Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

214 Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga

Szybkość

214 Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga

Błogosławieni, posłuszni

obecnym przesłaniom Ducha Świętego.

Nieważne, jacy byli kiedyś

ani jak w nich działał Duch Święty –

ci, którzy przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni.

Aaa… ci, co przyjęli najnowsze dzieło,

są najbardziej błogosławieni,

a ci, którzy nie potrafią za nim podążać, są odsuwani.

Bóg pragnie tych, którzy akceptują nowe światło,

i tych, którzy znają i przyjmują Jego najnowsze dzieło.

Potrafią szukać dzieła Ducha Świętego

i rozumieją nowe sprawy,

posłuszni dzisiejszej Bożej pracy, zostawiają to, co stare.

Aaa… tych ludzi, którzy przyjmują najnowsze dzieło,

przed wiekami już Bóg przeznaczył

do największych błogosławieństw.

Bezpośrednio słyszycie głos Boga i widzicie Jego ukazanie się,

dlatego w całym niebie i na ziemi, przez wszystkie wieki,

nie był nikt błogosławiony bardziej niż wasze grono.

Aa…

Dlatego w całym niebie i na ziemi, przez wszystkie wieki,

nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono.

Na podstawie rozdziału

„Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Porzuć pojęcia religijne, aby Bóg cię udoskonalił

Dalej:Jesteśmy zbawieni, ponieważ wybrał nas Bóg

Powiązane treści