Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

125 Zdecydowany podążać za Bogiem

1

Zostałem tak głęboko skażony przez szatana, że prawie nie przypominam człowieka.

Dzięki temu, co tak dobitnie ujawniają słowa Boże, dostrzegłem brzydotę swojego zepsucia.

Arogancki i przepełniony szatańskim usposobieniem, naprawdę nie jestem godzien żyć przed obliczem Boga.

Jakże mógłbym znaleźć się tu dzisiaj bez Bożego miłosierdzia i zbawienia?

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.

2

Szatańska natura jest we mnie tak głęboko zakorzeniona, że często buntuję się przeciwko Bogu.

Stałem się marionetką własnego ciała – to takie tragiczne, takie żałosne.

Postanawiam praktykować prawdę, bym naprawdę mógł być wolny.

Jako istota żywa powinienem wznieść się ponad to, co cielesne i odzyskać swoje prawdziwe ja.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.

3

Słowa Boże wskazują drogę życia, teraz wiem, jak być człowiekiem.

Zyskam człowieczeństwo jedynie dzięki porzuceniu szatana oraz cielesności i praktykowaniu prawdy.

Ponosząc koszty na rzecz Boga i będąc Mu posłusznym, ujrzałem Jego błogosławieństwa.

Jedynie serce Boga najbardziej kocha ludzi – Bóg zasługuje na to, by ludzkość go wychwalała.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.

4

Wyraźnie widziałem bitwę świata duchowego – wcielenie Boga naprawdę demaskuje ludzi.

Syn Człowieczy wyraża prawdy, aby zbawić ludzkość, znosząc ogromne upokorzenie.

Dostrzegam, jak prawdziwa jest miłość Boga, jakże mógłbym Go nie kochać?

Zdobywam prawdę i świadczę o Bogu, by odpłacić Mu za Jego miłość.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.

5

Wszystkie metody działania Boga mają na celu obmycie i udoskonalenie człowieka.

Moja przyszłość i los są w rękach Boga, wierzę, że On jest sprawiedliwy.

Ustaliłem, że Chrystus jest prawdą, więc do końca swoich dni podążę za Bogiem.

Poświęcam swoje życie, by dawać świadectwo o Bogu – na pewno Go nie zdradzę.

To właśnie Boży sąd mnie zbawił – jestem zdecydowany podążać za Bogiem.

Wstecz:Zawsze podążaj za Bogiem

Dalej:Naśladuj Piotra i staraj się kochać Boga

Powiązane treści