50 Sąd dni ostatecznych to dzieło, które zakończy wiek

Dni ostateczne całkiem się różnią od Wieku Prawa i Wieku Łaski.

Dzieło dni ostatecznych nie dzieje się w

Izraelu, lecz wśród pogan trwa.

To dzieło podboju wszystkich narodów przed Bożym tronem.

A chwała Boża wypełni cały kosmos.

Będzie głoszona wszystkim narodom i pokoleniom.

Każde stworzenie ujrzy chwałę, którą Bóg zdobył na ziemi.

Dni ostateczne to czas podboju, nie kierowania życiem ludzi.

Lecz raczej koniec ludzkiej wiecznej, niekończącej się, udręki,

Dni ostateczne to nie tysiące lat Bożych dzieł w Judei i Izraelu

aż do Jego powtórnego wcielenia, lecz raczej krótki czas.

Lud ostatecznych dni spotyka Odkupiciela powracającego w ciele,

Bóg sam nad nim pracuje, daje słowa

w tych krótkich dniach tuż przed końcem.

Dni ostateczne kończą erę i Boży plan na sześć tysięcy lat.

Dni ostateczne, to koniec wędrówki, koniec ludzkiego cierpienia.

Lecz nie każdy wejdzie w nowy wiek. Życie ludzkie nie będzie trwać.

Dla Bożych wielkich planów jest to bez znaczenia,

bo gdyby ludzkość trwała dalej, pochłonąłby ją diabeł,

w jego rękach dusze należące do Boga stracone by były.

Dni ostateczne, to koniec.

Bóg już nie będzie zwlekał, nie przedłuży tego.

Dni ostateczne, szatan pokonany.

Bóg odbierze całą chwałę, nie będzie zwlekał.

Boże dzieło trwa tylko sześć tysięcy lat.

Szatana kontrola nad ludzkością przetrwa

nie dłużej niż tych sześć mileniów.

Każda dusza do Boga należąca uniknie cierpień,

zakończy się Boże dzieło ziemskie.

Nigdy już Bóg nie będzie ciałem.

Jego Duch już nie zadziała na ziemi?

Przemieni On ludzkość, swój święty lud,

w wierne Jemu miasto na ziemi.

Dni ostateczne kończą erę i Boży plan na sześć tysięcy lat.

Dni ostateczne, to koniec wędrówki, koniec ludzkiego cierpienia.

Lecz nie każdy wejdzie w nowy wiek. Życie ludzkie nie będzie trwać.

Dla Bożych wielkich planów jest to bez znaczenia,

bo gdyby ludzkość trwała dalej, pochłonąłby ją diabeł,

w jego rękach dusze należące do Boga stracone by były.

Dni ostateczne kończą erę i Boży plan na sześć tysięcy lat.

Dni ostateczne, to koniec wędrówki, koniec ludzkiego cierpienia.

Dni ostateczne, ostateczne dni.

Na podstawie rozdziału

„Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 49 Cel Bożego planu zarządzania

Dalej: 51 Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

152 Boża władza jest wyjątkowa

Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką...

192 Istotą Chrystusa jest Bóg

Ⅰ Bóg, który staje się ciałem, nazywa się Chrystus, więc Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bóg. Nie ma w tym żadnej...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce