pozostawać blisko Mnie, Moje zamiary zostaną ci objawione. Jeśli je zrozumiesz, wówczas naprawdę znajdziesz się ze Mną twarzą w twarz i naprawdę ujrzysz Moje oblicze. Będziesz mieć całkowitą jasność i wewnętrzną stanowczość oraz będziesz posiadać coś, na czym można polegać. Będziesz też mieć moc, jak również i ufność. Otworzy się przed tobą droga. Wszystko będzie przychodzić ci łatwo.

Wstecz: Rozdział 8

Dalej: Rozdział 10

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze