Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

Bóg Wcielony jest dla was niezwykle ważny

Szybkość

Bóg Wcielony jest dla was niezwykle ważny

I

Boże dzieło w dniach ostatecznych wykonuje ten zwykły człowiek.

On obdarzy wszystkim cię, o wszystkim zdecyduje też.

Czy sądzicie, że taki człowiek mógłby być tak prosty i nie wart choć wzmianki?

Czy Jego prawda was nie przekonuje? Czy Jego czyny nie wystarczą?

Czy Jego ścieżką nie warto iść? Skąd niechęć do Niego w was?

Co sprawia, że postępujecie tak, uciekacie Mu i odrzucacie Go?

Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,

Bóg przebaczył wam, łaskę okazał wam.

A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,

co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma.

Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg.

II

W Nim prawda wyraża się. To On źródłem prawdy jest.

On drogę wskazuje wam. Czy wciąż nie rozumiecie?

Czy w tych prawdach wciąż nie widzicie śladów Bożego dzieła?

Bez dzieła Jezusa człowiek nie mógłby z krzyża zejść.

Bez wcielenia w tym dniu ci, co schodzą z krzyża,

nie byliby uznani przez Boga, nie wkroczyliby też w nowy wiek.

Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,

Bóg przebaczył wam, łaskę okazał wam.

A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,

co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma.

Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg.

III

Gdyby On nie przyszedł, nie mielibyście szans,

nie dane byłoby wam oglądać Bożego oblicza.

Bo rodzaj wasz winien dawno już zgładzony być na dobre.

Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,

Bóg przebaczył wam, łaskę okazał wam.

A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,

co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma.

Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,

Bóg przebaczył wam, łaskę okazał wam.

A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,

co Bogiem jest wcielonym, wielką wartość dla was ma.

Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg.

z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Przemiany usposobienia są głównie przemianami natury

Dalej:Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest Królem

Powiązane treści

 • Żyję w obecności Boga

  I Żyję w obecności Boga. Patrząc na Niego, wierzę w zaufanie. Każda osoba i rzecz, które widzimy – zbudowane ręką Boga. Żyję w obecności Boga, tak, ja…

 • Tylko Bóg kocha człowieka najbardziej

  I Bóg jest dziś w stanie pracować w taki sposób, bo Jego plan osiągnął ten poziom. On kocha ludzkość, dlatego ratuje ludzkość. Wykonuje pracę kierowa…

 • W dniach ostatecznych efekty Bożych dzieł są osiągnięte przez słowo

  I Efekty Bożych dzieł w dniach ostatecznych, są osiągane przez słowo, słowo pomaga człowiekowi zrozumieć tajemnice i Boże dzieła poprzez wieki. Ono pr…

 • Przywiązanie do Boga

  I Z ogromu ludzi Bóg wybrał mnie, przyzwał mnie do swego boku. Jego słowa rozgrzały serce. Szczerym wołaniem zbudził mnie ze snu. Jego znajomy głos, p…