Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń

Szybkość

Nigdy nie poznasz Boga za pomocą pojęć i wyobrażeń

I

Wiedza o Bogu nie płynie z doświadczenia ani wyobraźni.

Nie wolno widzieć Boga w ich świetle.

Choć doświadczenie i wyobraźnia pomieszczą wiele,

są ograniczone, brak im prawdy,

nie odpowiadają prawdziwemu usposobieniu Boga,

nie odpowiadają prawdziwej istocie Boga.

Prawe usposobienie to istota Boga; nie pochodzi od ludzi,

nie ma jej w Jego stworzeniu. Bóg w końcu jest Bogiem,

i nigdy nie jest częścią własnego stworzenia.

Nawet gdy dołącza, Jego istota jest wciąż bez zmian, bez zmian.

II

Zatem wiedza o Bogu nie płynie z postrzegania przedmiotów,

czy z badania materii, ani z rozumienia innych ludzi.

Wiedzy o Bogu nie można zdobyć w ten sposób.

Wiedza o Bogu nie płynie z fantazji ni doświadczeń.

Są ograniczone, i brak im, brak im prawdy.

Prawe usposobienie to istota Boga; nie pochodzi od ludzi,

nie ma jej w Jego stworzeniu. Bóg w końcu jest Bogiem,

i nigdy nie jest częścią własnego stworzenia.

Nawet gdy dołącza, Jego istota jest wciąż bez zmian, bez zmian.

III

Niemożliwe jest pojąć Boga opierając się na wyobraźni.

Poznać Boga można jedynie tak:

przyjmuj wszystko od Niego i stopniowo doświadczaj.

Do dnia, gdy oświecenie, prawdziwe zrozumienie będzie twoją nagrodą,

i rezultatem twojej współpracy,

współpracy z Bogiem i twojego pragnienia prawdy.

Prawe usposobienie to istota Boga; nie pochodzi od ludzi,

nie ma jej w Jego stworzeniu. Bóg w końcu jest Bogiem,

i nigdy nie jest częścią własnego stworzenia.

Nawet gdy dołącza, Jego istota jest wciąż bez zmian.

Prawe usposobienie to istota Boga;

nie pochodzi od ludzi, nie ma jej w Jego stworzeniu.

Bóg w końcu jest Bogiem, i nigdy nie jest częścią własnego stworzenia.

Nawet gdy dołącza, Jego istota jest wciąż bez zmian, bez zmian.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Ostateczny rezultat, jaki Boże dzieło ma na celu osiągnąć

Dalej:Boże stworzenie powinno być posłuszne Jego autorytetowi