Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

891 Władza Stwórcy współistnieje z Jego tożsamością

Nieważne czy w otchłani wód czy w przestworzach są,

zgodnie z wolą Stwórcy

stowrzenia wiodą zróżnicowane życie.

Na jego rozkaz zgromadzą się

według swego gatunku lub rodzaju.

I żadne stworzenie nie zmieni zasad tych.

Nie ośmieliły się nigdy wyjść poza granice wyznaczone przez Stwórcę

i nawet nie byłyby w stanie.

Na Jego rozkaz jest ich tak wiele,

żyły i rozmnażały się,

wierne Jego drodze, prawom które dał,

posłuszne niewypowiedzianym przykazaniom,

edyktom i nakazom, które wydał, a ten stan do dziś trwa.

Jak Jego władza, unikalna tożsamość

Stwórcy zostanie zawsze już bez zmian na wieki wieków.

Jego władza będzie zawsze odbiciem tożsamości Bożej.

A władza Jego będzie całą wieczność istniała w ścisłym związku z tym kim jest.

Władza Stwórcy nie tylko w tym przejawia się,

że powstać nakazuje rzeczom,

lecz również, że Bóg może rządzić nimi,

życie i witalność dając im,

sprawiając, że istnieją wiecznie w doskonałym kształcie i roli,

a ta władza objawia się w Jego myślach, których nie ogranicza nic.

Jak Jego władza, unikalna tożsamość

Stwórcy zostanie zawsze już bez zmian na wieki wieków.

Jego władza będzie zawsze odbiciem tożsamości Bożej.

A władza Jego będzie całą wieczność istniała w ścisłym związku z tym kim jest.

Jak Jego władza, unikalna tożsamość

Stwórcy zostanie zawsze już bez zmian na wieki wieków.

Jego władza będzie zawsze odbiciem tożsamości Bożej.

A władza Jego będzie całą wieczność istniała w ścisłym związku z tym kim jest.

Na podstawie rozdziału „Sam Bóg, Jedyny I”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Autorytet i władza Stwórcy są nieograniczone

Dalej:Szatan nigdy nie może przekroczyć Bożej władzy

Powiązane treści