184 Wcielony Bóg jest bardzo ważny dla ludzkości

Bóg ucieleśniony wykonuje pracę,

której człowiek nie potrafi,

gdyż Jego istota nie przypomina ludzkiej.

Może zbawić człowieka,

ponieważ Jego tożsamość różni się od ludzkiej.

Ciało to jest tak ważne dla ludzkości,

ponieważ On jest człowiekiem,

a przede wszystkim Bogiem;

bo On może wykonać pracę,

której, zwyczajny człowiek nie, nie, nie potrafi.

On może uratować

zepsutego człowieka żyjącego z Nim na ziemi.

Bóg ucieleśniony jest taki sam, taki sam jak człowiek,

ale jest ważniejszy, niż każdy człowiek,

ponieważ to On może wykonać dzieło,

którego nie może Duch Boży.

On może świadczyć lepiej niż Jego Duch,

On w pełni może zdobyć człowieka.

To ciało jest normalne i zwyczajne,

ale Jego wkład w ludzkość i Jego znaczenie

dla jej istnienia czynią Go znacznie cenniejszym.

Wartość i znaczenie tego ciała

nie mogą być przez nikogo policzone.

Chociaż to ciało nie może bezpośrednio zniszczyć szatana,

Jego dzieło może go pokonać i zdobyć człowieka,

zmuszając szatana do całkowitego

poddania się Jego panowaniu.

Jest tak, ponieważ Bóg jest ucieleśniony,

dzięki czemu pokonać może szatana i zbawić ludzkość.

Bóg nie bezpośrednio niszczy Go,

ale staje się ciałem, aby pokonać człowieka

skorumpowanego przez szatana.

A więc to On może lepiej świadczyć o sobie wśród stworzeń

i zbawić zepsutego człowieka.

Bóg ucieleśniony pokonał szatana.

To niesie z sobą mocniejsze świadectwo

i jest bardziej przekonujące,

niż bezpośrednie zniszczenie szatana przez Ducha Bożego.

Bóg w ciele może bardziej pomóc

człowiekowi w poznaniu Stwórcy

i lepiej świadczyć o sobie pośród, pośród stworzeń.

Na podstawie rozdziału

„Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 183 Tylko Bóg Wszechmogący może zbawić człowieka

Dalej: 185 Chrystus wyraża to, czym jest Duch

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

122 Próby wymagają wiary

Ⅰ W obliczu prób ludzie słabi są, negatywne uczucia żywią. Nie widzą jasno, czego chce Bóg, ani najlepszej ścieżki praktyki. Lecz musisz...

150 Jak Bóg panuje nad wszystkim

Ⅰ Odkąd płacząc, przychodzisz na ten świat, obowiązek wypełniasz swój. Rolę swą przyjmujesz w Bożym porządku, w Bożym planie rozpoczynasz...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce