Rozdział 8

Skoro dano świadectwo o Bogu Wszechmogącym – Władcy Królestwa – zakres Boskiego zarządzania odsłonił się do końca w całym wszechświecie. Zauważone zostało nie tylko Boże pojawienie się w Chinach, ale także imię Boga Wszechmogącego we wszystkich narodach i krajach. Wszyscy wzywają to święte imię, starają się w jakikolwiek sposób mieć społeczność z Bogiem, próbując pojąć wolę Boga Wszechmogącego i służyć w koordynacji Kościoła. Duch Święty działa w ten cudowny sposób.

Języki różnych narodów różnią się od siebie, ale Duch jest tylko jeden. Duch ten łączy kościoły w całym wszechświecie i bez najmniejszej różnicy jest jednością z Bogiem – a jest to ponad wszelką wątpliwość. Duch Święty wzywa ich teraz, a Jego głos ich budzi. To głos miłosierdzia Bożego. Wszyscy oni wzywają święte imię Boga Wszechmogącego! Ci ludzie również chwalą i śpiewają. W dziele Ducha Świętego nigdy nie może być żadnych odchyleń, a ludzie ci idą na całość, by postępować dalej właściwą drogą, nie wycofują się, a jej cuda piętrzą się jedne na drugich. Jest to coś, co ludzie uważają za trudne do wyobrażenia i niemożliwe w spekulacji.

Bóg Wszechmogący jest Królem życia we wszechświecie! Zasiada na chwalebnym tronie i sądzi świat, włada nad wszystkim, rządzi wszystkimi narodami; wszystkie ludy zginają przed Nim kolana, modlą się do Niego, zbliżają się do Niego i porozumiewają z Nim. Bez względu na to, jak długo wierzysz w Boga, jak wysoki jest twój status lub jak długi twój staż, jeśli sprzeciwiacie się Bogu w swoich sercach, musicie zostać osądzeni i ukorzyć się przed Nim, wznosząc głos z przepełnioną bólem prośbą; w rzeczywistości zbierasz owoce własnych czynów. To zawodzenie jest odgłosem udręki w jeziorze ognia i siarki, jest to wołanie podczas chłostania żelazną rózgą Bożą; to jest sąd przed tronem Chrystusa.

Niektórzy się obawiają, niektórzy są niepewni, niektórzy się budzą, niektórzy słuchają uważnie, niektórzy czują najwyższą skruchę, pokutują i zaczynają od nowa, niektórzy płaczą gorzko w bólu, niektórzy porzucają wszystko i szukają desperacko, niektórzy badają się i już nie ośmielają się postępować dziko, niektórzy usilnie starają się zbliżyć do Boga, niektórzy badają własne sumienie, pytając, dlaczego ich życie nie może się rozwijać. Niektórzy nurzają się w błocie, niektórzy uwalniają nogi i odważnie idą naprzód, chwytają klucz i nie tracą czasu, by przemyśleć swoje życie; niektórzy wciąż wahają się i nie są pewni wizji, a brzemię, które dźwigają i noszą w swoich sercach, jest naprawdę ciężkie.

Jeśli twój umysł nie jest czysty, Duch Święty nie ma żadnej możliwości działania w tobie. Wszystko, na czym się skupiasz, sposób, w jaki chodzisz, i wszystko, za czym tęskni twoje serce, jest wypełnione twoimi koncepcjami i usprawiedliwianiem samego siebie! Płonę niecierpliwie – jak bardzo chciałbym móc od razu was dopełnić, abyście wkrótce mogli być dla Mnie przydatni, a Moje brzemię mogło zostać zmniejszone. Ale patrząc na was, uważam, że lęk przed wynikami jest niepraktyczny. Mogę tylko czekać cierpliwie, stąpać powoli, wspierać was i prowadzić. Ach, powinniście oczyścić swoje głowy! Przemyśl bardziej w swoim duchu, co należy porzucić, jakie są twoje skarby, jakie są twoje fatalne słabości, jakie są twoje przeszkody i miej społeczność ze Mną. To, czego od was chcę, to aby wasze serca kierowały się ku Mnie w milczeniu, a nie przez czczą gadaninę. Tym z was, którzy prawdziwie Mnie szukają, objawię wszystko. Moje tempo przyspiesza; tak długo jak twoje serce spogląda na Mnie, a ty cały czas podążasz za Mną, tak długo Moja wola może być ci przekazywana poprzez natchnienie i objawiona w każdej chwili. Ci, którzy są gotowi poczekać, otrzymają pożywienie, a droga naprzód stanie przed nimi otworem. Ci, którzy są bezmyślni, będą mieli trudności z pojęciem Mojego serca i wejdą w ślepy zaułek.

Chcę, abyście wszyscy szybko powstali i współpracowali ze Mną, abyście zawsze byli blisko Mnie, nie tylko na jeden dzień i noc. Moja ręka musi zawsze was ciągnąć i zachęcać, naciskać, nakłaniać do dalszych wysiłków i nawoływać, abyście parli naprzód! Po prostu nie rozumiecie Mojej woli. Przeszkody waszych własnych koncepcji oraz uwikłanie w sprawy tego świata są zbyt poważne i nie możecie zbudować ze Mną głębszej więzi. Szczerze mówiąc, przychodzicie do Mnie, kiedy macie problem, ale kiedy nie macie żadnego problemu, wasze serca stają się niespokojne. Stają się niczym wolny rynek i są wypełnione szatańskim usposobieniem, są zajęte sprawami tego świata i nie wiecie, jak budować ze Mną wspólnotę. Jak mógłbym się o was nie martwić? Ale zamartwianie się nic nie da. Czas zbyt nagli, a zadanie zbyt żmudne. Moje kroki lecą naprzód; musicie trzymać się wszystkiego, co macie, spoglądać na Mnie przez cały czas, budować ze Mną wspólnotę, a Moja wola na pewno zawsze zostanie wam objawiona. Gdy zrozumiecie Moje serce, droga naprzód stanie przed wami otworem. Nie wolno wam się dłużej wahać. Utrzymujcie prawdziwą wspólnotę ze Mną i nie uciekajcie się do podstępu ani do sprytu; jest to zwykłe oszukiwanie samych siebie i może zostać w każdej chwili obnażone przed tronem Chrystusa. Prawdziwe złoto nie lęka się ognia – taka jest prawda! Nie miej skrupułów, nie zniechęcaj się i nie słabnij. Stwórz bezpośrednio wspólnotę ze Mną w swoim duchu, czekaj cierpliwie, a na pewno objawię ci się w swoim czasie. Naprawdę, musisz absolutnie uważać i nie pozwalać, aby Mój wysiłek marnował się na ciebie – i nie wolno ci tracić ani chwili. Kiedy twoje serce pozostaje w stałej wspólnocie ze Mną, kiedy stale żyje ono przede Mną, wówczas żaden człowiek, żadne zdarzenie, żadna rzecz, żaden mąż, żaden syn ani córka nie mogą zakłócić więzi ze Mną, jaką zbudowałeś w swoim sercu. Kiedy twoje serce jest stale ograniczane przez Ducha Świętego i kiedy trwasz przy Mnie w każdej chwili, wówczas Moja wola z pewnością zostanie ci objawiona. Kiedy nieustannie zbliżasz się do Mnie w ten sposób, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu się znajdujesz, nie będziesz mącony bez względu na to, kogo lub co napotkasz, a droga naprzód będzie dla ciebie otwarta.

Jeśli zazwyczaj nie odpuszczasz sobie w sprawach wielkich czy małych, jeśli twoje serce oraz umysł są czyste i jeśli pozostajesz cichy w swoim duchu, wtedy ilekroć napotkasz jakiś problem, natychmiast zostaniesz natchniony Moimi słowami, abyś mógł przejrzeć się w nich niczym w jasnym lustrze, a wtedy droga naprzód stanie przed tobą otworem. Nazywa się to właściwym lekiem na właściwą dolegliwość! Każda choroba na pewno zostanie uleczona – Bóg jest aż tak wszechmocny. Z pewnością doprowadzę do iluminacji i oświecę wszystkich, którzy łakną oraz pragną sprawiedliwości, a którzy szukają szczerze. Objawię ci wszystkie tajemnice świata duchowego i pokażę wam drogę naprzód, abyście jak najszybciej usunęli wasze stare, zepsute usposobienie, abyście osiągnęli dojrzałość życiową i byli użyteczni dla Mnie, i aby dzieło Ewangelii mogło wkrótce dalej postępować bez przeszkód. Tylko wtedy Moja wola będzie zaspokojona, tylko wtedy liczący sześć tysięcy lat Boży plan zarządzania zostanie zrealizowany tak szybko, jak to możliwe. Bóg zdobędzie królestwo, zstąpi na ziemię, i razem wejdziemy do chwały!

Wstecz: Rozdział 7

Dalej: Rozdział 9

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Jak poznać Boga na ziemi

Wszyscy pragniecie być nagradzani przez Boga i być Jego ulubieńcami; takie jest pragnienie każdego, kiedy zaczyna wierzyć w Boga, ponieważ...

Tajemnica Wcielenia (2)

W czasie, gdy Jezus działał w Judei, czynił to otwarcie, ale teraz Ja działam i przemawiam między wami w tajemnicy. Niewierzący są tego...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce