Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

277 Bóg zapłacił tak wielką cenę

1 W dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem. Jest pokorny i ukryty wśród ludzi. Wyraża prawdę, by zbawić człowieka, bez słowa skargi dając z siebie wszystko. Ma dobre serce, a napotyka na nieprzychylne spojrzenia. Bóg zapłacił tak wysoką cenę, lecz czy ktoś powitał Go uśmiechem? Dołożył wszelkich starań, by zbawić człowieka. Dlaczego ludzie nie rozumieją Jego serca?

2 Bóg wzywa mnie swoimi słowami i stawia mnie przed swoim tronem. Jesteśmy nieświadomy i mam liczne braki, a Bóg mnie oświeca. Jestem smutny i słaby, a Bóg mnie pociesza. Kiedy jestem zarozumiały, zadufany w sobie i zbuntowany, Boży sąd i Jego karcenie mnie dyscyplinują. Bóg nigdy mnie nie opuści, dopóki moje usposobienie nie zostanie obmyte. Widząc, jak wielką miłość dał mi Bóg, oddam całe swoje istnienie, by Go zadowalać.

3 Bóg mieszka z nami, dzieląc nasze przeciwności losu, słodycz i ból. Wprowadził mnie na ścieżkę prowadzącą do królestwa i doświadczyłem tak wiele Jego miłości. Bóg ma wrócić na Syjon. Gdybyśmy tylko mogli dłużej być razem ! Jestem pełen smutku i ociągam się, nie wiedząc, kiedy zostaniemy ponownie zjednoczeni. Przypominam sobie Bożą łaskę, minione wydarzenia, które trudno zapomnieć. Głęboko odczuwam Jego dostępność i cudowność oraz to, jak bardzo jest godzien czci. Boża miłość wyryła się głęboko w moim sercu. Zawsze niezachwianie za Nim podążam. Całe życie będę kochać Boga i odpłacać się za Jego miłość.

Wstecz:Bóg jest najlepszy

Dalej:Niech Boża miłość zawsze będzie wysławiana

Powiązane treści

 • Bóg skupia się na sercu człowieka

  Ⅰ Gdy przyjmie się, co powierza Bóg, On ma zasady dla ludzi, czy czyjeś działania są dobre, czy złe, czy ktoś słucha lub spełnia Bożą wolę, czy czyjeś…

 • Próby wymagają wiary

  Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz wierzyć w dzi…

 • Bóg ma nadzieję na prawdziwą ludzką wiarę

  Ⅰ Bóg wymaga od człowieka przestrzegania ścisłych norm. Jeśli twej wierności towarzyszą warunki, nie chce twej tak zwanej wiary. Bóg brzydzi się ludź…

 • Miłość Boga jest najrzeczywistsza

  Ⅰ Bóg podbija was, jakże wielkim jest to zbawieniem. Wszyscy pełni jesteście grzechu i rozwiązłości. Teraz przed obliczem Boga, co karci i sądzi, dost…