Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Inny wiek, inne dzieło Boże

Szybkość

Inny wiek, inne dzieło Boże

W dniach ostatecznych przede wszystkim

„wcielenie Słowa” jest tym, co osiąga Bóg.

I

Poprzez swe dzieło na ziemi, Bóg sprawia to, że ludzie poznają Go,

tworzą z Nim więź, widzą Jego prawdziwe czyny.

Człowiek jasno widzi, że Bóg czasem czyni znaki i cuda, a czasami nie.

Bo zależy to od wieku. Bóg z pewnością może czynić znaki oraz cuda,

lecz zmienia swe metody w oparciu o dzieło i wiek.

Bo to jest inny wiek, inny etap dzieła Boga, ukazuje On inne czyny.

Wiara człowieka w Boga nie płynie z cudów i znaków,

ale z faktu Jego dzieła w nowym wieku, w nowym wieku.

II

Na obecnym etapie, Bóg stroni od znaków i cudów,

które w czasach Jezusa czynił, kiedy Jego dzieło było inne.

Bóg teraz tak nie działa. Niektórzy mówią, że nie jest Bogiem,

skoro nie potrafi czynić cudów. Czy nie jest to błąd w myśleniu?

Bóg przecież może czynić znaki oraz cuda,

lecz działa teraz w innym wieku, więc nie czyni takich rzeczy.

Bo to jest inny wiek, inny etap dzieła Boga, ukazuje On inne czyny.

Wiara człowieka w Boga nie płynie z cudów i znaków,

ale z faktu Jego dzieła w nowym wieku, w nowym wieku.

III

Człowiek poznaje Boga w sposobie Jego działania.

Ta wiedza rodzi w człowieku wiarę w Boga oraz w Jego dzieło.

Bo to jest inny wiek, inny etap dzieła Boga, ukazuje On inne czyny.

Wiara człowieka w Boga nie płynie z cudów i znaków,

ale z faktu Jego dzieła w nowym wieku, w nowym wieku, w nowym wieku.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Jak Bogu mogłoby nie być smutno

Dalej:Ludzie lepiej znają Boga poprzez dzieło słów

Powiązane treści