56 Dzieło sądu ma obmyć człowieka z zepsucia

Zanim człowiek został odkupiony,

dużo trucizny szatańskiej

było w nim zakorzenionej.

I tak minęło wiele tysięcy lat,

a człowiek jest tak zepsuty,

że przez swoją naturę sprzeciwia się Bogu.

Człowiek został odkupiony,

a to odkupienie człowieka

miało swoją bardzo wysoką cenę,

lecz nie sprawiło, że trucizna w jego naturze

została wykorzeniona.

Człowiek jest zepsuty i musi się zmienić,

nim stanie się godny tego, by służyć Bogu.


Poprzez dzieło sądu i dzieło karcenia

człowiek odkryje w całej pełni

plugawą istotę oraz to zepsucie,

które nosi w sobie,

człowiek może się odmienić

i może stać się czystym.

I w ten sposób człowiek będzie godny tego,

by stanąć przed Boga tronem,

przed Boga tronem.


Poprzez wykonywane dziś dzieło,

dzieło sądu, karcenia oraz oczyszczenia,

człowiek może zostać przemieniony,

może wyzbyć się całego swojego zepsucia,

ażeby stać się czystym.

Etap dzieła, który dziś się odbywa,

to nie tylko zbawienie,

ale także oczyszczenie.

Jest to również dzieło podboju,

jest to drugi etap dzieła zbawienia człowieka,

kiedy Bóg sądem pozyskuje człowieka.

Przez użycie słowa,

które oczyszcza, sądzi i ujawnia

obnażone jest serce człowieka, w którym

królują nieczystość, pojęcia,

pobudki i ambicje.


Poprzez dzieło sądu i dzieło karcenia

człowiek odkryje w całej pełni

plugawą istotę oraz to zepsucie,

które nosi w sobie,

człowiek może się odmienić

i może stać się czystym.

I w ten sposób człowiek będzie godny tego,

by stanąć przed Boga tronem,

przed Boga tronem.


Człowiek został odkupiony,

a jego grzechy są odpuszczone,

co jedynie oznacza, że Bóg je ignoruje,

jednak człowiek żyje w ciele,

wciąż uwięziony w pułapce grzechu,

i dlatego nie może przestać grzeszyć.

I tak raz po raz, cały czas, człowiek ujawnia

swoje zepsute szatańskie usposobienie.

Ogromna większość całej ludzkości

dopuszcza się grzechów w dzień,

a w nocy je wyznaje.


Choć ofiara złożona za grzechy

na zawsze pozostaje w mocy,

to nie zbawi człowieka

od wszystkich grzechów.

Jest on więc zbawiony jedynie w połowie,

gdyż skażony pozostaje nadal.


Poprzez dzieło sądu i dzieło karcenia

człowiek odkryje w całej pełni

plugawą istotę oraz to zepsucie,

które nosi w sobie,

człowiek może się odmienić

i może stać się czystym.

I w ten sposób człowiek będzie godny tego,

by stanąć przed Boga tronem,

przed Boga tronem.


Trudno jest człowiekowi

uświadomić sobie swoje grzechy,

nie widzi głębokich korzeni swojej natury.

Musi więc polegać na sądzie za pomocą słowa,

ażeby mógł osiągnąć ten rezultat.

Tylko tak człowiek będzie odmieniony,

od tego momentu i na zawsze.


Adaptacja na podstawie: Tajemnica Wcielenia (4), w: Słowo, t. 1, Pojawienie się Boga i Jego dzieło

Wstecz: 55 Bóg osądza i obmywa człowieka swymi słowami w dniach ostatecznych

Dalej: 57 Przyjmij sąd Chrystusa dni ostatecznych, aby zostać oczyszczonym

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Powiązane treści

35 Wstańcie i tańczcie dla Boga

ⅠUsłyszeliśmy głos Bogai wznieśliśmy się przed Nim na ucztę.Jemy i pijemy słowa Boga, modlimy się do Niego,żyjąc w radości z Nim.Gdy...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze