46 Miłość Boga zbliża nas do siebie

I

Mimo że dzielą nas niezliczone morza i góry,

jesteśmy jednym narodem, bez granic pomiędzy nami –

o rożnym kolorze skóry i mówiącym różnymi językami.

Ponieważ wzywają nas słowa Boga Wszechmogącego,

zostaliśmy pochwyceni i przed Boży tron postawieni.

Są tu starsi o białych włosach,

i młodzi – promienni i radośni.

Ręka w rękę, ramię w ramię,

kroczymy razem poprzez wiatr i deszcz,

pocieszając się wzajemnie w nieszczęściu, pocieszając się.

Nasze serca zjednoczone są,

zbliża nas do siebie miłość Boga.

W życiu stajemy się powiernikami.

Obowiązek nasz wypełniamy wraz.

II

Boże słowa są źródłem żywej wody.

Gdy czerpiemy radość ze słów Boga,

nasze serca wypełnia słodycz.

Wspieramy się w niechęci, wspieramy się w słabości.

Mamy ludzką postać tylko dzięki temu, że nas przycina.

Sąd Jego słów i skarcenie Jego słowami,

oczyszcza nasze usposobienie,

zdeprawowane usposobienie.

Ręka w rękę, ramię w ramię,

kroczymy razem poprzez wiatr i deszcz,

pocieszając się wzajemnie w nieszczęściu, pocieszając się.

Nasze serca zjednoczone są,

zbliża nas do siebie miłość Boga.

W życiu stajemy się powiernikami.

Obowiązek nasz wypełniamy wraz.

III

Niosąc świadectwo, pokonujemy szatana.

Wymykamy się ciemności i żyjemy pośród światła.

Znamy Boże piękno, znamy Bożą sprawiedliwość.

Wtuleni w Boga, żyjemy na ziemi jak w niebie.

Będąc lojalni i posłuszni,

jesteśmy przejawem Bożej chwały.

Doświadczamy niezliczonych dróg,

przez które Bóg objawia nam swoją miłość.

Ręka w rękę, ramię w ramię,

kroczymy razem poprzez wiatr i deszcz,

pocieszając się wzajemnie w nieszczęściu, pocieszając się.

Nasze serca zjednoczone są,

zbliża nas do siebie miłość Boga.

W życiu stajemy się powiernikami.

Obowiązek nasz wypełniamy wraz.

IV

Miłość możliwa jest tylko z Bogiem –

tylko w miłości jest rodzina.

Wszyscy, którzy kochają Boga, są jedną rodziną.

Miłość możliwa jest tylko z Bogiem –

tylko w miłości jest rodzina.

Żyjąc w pięknym królestwie,

wychwalamy Boga Wszechmogącego na wieki!

Ręka w rękę, ramię w ramię,

kroczymy razem poprzez wiatr i deszcz,

pocieszając się wzajemnie w nieszczęściu, pocieszając się.

Nasze serca zjednoczone są,

zbliża nas do siebie miłość Boga.

W życiu stajemy się powiernikami.

Obowiązek nasz wypełniamy wraz.

Miłość, miłość, miłość Boga zbliża nas do siebie.

Miłość, miłość, miłość Boga zbliża nas do siebie.

Miłość, miłość, miłość Boga zbliża nas do siebie.

Miłość, miłość, miłość Boga zbliża nas do siebie, miłość.

Wstecz: 45 Cała ludzkość przychodzi oddawać cześć Bogu

Dalej: 47 Radość w ziemi Kanaan

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

192 Istotą Chrystusa jest Bóg

Ⅰ Bóg, który staje się ciałem, nazywa się Chrystus, więc Chrystus, który może dać ludziom prawdę, nazywa się Bóg. Nie ma w tym żadnej...

122 Próby wymagają wiary

Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce