Rozdział 84

Z powodu niedostatecznego poznania Mnie ludzie od zawsze zakłócali Moje zarządzanie i niezliczoną ilość razy podkopywali Moje plany. Nigdy jednak nie byli w stanie utrudnić Mi Moich kolejnych kroków. To dlatego, że jestem Bogiem mądrości. Jest we Mnie nieskończona mądrość i bezkresne, niepojęte tajemnice. Od niepamiętnych czasów ludzie nigdy nie byli zdolni ich w pełni pojąć i zrozumieć. Czyż nie jest właśnie tak? Nie tylko mądrość znajduje się w każdym wypowiadanym przeze Mnie słowie, ale każde słowo zawiera także Moje ukryte tajemnice. Ze Mną wszystko jest tajemnicą, jest nią każda część Mnie. Dziś zaledwie ujrzeliście tajemnicę, to znaczy widzieliście Moją osobę, ale musicie jeszcze rozwikłać tę tajemnicę, która jest ukryta wewnątrz. Ludzie mogą wejść do Mego królestwa wyłącznie podążając za Moim prowadzeniem. W innym wypadku przepadną razem ze światem i zamienią się w proch. Jestem doskonałym Bogiem we własnej osobie, nikim innym jak samym Bogiem. Poprzednie stwierdzenia, takie jak „objawienie Boga” są już nieaktualne. Są stare, zużyte i nie mają już więcej zastosowania. Ilu z was udało się to zrozumieć? Ilu z was było przekonanych co do Mnie aż do tego stopnia? Wszystko musi w jasny sposób zostać przeze Mnie wytłumaczone i przekazane.

Królestwo szatana zostało zniszczone i jego mieszkańcy już niebawem zakończą wykonywanie swej służby dla Mnie. Jeden po drugim zostaną wypędzeni z Mojego domu. Oznacza to, że zostało ujawnione prawdziwe oblicze tych, którzy dotąd byli przebierańcami, odgrywającymi różne role i wszyscy z nich zostaną odłączeni od Mego królestwa. Zapamiętajcie! Począwszy od dziś wszyscy ci, których porzucam (w tym także ci, których porzuciłem w przeszłości), to ci, którzy jedynie udają, i są zwykłymi oszustami. Oni tylko odgrywali dla Mnie przedstawienie, a teraz, gdy się ono skończyło, muszą odejść. Ci zaś, którzy naprawdę są Moimi synami, oficjalnie znajdą się w Moim królestwie, aby otrzymać Moją miłość i cieszyć się błogosławieństwami, które już dla was przygotowałem. Błogosławieni pierworodni synowie! Ponieważ już wcześniej zostaliście przeze Mnie przeszkoleni, jesteście dziś gotowi, abym się wami posługiwał. Wierzcie, że jestem wszechmogącym Bogiem. Rzeczy, których ludzie nie są w stanie osiągnąć, Ja mogę uczynić bez przeszkód i absolutnie niema tu mowy o jakiejkolwiek rywalizacji. Nie zakładajcie, że niczego nie możecie uczynić lub że nie nadajecie się na Moich pierworodnych synów. Jesteście całkowicie godni! A to dlatego, że wykonanie wszystkich rzeczy zależy ode Mnie, wykonanie wszystkiego zależy ode Mnie. Dlaczego czujecie teraz, że taka jest wasza postawa? Dzieje się tak po prostu dlatego, że czas, abym was prawdziwie użył, jeszcze nie nadszedł. Wielkich talentów nie używa się do błahych celów, czy to rozumiecie? Czy na tle całego wszechświata jesteście ograniczeni jedynie do małych Chin? Oznacza to, że wszystkie ludy całego wszechświata będą wam dane, abyście byli im pasterzami i prowadzili je, ponieważ jesteście pierworodnymi synami, a prowadzenie waszych braci jest obowiązkiem, który musicie wypełnić. Wiedzcie o tym! Jestem wszechmogącym Bogiem! Jeszcze raz podkreślam, że pozwalam wam się cieszyć. Jestem tym, który działa – Duch Święty działa wszędzie i osobiście przejmuje prowadzenie.

W przeszłości ludzie nie rozumieli Mego zbawienia. Czy teraz rozumiecie? Moje zbawienie dotyczy kilku aspektów: jednym z nich jest to, że w przypadku niektórych ludzi nie ma dla nich w ogóle żadnego przeznaczenia, co oznacza, że w ogóle nie mogą cieszyć się Moją łaską. Kolejnym aspektem jest to, że są też tacy, którzy z początku są przeznaczeni i cieszą się Moją łaską przez jakiś czas, ale po pewnym czasie, który sam z góry określiłem, zostaną przeze Mnie odrzuceni, a wtedy ich życie zakończy się całkowicie. Jeszcze jednym aspektem jest to, że są tacy, których przeznaczyłem i wybrałem i którzy cieszą się wiecznymi błogosławieństwami. Doświadczają oni Mojej łaski od początku aż do końca, wliczając w to trudności, które znieśli przed i po przyjęciu Mnie, jak również oświecenie i iluminacja, które otrzymali po przyjęciu Mnie. Od tej pory zaczną cieszyć się Moimi błogosławieństwami, co oznacza, że są tymi, których w pełni zbawiam. Jest to najbardziej oczywisty przejaw wypełnienia się Mego wielkiego dzieła. Co w takim razie oznaczają błogosławieństwa? Pozwólcie, że zapytam: co najbardziej chcecie robić? Czego najbardziej nienawidzicie? Co najbardziej macie nadzieję otrzymać? Zaznaliście bólów i trudności w przeszłości, aby Mnie pozyskać i aby wasze życie mogło się rozwinąć – jest to częścią łaski. „Błogosławieństwa” oznaczają, że w przyszłości nie będziecie już mieli tych rzeczy, których nienawidzicie, co oznacza, że rzeczy te nie będą już więcej obecne w waszym rzeczywistym życiu; zostaną zupełnie usunięte na waszych oczach. Rodzina, praca, żona, mąż, dzieci, przyjaciele i krewni, a nawet trzy codzienne posiłki, których nienawidzicie, znikną. (Oznacza to koniec bycia ograniczonym przez czas i całkowite wyjście poza ciało. Tylko twój nasycony duch może podtrzymać twoje ciało, ale mowa tu o twojej osobie, a nie ciele. Będziesz zupełnie wolny i transcendentny. To jest największy i najbardziej jawny cud, jakiego Bóg dokonał od stworzenia świata). Wszystkie cząsteczki ziemi zostaną usunięte z waszych ciał i będziecie wtedy całkowicie duchowymi ciałami, które są święte i nieskalane, zdolne do podróżowania przez cały wszechświat, aż do krańców ziemi. Od tego momentu będziecie również uwolnieni od tego całego kłopotliwego mycia i szorowania i będziecie po prostu cieszyć się w pełni. Od tego czasu nie będziecie już więcej myśleć o małżeństwie (ponieważ kończę tym samym wiek, nie stwarzam świata) i nie będzie już więcej bólów porodowych, które są wielką torturą dla kobiet. W przyszłości nie będziecie też pracować ani być siłą roboczą. Zanurzycie się kompletnie w Moich ramionach miłości, w pełni ciesząc się błogosławieństwami, którymi was obdarzyłem. To jest bezwarunkowe. Podczas gdy będziecie cieszyć się nimi, łaska będzie nadal za wami podążała. To, co dla was przygotowałem – rzadkie i drogocenne skarby z całego świata – będą wam dane. Teraz nie jesteście w stanie tego pojąć ani sobie tego wszystkiego wyobrazić – nikt tego nigdy wcześniej nie doświadczył. Gdy te błogosławieństwa na was zstąpią, będziecie bezbrzeżnie szczęśliwi, ale nie zapominajcie, że to wszystko dzieje się dzięki Mojej potędze, Moim działaniom, Mojej sprawiedliwości, a tym bardziej dzięki Mojemu majestatowi. (Będę łaskawy dla tych, których wybrałem, aby doświadczyli Mej łaskawości oraz miłosierny dla tych, którym postanowiłem okazać miłosierdzie). W owym czasie nie będziecie mieć rodziców, ani nie będzie pokrewieństwa krwi. Wszyscy jesteście ludem, który kocham, Moimi umiłowanymi synami. Od tego momentu nikt nie ośmieli się was uciskać. Będzie to dla was czas stawania się dorosłymi, jak również czas, w którym będziecie rządzić narodami żelazną rózgą! Kto śmie wstrzymywać Moich umiłowanych synów? Kto śmie ich atakować? Wszyscy będą bać się Moich umiłowanych synów, ponieważ Ojciec uzyska już chwałę. Wszystkie te rzeczy, których nikt sobie nigdy nawet nie wyobrażał, spełnią się na waszych oczach. Będą one bezkresne, niewyczerpane i nieskończone. Wkrótce z pewnością nie będziecie musieli już znosić palącego słońca ani męczącego upału. Nie będziecie też musieli cierpieć zimna ani czuć na sobie działania deszczu, śniegu, czy wiatru. Wszystko to dlatego, że was kocham i będzie to w pełni świat Mojej miłości. Dam wam wszystko, czego zapragniecie i zapewnię wam wszystko, czego będziecie potrzebowali. Kto śmie twierdzić, że nie jestem sprawiedliwy? Zabiję cię natychmiast, bo zapowiedziałem wcześniej, że Mój gniew (wobec złych) będzie trwał wiecznie i że nie ustąpię ani o krok. Jednakże Moja miłość (do Moich umiłowanych synów) również będzie trwała wiecznie, nie cofnę jej w najmniejszym stopniu.

Dziś ci, którzy pojmują Moje słowa jako sąd, nie znajdują się w dobrym stanie, ale z chwilą, kiedy to odkryją, okaże się, że Duch Święty już ich opuścił. Pierworodni synowie są wybrani spośród was z całego świata, natomiast synowie i lud stanowią jedynie małą część waszej grupy. Kładę nacisk na stwierdzenie „cały świat”, bo synowie i lud są wybrani spośród wszystkich narodów świata. Czy rozumiecie? Dlaczego ciągle podkreślam, iż pierworodni synowie powinni szybko dorosnąć i wyjść do tych cudzoziemców, by ich poprowadzić? Czy rozumiecie prawdziwe znaczenie Moich słów? Jest tak dlatego, że Chiny są krajem, który przekląłem – prześladował Mnie najbardziej i najbardziej go nienawidzę. Musicie wiedzieć, że Moi pierworodni synowie i Ja pochodzimy z nieba i jesteśmy ludźmi wszechświata; nie należymy do żadnego narodu. Przestańcie przywiązywać się do ludzkich idei! Mówię to dlatego, bo ukazałem wam Moją osobę. Wszystko zależy ode Mnie. Czy pamiętacie Moje słowa? Dlaczego mówię, że jest wśród was coraz mniej osób i że ta grupa staje się coraz bardziej udoskonalona? To dlatego, że Moje zbawienie stopniowo zwraca się do całego świata. Wszyscy ci, którzy są odrzuceni, którzy przyjęli Moje imię, pełnili posługę dla udoskonalenia pierworodnych synów. Czy rozumiecie? Dlaczego mówię, że oni wszyscy pełnili służbę dla Moich synów? Teraz naprawdę rozumiecie, prawda? Ich liczba faktycznie jest niewielka, rzeczywiście jest ich mało, ale ci ludzie znacznie skorzystali z powodu Moich synów i doświadczyli Mojej łaski w znacznym stopniu. Dlatego powiedziałem, że właśnie ocalam ludzkość po raz ostatni. Teraz rozumiecie prawdziwe znaczenie Moich słów! Skarcę surowo każdego, kto Mi się przeciwstawia, a zwrócę swe oblicze w stronę każdego, kto Mnie broni, ponieważ od samego początku zawsze byłem pełnym majestatu i sprawiedliwym Bogiem i wszystko zostanie wam objawione. Działam prędko na wiele cudownych sposobów i niebawem będą miały miejsce niezwykłe rzeczy, które są nie do wyobrażenia dla ludzi. Naprawdę mam na myśli: „natychmiast” i „wkrótce”. Rozumiecie? Starajcie się wejść do życia bez opóźnienia! Moi umiłowani synowie, wszystko jest tutaj dla was i wszystko istnieje ze względu na was.

Wstecz: Rozdział 83

Dalej: Rozdział 85

Koniec wszelkich rzeczy jest blisko. Czy chcecie wiedzieć, jak Pan wynagrodzi dobro i ukarze zło i ustali wynik człowieka, kiedy On powróci? Zapraszamy do kontaktu z nami, aby pomóc Ci znaleźć odpowiedź.

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce

Połącz się z nami w Messengerze