Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło

Szybkość

Błogosławieni, którzy przyjmują nowe dzieło

I

Błogosławieni, posłuszni obecnym przesłaniom Ducha Świętego.

Nieważne, jacy byli kiedyś ani jak w nich działał Duch Święty –

ci, którzy przyjęli najnowsze dzieło, są najbardziej błogosławieni.

Aaa… ci, co przyjęli najnowsze dzieło, są najbardziej błogosławieni,

a ci, którzy nie potrafią zanim podążać, są odsuwani.

II

Bóg pragnie tych, którzy akceptują nowe światło,

i tych, którzy znają i przyjmują Jego najnowsze dzieło.

Potrafią szukać dzieła Ducha Świętego i rozumieją nowe sprawy,

posłuszni dzisiejszej Bożej pracy, pozostawiają to, co stare.

Aaa… tych ludzi, którzy przyjmują najnowsze dzieło, przed

wiekami już Bóg przeznaczył do największych błogosławieństw.

III

Bezpośrednio słyszycie głos Boga i widzicie, ukazuje się,

dlatego w całym niebie i na ziemi, przez wszystkie wieki,

nie był nikt błogosławiony bardziej niż wasze grono. Aa…

Dlatego w całym niebie i na ziemi, przez wszystkie wieki,

nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono.

Nikt nie był bardziej błogosławiony niż wasze grono.

z książki „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga

Dalej:Jesteśmy zbawieni, ponieważ wybrał nas Bóg

Powiązane treści