Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Ostateczne wymaganie Boga wobec człowieka

Szybkość

Ostateczne wymaganie Boga wobec człowieka

I

Czy jako posługujący umiesz służyć Bogu lojalnie, nie będąc biernym,

nie działając odruchowo? Jeśli odkryjesz, że Bóg cię nie docenia,

czy będziesz w stanie nadal służyć do końca życia?

Jeśli mimo twych wysiłków Bóg jest oziębły,

czy nadal będziesz dla Niego działał w ukryciu?

Gdy poświęcasz się Bogu, lecz nie masz, czego żądasz,

czy wtedy zniechęcisz się i obwinisz Boga?

Jeśli zawsze jesteś lojalny i kochasz Boga,

lecz znosisz ból choroby oraz życie w ubóstwie,

nawet przyjaciele i rodzina porzucają cię lub inne cierpisz udręki,

czy wytrwasz w lojalności?

II

Jeśli dzieło Boga nie spełnia twych marzeń, jak podążysz przyszłą ścieżką?

Jeżeli nie zyskujesz nic z tego, co chciałeś mieć od Boga,

czy potrafisz dalej podążać za Bogiem?

Jeśli nie dostrzegłeś celu i znaczenia dzieła Boga,

czy posłuszny będziesz Mu bez osądów?

Czy potrafisz cenić wszystkie słowa Boga,

całe Jego dzieło z czasu, gdy jest On z człowiekiem?

Czy będziesz lojalnym wyznawcą, skłonnym cierpieć dla Niego całe życie,

nawet jeśli nic na tym nie zyskasz? Czy możesz iść dalej bez robienia planów,

nie przygotowując przyszłej ścieżki przetrwania? Czy zrobisz to dla Boga?

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Bóg w ciele jest żywym źródłem życia

Dalej:Bóg ma nadzieję, że człowiek może być szczery wobec Jego słów

Powiązane treści

 • Dla kogo powinni żyć ludzie?

  I Dla kogo powinni żyć ludzie? Dzisiaj się przebudziłem. Przedtem żyłem dla siebie – dla reputacji i statusu. Modliłem się do Boga ładnymi słowami, le…

 • Zwyciężą jedynie ci, którzy trwają pewnie w cierpieniu

  I W Wieku Królestwa ludzki ród dopełni się, wreszcie pełny w Wieku Królestwa. Gdy dzieło podboju zakończy się, ludzie zaznają cierpienia i oczyszczen…

 • Bóg wraca jako zwycięzca

  I Sam Bóg staje w obliczu wszechświata, osoba Jego tam jest gdzie Wschód! Któż nie uklęknie, by chwalić Go? Któż nie powie: „To prawdziwy Bóg”? Któż p…

 • O mój ukochany, proszę poczekaj na mnie

  I Księżyc się wspiął ponad korony drzew, blask Jego piękny jest, jak ukochany mój. Ukochany mój, gdzie jesteś? Czyś słyszał, jak łkam? Któż, jak nie …