Film chrześcijański | Kto zostanie pochwycony jako pierwszy w momencie nadejścia Pana? (Fragment)

25 października 2018

Wielu wierzących w Pana ufa, że dopóki się poświęcają i ciężko pracują, na pewno będą jednymi z pierwszych, którzy zostaną pochwyceni. Ale czy ma to pokrycie w słowach Pana? „Ale wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”. (Mateusz 19:30). „Moje owce słuchają mego głosu (…)”. (Jan 10:27). Oczywistym jest, że to, czy ktoś może zostać pochwyconym zależy od tego, czy słyszy głos Pana. Ci, którzy jako pierwsi usłyszą Jego głos, zaakceptują Jego ukazanie się i dzieło, będą pannami mądrymi i jako pierwsi zostaną pochwyceni.

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.

Zobacz więcej

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Zamieść odpowiedź

Udostępnij

Anuluj

Połącz się z nami w Messengerze