34 Zepsuty człowiek potrzebuje zbawienia Boga wcielonego

Bóg stał się ciałem, bo celem Jego dzieła

nie jest szatana duch ani nic cielesnego,

tylko sam człowiek.

Ciało człowieka zepsuł szatan

i stało się ono przedmiotem Bożej pracy.

Obiektem Boskiego zbawienia jest człowiek.

Człowiek jest śmiertelny – to tylko ciało i krew.

Zbawić go może tylko Bóg.

Bóg musi stać się ciałem, gdyż tak

ma dokonać się dzieło Boże, przynosząc najlepszy rezultat.

Bóg musi przyjąć ciało, bo człowiek jest ciałem

i nie potrafi pokonać grzechu.

Bóg musi przyjąć ciało, bo człowiek jest ciałem

i nie potrafi wyzwolić się z więzów cielesności.

Szatan zepsuł ludzkie ciało,

dotkliwie je zranił i zaślepił.

Bóg stał się ciałem,

bo człowiek jest obiektem Jego zbawienia,

a szatan przeszkadza Bożej pracy,

wykorzystując ludzkie ciało.

Bóg walczy z szatanem – podbijając człowieka,

zbawia go zarazem.

W ten sposób Bóg musi stać się ciałem,

by wypełnić swoje dzieło, wypełnić swoje dzieło.

Szatan opanował ludzkie ciało,

zepsuł je i Bóg musi go pokonać.

By walczyć z szatanem i zbawić ludzkość,

Bóg musi przyjść na ziemię i stać się ciałem.

To prawdziwe dzieło.

Kiedy Bóg działa w ciele,

walczy z szatanem naprawdę.

Jego dzieło w sferze ducha staje się praktyczne,

jest realne na ziemi, w ciele.

Bóg podbija człowieka niepokornego,

pokonuje w nim szatana,

zbawiając ostatecznie ludzkość.

Było konieczne, by Bóg stał się człowiekiem,

na wygląd i kształt stworzenia,

by walczyć z szatanem i podbić człowieka,

zbuntowanego w swej cielesnej powłoce.

Było konieczne, by Bóg stał się człowiekiem,

na wygląd i kształt stworzenia,

aby ocalić ludzi pod tą samą zewnętrzną osłoną,

lecz zranionych przez szatana.

Ludzie są Bogu wrodzy, Bóg musi ich podbić.

Człowiek jest celem Boskiego zbawienia,

Bóg musi przyjąć ciało i stać się człowiekiem.

W ten sposób Jego praca jest łatwiejsza.

Bóg może pokonać szatana, Bóg może podbić ludzkie serca,

Bóg może ocalić człowieka.

Na podstawie rozdziału

„Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 33 Bóg dokonał nowego dzieła w całym wszechświecie

Dalej: 35 Dzieło i ekspresja Chrystusa określają Jego istotę

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

55 Wstańcie i tańczcie dla Boga

I Usłyszeliśmy głos Boga i wznieśliśmy się przed Nim na ucztę. Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego, żyjąc w radości z Nim. Gdy...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce