Rozdział 85

Czynię użytek z różnych ludzi, by osiągnąć Mą wolę: przekleństwa Me spełniane są na tych, których karcę, zaś błogosławieństwa Me spełniane są na tych, których kocham. Kto teraz doświadcza Mych błogosławieństw i Mych przekleństw zaznaje spokoju od jednego Mego słowa i Mej wypowiedzi. Wiesz, że każdy, dla kogo jestem dobry, z pewnością doświadczy teraz Mych błogosławieństw (chodzi o tych, którzy stopniowo poznają Mnie coraz bardziej, są Mnie coraz bardziej pewni, posiadają nowe światło i objawienie oraz są w stanie nadążyć za tempem Mego dzieła). Każdy, kogo nienawidzę (to coś we Mnie, czego ludzie nie są w stanie zauważyć na podstawie wyglądu), jest kimś, kogo z pewnością dotkną Me przekleństwa i jest kimś, kto bez wątpienia jest jednym z potomków wielkiego czerwonego smoka, a więc będzie mieć swój udział w Moim przekleństwie wielkiego czerwonego smoka. Ci, których widoku nie jestem w stanie znieść, których cechy charakteru są Moim zdaniem niezadowalające, którzy nie mogą zostać udoskonaleni ani użyci przeze Mnie, wciąż mają szansę na zbawienie i znalezienie się pośród Mych synów. Jeśli człowiek nie posiada żadnego z Mych przymiotów, nie jest w stanie zrozumieć spraw duchowych i nie zna Mnie, lecz posiada żarliwe serce, wtenczas wyznaczony będzie na członka Mojego ludu. Tych, którzy objęci zostają Moimi przekleństwami, uznaję za niemożliwych do zbawienia i są oni tymi, którzy opętani zostali przez złe duchy. Zależy mi na tym, by ich wyrzucić. Zrodzeni oni zostali z wielkiego czerwonego smoka i gardzę nimi najbardziej. Od tej chwili nie potrzebuję, by pełnili oni dla Mnie swą służbę, po prostu ich nie chcę! Nie chcę żadnego z nich! Nawet ich łkanie i zgrzytanie przede Mną zębami nie przynosi żadnego efektu, nie spoglądam na żadnego z nich, lecz ich odrzucam – czym jesteś? Czy zasługujesz na to, by stanąć przed Moim obliczem? Czy jesteś godzien? Wciąż udajecie dobrych ludzi i udajecie, iż jesteście skromni! Czy po tym jak uczyniłeś niezliczone złe rzeczy, mogę cię oszczędzić? Powstając przede Mną, znowu się Mi przeciwstawiasz. Nigdy nie miałeś dobrych intencji i chcesz Mnie jedynie oszukać! Czy możesz okazać się dobry będąc potomnym wielkiego czerwonego smoka? Niemożliwe! Jużeś został przeklęty przeze Mnie i Ja osądzam cię stanowczo! Pełnij dla Mnie służbę z całego serca, szczerze i w sposób zdyscyplinowany, a potem wróć do swego bezdennego dołu! Chcesz udziału w Mym królestwie? Marzy ci się! Bezwstydniku! Ty, ze splugawionym i brudnym ciałem, zepsuty jesteś tak bardzo, a mimo tego wciąż masz czelność stać przede Mną! Zejdź Mi z drogi! Jeśli nadal będziesz się ociągał, ukarzę cię surowo! Wszyscy ci, którzy popełniać będą niegodziwości i dopuszczą się oszustw, muszą zostać przede Mną ujawnieni. Gdzież możecie się schować? Gdzież możecie się skryć? Czy jesteś w stanie uciec przed Mą władzą bez względu na to jak bardzo uchylasz się lub kryjesz? Jeśli nie będziesz pełnił dla Mnie służby, wtenczas Twe życie będzie jeszcze krótsze – wnet będziesz skończony!

W przejrzysty sposób powiadam wam jacy ludzie są Mymi synami pierworodnymi i przedstawiam wam tego dokładne dowody. Jeśli bym tego nie uczynił, wówczas nie bylibyście w stanie zająć właściwych miejsc i sami byście je sobie na chybił trafił wyznaczyli. Niektórzy byliby zbyt skromni, inni – zbyt aroganccy, a ci, którzy nie posiadaliby Mych przymiotów lub których cechy charakteru byłyby niedostateczne, wszyscy chcieliby być Mymi synami pierworodnymi. Jakie wrażenie sprawiają ci, którzy są Mymi synami pierworodnymi? Po pierwsze, są skupieni na tym, by zrozumieć Mą wolę, szanują Mą wolę i równocześnie Duch Święty czyni wobec nich wszystkich swe dzieło; po drugie, wytrwale zgłębiają ducha, nie są rozpustni, cały czas pozostają w wytyczonych przeze Mnie granicach, są niezwykle zwyczajni, a zachowania te nie są udawane (jako że skupieni są na odczuwaniu dzieła Ducha Świętego i mają na względzie Mą miłość do nich, są stale czujni i odczuwają głęboki lęk, iż mogliby Mnie w sercu zdradzić lub Mi się przeciwstawić); po trzecie, są wobec Mnie serdeczni, zdolni są oferować całych siebie i porzucili już wszelkie myśli dotyczące swoich własnych perspektyw na przyszłość, swojego życia, tego co spożywają, przywdziewają, używają lub gdzie mieszkają; po czwarte, stale mają serce głodne i spragnione sprawiedliwości, wierzą, że są bardzo niedoskonali i że ich postawa jest nazbyt niedojrzała; po piąte, są tymi, o których wspomniałem już wcześniej, czyli tymi, którzy mają dobrą reputację na świecie, lecz zostali odrzuceni przez ludzi światowych i którzy w związkach z płcią przeciwną są moralnie uczciwi. Oto są wszystkie dowody, jednakże nie mogę wyjawić wam ich wszystkich całkowicie, jako że Me dzieło nie osiągnęło jeszcze tego etapu. Synowie pierworodni, pomnijcie! Twoje uczucia, cześć dla Mnie, miłość dla Mnie, znajomość Mnie, poszukiwanie Mnie, wasza wiara – rzeczy te są całą Mą miłością do was i są dowodami, które wam przedstawiam, abyście zaprawdę mogli stać się Mymi ukochanymi synami i być tacy sami jak Ja, jedząc razem, żyjąc razem i ciesząc się błogosławieństwami razem ze Mną w niezrównanej chwale.

Nie mogę okazać jakiejkolwiek pobłażliwości wobec tych, którzy Mnie prześladowali; tych, którzy nic o Mnie nie wiedzieli (w tym zanim zostało złożone świadectwo o Moim imieniu); tych którzy wierzyli, iż jestem człowiekiem, jak również wobec tych, którzy bluźnili przeciw Mnie i oczerniali Mnie w przeszłości. Nawet jeśli teraz będą składać o Mnie najdonioślejsze świadectwo, to nie wystarczy. Prześladowanie Mnie w przeszłości było pełnieniem służby dla Mnie i jeśli dziś będą składać świadectwo o Mnie, wciąż będą Mymi narzędziami. Tylko ci, którzy są dziś prawdziwie doskonaleni przeze Mnie, są Mi użyteczni, jako że Jam jest sprawiedliwym Bogiem we własnej osobie, zrodziłem się z ciała i oddzieliłem się od wszelkich ziemskich związków. Jestem Bogiem we własnej osobie i wszyscy ludzie, wszelkie sprawy i rzeczy, które były wokół Mnie w przeszłości, są w Mych rękach. Pozbawiony jestem emocji i we wszystkim praktykuję sprawiedliwość. Jestem prawy i nieskalany najmniejszym nawet plugastwem. Czy rozumiecie znaczenie Mych słów? Czy również możecie to osiągnąć? Ludzie myślą, że mam również zwykłe człowieczeństwo, rodzinę i uczucia, lecz czy zdajecie sobie sprawę, że całkowicie się mylicie? Jam jest Bogiem! Czy zapomnieliście o tym? Jesteście zdezorientowani? Wciąż Mnie nie znacie!

Ma sprawiedliwość została wam w pełni objawiona. Każdy sposób, w jaki postępuję z każdego rodzaju osobą ujawnia Mą sprawiedliwość i Mój majestat. Jako iż jestem Bogiem we własnej osobie, który sprowadza gniew, nie daruję nikomu kto prześladował Mnie lub obrzucał Mnie oblegami. Czy dostrzegacie to wyraźnie w tym surowym wymogu? Ci, których wybrałem i predestynowałem, są jak rzadkie perły lub kamienie szlachetne, unikatowi, podobnie jak ci, którzy będą rządzili jako królowie muszą być znacznie mniej liczni niż ci, którzy będą Moim ludem, a to objawia Mą potęgę oraz Me cudowne czyny. Często powiadam, iż was nagrodzę, wyposażę was w korony i we Mnie jest chwała bez końca. Co rozumiem przez nagrodę, koronę i chwałę? W pojęciu ludzi nagrodami są rzeczy materialne, takie jak pożywienie, odzienie lub rzeczy, których można użyć, ale to w całości jest ich dawnym myśleniem; nie to mam na myśli, niemniej jest to błędne rozumienie. Nagrodami są rzeczy, które otrzymywane są tu i teraz, i które są częścią łaski. Są również pewne nagrody, które związane są z cielesnymi przyjemnościami i ci, którzy pełnią dla Mnie służbę, lecz nie są zbawieni, również mogą otrzymać niektóre z materialnych przyjemności (aczkolwiek wciąż są one rzeczami materialnymi, które pełnią dla Mnie służbę). Korona nie jest odznaką urzędu. Innymi słowy, nie jest to rzecz materialna, którą daję wam dla waszej przyjemności, lecz raczej nowym mianem, którym was obdarzam i ci, którzy życiem swym sprostają twojemu nowemu mianu, będą tymi, którzy otrzymają koronę, która oznacza pozyskanie Mych błogosławieństw. Nagrody i korona są częścią błogosławieństw, lecz zestawione z błogosławieństwami, oznaczają znacznie mniej, podobnie do różnicy, jaka jest między niebem a ziemią. Ludzie nie są w stanie wyobrazić sobie chwały, jako że chwała nie jest rzeczą materialną, tylko radykalnie abstrakcyjnym konstruktem. Więc czym dokładnie jest chwała? Cóż oznacza, że zstąpicie w chwale razem ze Mną? Ma całość, czyli to czym jestem i co mam – miłosierdzie i łaskawość (dla Mych synów) oraz sprawiedliwość, majestat, sąd, gniew, przeklinanie i gorzenie (dla wszystkich ludzi) – Moja osoba jest chwałą. Dlaczego mówię, że wraz ze Mną chwała jest bez końca? Jest tak dlatego, iż ze Mną jest mądrość bez końca i niezrównana obfitość. Dlatego zstąpienie ze Mną w chwale oznacza, iż uczyniłem was już pełnymi, posiadacie to czym Ja jestem i co mam, uczyniłem was pełnymi, macie w sercu cześć dla Mnie i nie przeciwstawiacie się Mnie; teraz winniście rozumieć, prawda?

Napięta sytuacja wszystkich narodów ziemskich osiągnęła punkt szczytowy i wszystkie one spokojnie przygotowują się do pełnienia dla Mnie służby i doświadczenia Mego gorzenia. Gdy nadejdzie Mój gniew i Me gorzenie, nie będzie żadnej poprzedzającej ich oznaki, jednakowoż wiem czym jest to, co czynię i mam co do tego pełną jasność. Winniście być pewni Mych słów i musicie spieszyć się by wszystko przygotować oraz przyszykować się na duszpasterstwo tych, którzy w poszukiwaniu przybędą z zagranicy. Pomnijcie to! Chiny – każda osoba i każde miejsce w Chinach – doświadczają Moich przekleństw; czy rozumiecie znaczenie Mych słów?

Wstecz: Rozdział 84

Dalej: Rozdział 86

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Co wiesz o wierze?

W człowieku istnieje tylko niepewne słowo wiary, ale człowiek nie wie, co stanowi wiarę, a tym bardziej dlaczego ma wiarę. Człowiek rozumie...

Rozdział 26

Kto zamieszkał w Moim domu? Kto wstawił się za Moją sprawą? Kto cierpiał w Moim imieniu? Kto związał się słowem przede Mną? Kto podążał za...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce