Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

57 Inny wiek, inne dzieło Boże

Szybkość

57 Inny wiek, inne dzieło Boże

W dniach ostatecznych przede wszystkim

„wcielenie Słowa” jest tym, co osiąga Bóg.

Poprzez swe dzieło na ziemi,

Bóg sprawia to, że ludzie poznają Go, tworzą z Nim więź,

widzą Jego prawdziwe czyny.

Człowiek jasno widzi,

że Bóg czasem czyni znaki i cuda, a czasami nie.

Bo zależy to od wieku.

Bóg z pewnością może czynić znaki oraz cuda,

lecz zmienia swe metody w oparciu o dzieło i wiek.

Bo to jest inny wiek, inny etap dzieła Boga,

ukazuje On inne czyny.

Wiara człowieka w Boga nie płynie z cudów i znaków,

ale z faktu Jego dzieła w nowym wieku, w nowym wieku.

Na obecnym etapie, Bóg stroni od znaków i cudów,

które w czasach Jezusa czynił, kiedy Jego dzieło było inne.

Bóg teraz tak nie działa.

Niektórzy mówią, że nie jest Bogiem,

skoro nie potrafi czynić cudów.

Czy nie jest to błąd w myśleniu?

Bóg przecież może czynić znaki oraz cuda,

lecz działa teraz w innym wieku,

więc nie czyni takich rzeczy.

Bo to jest inny wiek, inny etap dzieła Boga,

ukazuje On inne czyny.

Wiara człowieka w Boga nie płynie z cudów i znaków,

ale z faktu Jego dzieła w nowym wieku, w nowym wieku.

Człowiek poznaje Boga w sposobie Jego działania.

Ta wiedza rodzi w człowieku

wiarę w Boga oraz w Jego dzieło.

Bo to jest inny wiek, inny etap dzieła Boga,

ukazuje On inne czyny.

Wiara człowieka w Boga nie płynie z cudów i znaków,

ale z faktu Jego dzieła w nowym wieku,

w nowym wieku, w nowym wieku.

Na podstawie rozdziału

„Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Dzieło Boga jest realizowane poprzez słowa

Dalej:Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania

Powiązane treści