Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Owce Boże Słyszą Głos Boga

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Rozdział 7 Kilka innych aspektów dotyczących prawd objawionych, które nowi wyznawcy powinni zrozumieć jako niezbędne minimum

3. Wierząc w Boga, powinieneś zbudować z Nim normalną relację

Ważne słowa Boga:

Jeśli chcesz osiągnąć należyte życie duchowe i nawiązać właściwą relację z Bogiem, musisz najpierw oddać Mu swoje serce i uciszyć je przed Nim. Dopiero gdy zaangażujesz całe swoje serce w Boga, możesz stopniowo zacząć wieść właściwe życie duchowe. Gdy wierzący nie oddają serca Bogu, zawierzając Mu, gdy ich serce nie jest w Nim i nie traktują Jego brzemienia jako swojego, wtedy tylko Go oszukują i zachowują się jak ludzie religijni, a tego Bóg nie może pochwalić.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

Normalna więź z Bogiem opiera się dziś na fundamencie przyjęcia słowa Bożego. Czy wiedziesz normalne życie duchowe? Czy masz naturalną więź z Bogiem? Czy jesteś kimś, kto podąża za Duchem Świętym? Jeśli jesteś w stanie podążać za światłem Ducha Świętego dziś i możesz pojąć wolę Boga w Jego słowach i wejść w Jego słowa – jesteś tym, który podąża za strumieniem Ducha Świętego.

z rozdziału „Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

Tylko poprzez poznanie Boga i zadośćuczynienie Mu w oparciu o fundament jedzenia i picia Jego słów, można stopniowo zbudować z Nim właściwą relację. Jedzenie i picie Jego słów oraz wprowadzanie ich w życie jest najlepszą formą współpracy z Bogiem, i jest to praktyka, poprzez którą człowiek może nieść najlepsze świadectwo bycia jednym z Jego ludu. […] Żeby osiągnąć właściwe życie duchowe, najpierw jedz i pij słowa Boga oraz wprowadzaj je w życie, i na tym fundamencie zbuduj właściwą relację między człowiekiem a Bogiem.

z rozdziału „Ci, których usposobienie się zmieniło, to ci, którzy wkroczyli do rzeczywistości słów Boga” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

Relacja Boga z ludźmi jest najbardziej intymna podczas modlitwy. Na ogół, kiedy po prostu zajmujesz się swoimi sprawami, czy możesz ot tak uklęknąć i zacząć się modlić? Nie możesz. Relacja ludzi z Bogiem jest najbardziej zażyła i bezpośrednia, kiedy klękają i się modlą. Kiedy czytasz słowa Boga, jeśli się pomodlisz, a następnie ponownie je przeczytasz, poczujesz się inaczej. Jeśli nie modliłeś się przez jakiś czas, to nie zrozumiesz słów Boga, kiedy je odczytasz. Po ich przeczytaniu nadal nie będziesz wiedzieć, co oznaczają.

[…] Celem modlitwy jest to, by ludzie mogli stanąć przed Bogiem i otrzymać to, co Bóg zamierza im dać. Jeśli często będziesz się modlić i stawać przed Bogiem, to często będziesz tworzyć wspólnotę z Bogiem i mieć z Nim właściwą relację. Zawsze będziesz przez Niego kierowany i zawsze będziesz mieć w Nim oparcie. Dzięki temu ulegniesz przemianie, twoje warunki się stopniowo poprawią, a sam nie będziesz przygnębiony. Zwłaszcza wtedy, gdy bracia i siostry łączą się w modlitwie, kiedy już skończą się modlić, są pełni werwy i czują, że wiele zyskali. Tak naprawdę mogą dość rzadko być we wspólnocie przez kilka dni spędzonych ze sobą, ale to właśnie modlitwa pobudza ich energię tak, że wręcz chcieliby od razu porzucić swoje rodziny i cały świat. Chcieliby móc zrezygnować ze wszystkiego, wystarczy mieć tylko Boga. Widzisz, że ich energia jest tak wielka.

z rozdziału „Znaczenie modlitwy i jej praktykowanie” w książce „Zapisy przemówień Chrystusa”

Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem, to nieważne, w jaki sposób utrzymujesz stosunki z innymi, jak bardzo na nie pracujesz i jak wiele energii zużywasz, wciąż kieruje tobą ludzka filozofia życiowa. Utrzymujesz pozycję wśród ludzi, patrząc z ludzkiej perspektywy i przez pryzmat ludzkiej filozofii po to, by cię chwalono. Nie nawiązujesz należytych relacji z ludźmi w zgodzie z Bożym słowem. Jeśli przestaniesz skupiać się na stosunkach z innymi, a nawiążesz właściwą relację z Bogiem; jeśli zechcesz oddać Mu serce i nauczyć się być Mu posłusznym, to w sposób naturalny twoje relacje ze wszystkimi staną się właściwe. W ten sposób przestaną one być budowane w ciele, a zaczną być budowane na fundamencie Bożej miłości. Trudno o współdziałanie oparte na ciele, natomiast w duchu jest społeczność, miłość, pocieszenie i zaopatrywanie siebie nawzajem. Wszystko to jest zbudowane na fundamencie serca, które zadowala Boga. Takich relacji nie utrzymuje się, polegając na ludzkiej filozofii życiowej, kształtują się one bardzo naturalnie poprzez brzemię dla Boga. Nie wymagają też ludzkiego wysiłku – są praktykowane przez zasady zaczerpnięte z Bożego słowa. […] Należyte stosunki z ludźmi buduje się na fundamencie oddania serca Bogu; nie osiąga się tego poprzez ludzki wysiłek. Bez Niego relacje międzyludzkie są czysto cielesne. Nie są właściwe, ale folgują żądzom – takimi relacjami Bóg się brzydzi, nie znosi ich. Jeśli twierdzisz, że twój duch został poruszony, ale nadal chcesz tworzyć społeczność z ludźmi, którzy przypadli ci do gustu; z tymi, o których masz wysokie mniemanie, a jeśli znajdzie się drugi poszukujący, który ci się nie spodobał, do którego jesteś uprzedzony, nie nawiążesz z nim kontaktu – stanowi to dowód na to, że jesteś osobą emocjonalną i wcale nie masz odpowiedniej relacji z Bogiem. Próbujesz Go zwodzić i zakryć własną brzydotę. Nawet jeśli masz trochę zrozumienia, ale kierują tobą złe intencje, wszystko, co robisz, jest dobre tylko według ludzkich standardów. Bóg cię nie pochwali – działasz w zgodzie z ciałem, nie w zgodzie z Jego brzemieniem. Tylko wtedy, gdy potrafisz wyciszyć serce przed Bogiem i mieć właściwe stosunki ze wszystkimi, którzy Go kochają, nadajesz się do tego, by Bóg cię używał. W ten sposób, niezależnie od tego, jak przestajesz z innymi, nie będziesz tego robił zgodnie z życiową filozofią, ale będziesz żył przed Bogiem, licząc się z Jego brzemieniem.

z rozdziału „Nawiązanie właściwej relacji z Bogiem jest bardzo ważne” w książce „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Poszukując prawdziwej drogi, musisz posiadać rozum

Dalej:Świątobliwa przyzwoitość, którą wierzący w Boga powinni posiadać