360 Czy naprawdę żyjecie słowami Boga?

Dzisiejszy dzień nadchodzi w mig.

Pod przewodnictwem Mego Ducha

ludzkość cała żyje w świetle Mym,

nie troszcząc się o wczoraj.

Kto nie żył dniem dzisiejszym

lub nie spędził cudownych miesięcy i dni,

żyjąc w królestwie?

Któż nie żył pod, pod słońcem?


Choć królestwo nastało wśród ludzi,

nikt nie zna jego ciepła.

Człowiek widzi je tylko z zewnątrz,

nie znając jego istoty.

Czy naprawdę żyjecie w świetle Mym?

Czy naprawdę żyjecie słowem Mym?

Kto nie myśli o przyszłości?

Kogóż nie martwi jego los?

Kto nie walczy na morzu zmartwień?

Któż nie pragnie uwolnić się?

Czy nagrodą za trud na ziemi

są błogosławieństwa królestwa?

Czy spełnią się życzenia te?


Gdy tworzy się Moje królestwo,

któż nie raduje się?

Czy mogą od tego uciec narody?

Czy umknie podstępnie czerwony smok?

Zarządzenia Me słychać w kosmosie,

wdrażane są we wszechświecie.

Autorytet Mój przejawia się wśród ludzi.

Lecz człowiek nie wie tego wciąż.


Gdy zarządzenia objawię,

zbliży się ku końcowi Moje dzieło.

Zacznę swe rządy jako Bóg rozpoznany,

a na ziemi zawita królestwo Me.

Czy naprawdę żyjecie w świetle Mym?

Czy naprawdę żyjecie słowem Mym?

Kto nie myśli o przyszłości?

Kogóż nie martwi jego los?

Kto nie walczy na morzu zmartwień?

Któż nie pragnie uwolnić się?

Czy nagrodą za trud na ziemi

są błogosławieństwa królestwa?

Czy spełnią się życzenia te?


Wstępują wszyscy dziś na nową drogę.

Zaczynają nowe życie,

lecz nikt naprawdę nie doświadczył

ziemskiego życia jak w niebie.

Czy naprawdę żyjecie w świetle Mym?

Czy naprawdę żyjecie słowem Mym?

Kto nie myśli o przyszłości?

Kogóż nie martwi jego los?

Kto nie walczy na morzu zmartwień?

Któż nie pragnie uwolnić się?

Czy nagrodą za trud na ziemi

są błogosławieństwa królestwa?

Czy spełnią się życzenia te?


Adaptacja na podstawie: Słowa Boże dla całego wszechświata, rozdz. 25, w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 359 Ludzie nie biorą sobie słów Boga do serca

Dalej: 361 Oszukiwanie Boga przenika ludzkie uczynki

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

384 Znaczenie wiary w Boga

Tyle jest ludzi wierzących, a niewielu spośród nich rozumie,co znaczy wierzyć,co czynić, aby w zgodzie z Bożym sercem żyć.Wielu zna słowo...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze