Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

42 Królestwo Chrystusa to ciepły dom

I

Królestwo Chrystusa to mój ciepły dom.

Należy do całego ludu Bożego.

Chrystus chodzi i przemawia w kościele.

Chrystus chodzi i żyje pośród nas.

Sąd Bożych słów jest tu,

tak jak dzieło Ducha Świętego.

Słowa Boże karmią nas i prowadzą,

naszemu życiu pomagają rozwijać się.

To sprawiedliwy świat pod władzą Chrystusa.

Królestwo Chrystusa to ciepły dom, to ciepły dom.

II

Królestwo Chrystusa to mój ciepły dom.

Jest tak drogi ludowi Bożemu.

Słowa Boże królują w kościele.

Działamy zgodnie z prawdą, w sercach sławimy Go.

Nie ma już wewnętrznych konfliktów.

Nie trzeba już bać się i bronić.

Chrystus to miejsce odpoczynku dla ludzkiej duszy.

Nie muszę już błąkać się.

To królestwo Chrystusa, za którym tęskni lud.

Królestwo Chrystusa to ciepły dom, to ciepły dom.

III

Królestwo Chrystusa to mój ciepły dom.

Cały lud Boży niezwykle go ceni.

Tutaj doświadczam prób Bożych.

Oczyszczają me zepsute usposobienie.

Chrystusie dni ostatecznych, umiłowany,

Zawsze będziemy kochać Cię i wielbić.

Słowa Boże są tu, tak jak dzieło Ducha Świętego.

Królestwo Chrystusa to ciepły dom, to ciepły dom.

IV

Rozwój mego życia jest tu.

Me słowa do Boga są tu.

Pamiętam o cenie, którą płaci Bóg.

Porusza mnie wszystko tu.

Jest tu szczere wzruszenie,

a słowa nie mogą tego wyrazić.

Królestwo Chrystusa to ciepły dom.

Królestwo Chrystusa to ciepły dom.

Królestwo Chrystusa to ciepły dom, to ciepły dom.

Wstecz:Życie w obliczu Boga jest wielką radością

Dalej:Życie kościelne jest tak piękne

Powiązane treści

 • Znaczenie dzieła Boga wśród potomków Moaba

  Ⅰ Bóg działa wśród potomków Moaba, by zbawić upadłych w największy mrok. Są przeklęci, lecz Bóg chce od nich chwały, bo na początku byli tym ludem, kt…

 • Najgłębsze życie

  Ⅰ Jako stworzona istota powinieneś chwalić Boga. Jako stworzona istota musisz dążyć do jak najgłębszego życia. Właśnie wy idziecie właściwą ścieżką. …

 • Kto może zrozumieć serce Boga?

  Ⅰ Bóg na ziemi zawsze milczy. Choćby człowiek okrutny był, Bóg nie boleje w swym sercu, lecz wypełnia wolę Ojca. Kto rozpoznał piękno Boga? Kto ma wię…

 • Dążę tylko do tego, by w swoim sercu kochać Boga

  O Boże! Nie proszę, by inni mnie znosili albo dobrze traktowali, ani by mnie rozumieli lub akceptowali. Proszę jedynie, bym zdołał kochać Cię w moim s…