51 Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów

W dniach ostatecznych Bóg doskonali człowieka słowem,

nie przekonuje znakami i cudami,

gdyż nie tłumaczą Bożej mocy.

Tylko poprzez znaki i cuda

Bóg nie mógłby ukazać jasno swej własnej rzeczywistości,

nie mógłby doskonalić człowieka.

Zamiast cudów i znaków Bóg poi

i prowadzi człowieka swym słowem,

by człowiek był posłuszny i Boga znał.

To cel Jego dzieła i Jego słów.

Nie, nie znakami doskonali człowieka Bóg,

ale słowami i innymi dziełami,

oczyszczeniem, napomnieniem, przycinaniem i słowami.

Bóg mówi z różnych perspektyw, by doskonalić

człowieka, dać mu większą wiedzę o dziele

i o mądrości Boga.

Dziś Bóg czyni prawdziwe dzieło, bez cudów ani znaków,

które by tylko przeszkadzały Mu w dziele,

nie pozwoliłyby go kontynuować.

Czy używając słów do doskonalenia,

a przy tym czyniąc znaki oraz cuda,

Bóg sprawdziłby wiarę człowieka?

Nie, dlatego tak nie czyni.

Nie, nie znakami doskonali człowieka Bóg,

ale słowami i innymi dziełami,

oczyszczeniem, napomnieniem, przycinaniem i słowami.

Bóg mówi z różnych perspektyw, by doskonalić

człowieka, dać mu większą wiedzę o dziele

i o mądrości Boga.

Zbyt wiele religii w ludziach.

Bóg przyszedł w dniach ostatecznych,

by znieść nieprawdziwe religijne pojęcia

i objawić swą rzeczywistość.

Przyszedł, aby obalić obraz Boga,

abstrakcyjny, zmyślony, nieistniejący.

Teraz więc najcenniejsze dla ciebie

jest jedynie poznać rzeczywistość.

Szukać prawdy w swojej wierze w Boga

i szukać życia, a nie znaków i cudów,

to winien być cel wszystkich wierzących w Boga.

Nie, nie znakami doskonali człowieka Bóg,

ale słowami i innymi dziełami,

oczyszczeniem, napomnieniem, przycinaniem i słowami.

Bóg mówi z różnych perspektyw, by doskonalić

człowieka, dać mu większą wiedzę o dziele

i o mądrości Boga.

Na podstawie rozdziału

„Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 50 Sąd dni ostatecznych to dzieło, które zakończy wiek

Dalej: 52 Czy dzieło Boga znasz?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

31 Sens ukazania się Boga

Ⅰ Ukazanie się Boga to Jego przyjście na ziemię, by uczynić dzieło swe. We własnej osobie i w swym usposobieniu, i na swój Boski sposób,...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce