Rozdział 8

Od kiedy Bóg Wszechmogący – Władca Królestwa – ukazał się ludziom, zakres Boskiego zarządzania odsłonił się w pełni w całym wszechświecie. Nie tylko zauważono pojawienie się Boga w Chinach, ale także imię Boga Wszechmogącego stało się znane we wszystkich narodach i miejscach. Wszyscy wzywają to święte imię, na wszelkie sposoby dążą do łączności z Bogiem, próbując pojąć wolę Boga Wszechmogącego i służyć Mu we współpracy z kościołem. Oto cudowny sposób, w jaki działa Duch Święty.

Języki różnych narodów różnią się od siebie, ale Duch jest tylko jeden. Duch ten łączy kościoły w całym wszechświecie i jest absolutną jednością z Bogiem – nie ma między Nimi żadnej różnicy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Duch Święty wzywa teraz ludzi, a Jego głos ich budzi. To głos miłosierdzia Bożego. Wszyscy oni wzywają święte imię Boga Wszechmogącego! Ludzie oddają też chwałę i śpiewają. W dziele Ducha Świętego nigdy nie może być żadnych odchyleń. Ludzie ci robią wszystko, by dalej kroczyć właściwą drogą. Nie wycofują się, a cuda piętrzą się jedne na drugich. Jest to coś, co zdaniem ludzi trudno sobie wyobrazić i o czym nie da się spekulować.

Bóg Wszechmogący jest Królem życia we wszechświecie! Zasiada na wspaniałym tronie i sądzi świat, panuje nad wszystkim, rządzi wszystkimi narodami, a wszystkie ludy klękają przed Nim, modlą się do Niego, zbliżają się do Niego i porozumiewają się z Nim. Bez względu na to, jak długo wierzycie w Boga, jak wysoki jest wasz status lub jak długi wasz staż, jeśli w swoich sercach sprzeciwiacie się Bogu, musicie zostać osądzeni i ukorzyć się przed Nim, wznosząc przepełnione bólem błaganie; w rzeczywistości zbieracie owoce własnych czynów. To zawodzenie jest odgłosem udręki w jeziorze ognia i siarki; jest wołaniem podczas chłostania żelazną laską Bożą; jest sądem przed tronem Chrystusa.

Niektórzy się obawiają, niektórzy mają nieczyste sumienia, niektórzy zachowują czujność, niektórzy starają się słuchać uważnie, niektórzy czują najwyższą skruchę, niektórzy gorzko płaczą w bólu, niektórzy porzucają wszystko i desperacko szukają, niektórzy analizują siebie i już nie ośmielają się postępować lekkomyślnie, niektórzy usilnie starają się zbliżyć do Boga, niektórzy badają własne sumienie, pytając, dlaczego ich życie nie może się rozwijać. Niektórzy dalej nurzają się w błocie, niektórzy uwalniają stopy z kajdan i odważnie idą naprzód, chwytając klucz i nie tracąc czasu, by zająć się swoim życiem. Niektórzy wciąż wahają się i nie są pewni wizji: brzemię, które dźwigają i noszą w swoich sercach, jest naprawdę ciężkie.

Jeśli twój umysł nie jest czysty, Duch Święty nie ma żadnej możliwości, by w tobie działać. Wszystko, na czym się skupiasz, droga, którą kroczysz, i wszystko, za czym tęskni twoje serce, jest wypełnione twoimi pojęciami i twoją pyszałkowatością! Pałam niecierpliwością – jak bardzo chciałbym móc od razu uczynić was pełnymi, abyście wkrótce mogli być dla Mnie przydatni, a brzemię, które dźwigam, mogło być mniejsze. Ale patrząc na was, uważam, że nie ma po co dążyć do szybkich rezultatów. Mogę tylko czekać cierpliwie, stąpać powoli, stopniowo wspierać was i prowadzić. Ach, powinniście oczyścić swoje głowy! Co należy porzucić, jakie są twoje skarby, jakie są twoje fatalne słabości, jakie są twoje przeszkody? Przemyśl te pytania w swojej duszy i porozmawiaj ze Mną. Oczekuję od was, aby wasze serca szanowały Mnie w milczeniu. Nie chcę waszej czczej gadaniny. Tym z was, którzy prawdziwie szukają prawdy przed Moim obliczem, objawię wszystko. Moje tempo przyspiesza; tak długo jak twoje serce Mnie szanuje, a ty cały czas podążasz za Mną, tak długo Moja wola może w każdej chwili zostać ci przekazana poprzez natchnienie i objawiona. Ci, którzy są gotowi poczekać, otrzymają duchowy pokarm, a droga naprzód stanie przed nimi otworem. Ci, którzy są bezmyślni, będą mieli trudności z pojęciem Mojego serca i wejdą w ślepy zaułek.

Chcę, abyście wszyscy szybko powstali i współpracowali ze Mną, abyście zawsze byli blisko Mnie, nie tylko na jeden dzień i jedną noc. Moja ręka musi zawsze was ciągnąć i zachęcać, naciskać, nakłaniać do dalszych wysiłków i nawoływać, abyście parli naprzód! Po prostu nie rozumiecie Mojej woli. Przeszkody w postaci waszych własnych pojęć oraz uwikłanie w sprawy tego świata są zbyt poważne i nie możecie zbudować ze Mną głębszej więzi. Szczerze mówiąc, przychodzicie do Mnie, kiedy macie problem, ale w przeciwnym razie wasze serca stają się zaburzone. Stają się niczym wolny rynek i przepełnia je szatańskie usposobienie; są zajęte sprawami tego świata, a wy nie wiecie, jak być blisko Mnie. Jak mógłbym się o was nie martwić? Ale zamartwianie się nic nie da. Czas zbyt nagli, a zadanie jest zbyt ciężkie. Moje kroki lecą naprzód; musicie kurczowo trzymać się wszystkiego, co macie, przez cały czas Mnie szanować i rozmawiać ze Mną, a Moja wola na pewno zawsze zostanie wam objawiona. Gdy zrozumiecie Moje serce, droga naprzód stanie przed wami otworem. Nie wolno wam się dłużej wahać. Utrzymujcie ze Mną prawdziwą wspólnotę i nie uciekajcie się do podstępu ani nie próbujcie być zbyt sprytni; byłoby to zwykłe oszukiwanie samych siebie i zostałoby w każdej chwili obnażone przed tronem Chrystusa. Prawdziwe złoto nie lęka się próby ognia – taka jest prawda! Nie miej skrupułów, nie zniechęcaj się i nie słabnij. Rozmawiaj ze Mną bezpośrednio w swoim duchu, czekaj cierpliwie, a na pewno objawię ci się w swoim czasie. Absolutnie musisz uważać i nie pozwolić, aby Mój włożony w ciebie wysiłek się zmarnował. Nie wolno ci tracić ani chwili. Kiedy twoje serce ciągle ze Mną rozmawia, kiedy stale żyje ono przed Moim obliczem, wówczas żaden człowiek, żadne zdarzenie, żadna rzecz, żaden mąż, żaden syn ani córka nie mogą zakłócić więzi ze Mną, jaką zbudowałeś w swoim sercu. Kiedy twoje serce jest stale ograniczane przez Ducha Świętego i kiedy trwasz przy Mnie w każdej chwili, wówczas Moja wola z pewnością zostanie ci objawiona. Kiedy nieustannie zbliżasz się do Mnie w ten sposób, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu się znajdujesz, nie będziesz zdezorientowany bez względu na to, kogo lub co napotkasz, a droga naprzód będzie stała przed tobą otworem.

Jeśli zazwyczaj nie odpuszczasz sobie w wielkich czy małych sprawach, jeśli twoje serce oraz umysł są czyste i jeśli pozostajesz cichy w swoim duchu, wówczas ilekroć napotkasz jakiś problem, natychmiast zostaniesz natchniony Moimi słowami, abyś mógł przejrzeć się w nich niczym w jasnym lustrze, a wtedy droga naprzód stanie przed tobą otworem. Nazywa się to właściwym lekiem na konkretną dolegliwość! Twój stan na pewno zostanie uleczony – taka jest wszechmoc Boga. Z pewnością doprowadzę do iluminacji i oświecę wszystkich, którzy łakną oraz pragną sprawiedliwości i którzy szczerze szukają prawdy. Objawię wam wszystkim tajemnice świata duchowego i pokażę wam drogę naprzód, sprawię, że jak najszybciej odrzucicie wasze stare, zepsute usposobienie, abyście osiągnęli dojrzałość życiową i stali się dla Mnie użyteczni, i aby dzieło ewangelii mogło wkrótce dalej postępować bez przeszkód. Tylko wtedy Moja wola się wypełni, tylko wtedy liczący sześć tysięcy lat Boży plan zarządzania zostanie zrealizowany tak szybko, jak to możliwe. Bóg zdobędzie królestwo, zstąpi na ziemię i razem wejdziemy do chwały!

Wstecz: Rozdział 7

Dalej: Rozdział 9

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze