369 Dzieło Boże jest zawsze nowe, nigdy stare

Jezus kiedyś określił, że w Wieku Łaski

dzieło Jahwe zostało w tyle.

Teraz Ja mówię, że dziś dzieło Jezusa pozostało w tyle.

Gdyby istniał tylko Wiek Prawa,

a nigdy nie było Wieku Łaski,

Jezus nie mógłby zostać ukrzyżowany,

Jezus nie mógłby odkupić rodzaju ludzkiego.

Bóg nigdy nie powtórzy swego dzieła;

Moje dzieło stale się zmienia

i Ja też nowe słowa mówię, nowe dzieło czynię co dzień.

To jest Moje dzieło,

a kluczowe są słowa: „nowe” i „wspaniałe”.

Gdyby istniał tylko Wiek Prawa,

czy człowiek rozwijałby się aż do dziś?

Historia nie ustaje; idzie naprzód.

Czyż nie jest to naturalne prawo Bożego dzieła?

Czy to nie pokazuje, jak On zarządza człowiekiem we wszechświecie?

Zaprawdę, wola Boża ciągle się zmienia;

historia idzie naprzód, tak jak i Boże dzieło.

On nie będzie prowadził tego samego dzieła przez sześć tysięcy lat;

Jego dzieło zawsze nowe jest, nigdy nie jest stare.

Raz do krzyża przybity,

czy mógłby dzieło swe na wieki wieków prowadzić?

Dwukrotnie do krzyża przybity?

Tak pojmować to mógłby tylko człowiek niedorzeczny,

człowiek niedorzeczny.

Bóg nigdy nie powtórzy swego dzieła;

Moje dzieło stale się zmienia

i Ja też nowe słowa mówię, nowe dzieło czynię co dzień.

To jest Moje dzieło,

a kluczowe są słowa: „nowe” i „wspaniałe”.

„Bóg jest niezmienny, zawsze pozostanie Bogiem”;

powiedzenie to jest wielce prawdziwe.

Istota Boga nie zmienia się,

i On nigdy nie mógłby być szatanem.

Lecz nie dowodzi to, iż Jego dzieło jest jak Jego istota,

stała i niezmienna.

Jak wyjaśnić, że zawsze jest nowy, nigdy stary,

jeśli powie się, że Bóg jest niezmienny?

Bóg nigdy nie powtórzy swego dzieła;

Moje dzieło stale się zmienia

i Ja też nowe słowa mówię, nowe dzieło czynię co dzień.

To jest Moje dzieło,

a kluczowe są słowa: „nowe” i „wspaniałe”.

Dzieło Boga ciągle się rozszerza,

Jego dzieło nieustannie się zmienia.

Boża wola daje się poznać człowiekowi,

Boża wola objawia się stale.

Na podstawie rozdziału

„Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 368 W dniach ostatecznych Bóg dokonał większego i nowszego dzieła pośród pogan

Dalej: 370 Ukryte aspekty trzech etapów dzieła Boga

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

7 Wszechmocny Bóg króluje

Ⅰ Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej. Usłyszcie - my, strażnicy, śpiewamy głośno, gdyż Bóg powrócił na Syjon....

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce