Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

10 Królestwo Boże zstąpiło na ziemię

Szybkość

10 Królestwo Boże zstąpiło na ziemię

I

Błyskawica mignęła ze Wschodu.

Syn człowieczy pojawił się w ciele,

by wyrazić prawdę i ocalić wszystkie ludy.

Królestwo Boże zeszło na ziemię.

Bóg oczekiwany przez wieki i od zawsze wyglądany

ukazał się w Oriencie, promieniejąc na ziemię.

Słońce prawości, nadzieja ludzkości,

tak, Bóg na Wschodzie pojawił się.

Bóg, za którym tęskniłeś, Bóg, którego pragnąłem,

stał się ciałem i ukazał się, ukazał się nam,

głosząc prawdy i przynosząc światło.

Bóg przyszedł i teraz stał się królem.

Wszystkie ludy wielbią Go, euforia wypełnia świat.

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Wszystkie ludy wielbią Go, euforia wypełnia świat.

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

II

Prawy i majestatyczny, łaskawy Bóg,

w ciele teraz skromnie wśród ludzi kryje się.

Wyraził prawdy, by sądzić i obmywać ludzi.

Podbił i stworzył grupę zwycięzców w Chinach.

Wszystkie ludy wielbią Go, euforia wypełnia świat.

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Wszystkie ludy wielbią Go, euforia wypełnia świat.

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

III

Ty w sercu kochasz Boga i ja w sercu kocham Boga.

On przyniósł ścieżkę wiecznego życia człowiekowi.

Wszystkie ludy poddają Mu się,

wszystkie narody oddają cześć.

Królestwo Boże zstąpiło na ziemię!

Zabrzmiała święta trąba, prawość Boga ujawniła się.

Nieprawość zmyta, królestwo szatana zniszczyła katastrofa.

Wtem, wielki tryumf! Wszyscy ludzie cieszą się.

Człowiekowi ukazało się Tysiącletnie Królestwo.

Wszystkie ludy wielbią Go, euforia wypełnia świat.

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Wszystkie ludy wielbią Go, euforia wypełnia świat.

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Bo królestwo świata teraz jest królestwem Chrystusa!

Wstecz:Królestwo Chrystusa zstąpiło na ziemię

Dalej:Królestwo Chrystusa urzeczywistnia się wśród ludzi

Powiązane treści