Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

194 Chrystus jest Bogiem we własnej osobie

Szybkość

194 Chrystus jest Bogiem we własnej osobie

Ponieważ Bóg stał się ciałem,

działa w tożsamości swego ciała.

W ciele kończy dzieło, które jest Jego powinnością.

Sam Bóg staje się ciałem.

Zarówno Chrystus, jak i Duch Boży,

obaj naprawdę są Bogiem.

Dokonuje dzieła i pełni posługę, które są Jego powinnością.

Nieważne, jak działa Chrystus,

zawsze jest posłuszny Bogu.

Nieważne, jak zwykłe jest człowieczeństwo Chrystusa,

nie można zaprzeczyć, że jest On samym Bogiem.

Nieważne, z jakiej pozycji On przemawia

i w jaki sposób wypełnia wolę Boga,

On jest samym Bogiem.

On jest samym Bogiem.

Chrystus w swojej boskości jest ponad wszystkimi.

Pośród wszystkich stworzeń On posiada najwyższą władzę,

a ta władza jest Jego boskością,

usposobieniem i istotą Boga,

to określa Jego tożsamość.

On nigdy nie żąda od ludzi

czegoś, czego nie mogliby osiągnąć.

Wszystko to, co On czyni, spełnia wolę Boga

i służy Jego zarządzaniu.

Nieważne, jak zwykłe jest człowieczeństwo Chrystusa,

nie można zaprzeczyć, że jest On samym Bogiem.

Nieważne, z jakiej pozycji On przemawia

i w jaki sposób wypełnia wolę Boga,

On jest samym Bogiem.

On jest samym Bogiem.

Nieważne, jak zwykłe jest człowieczeństwo Chrystusa,

nie można zaprzeczyć, że jest On samym Bogiem.

Nieważne, z jakiej pozycji On przemawia

i w jaki sposób wypełnia wolę Boga,

On jest samym Bogiem.

On jest samym Bogiem.

Na podstawie rozdziału

„Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz:Chrystus dni ostatecznych przynosi drogę życia wiecznego

Dalej:W Erze Królestwa, słowo wypełnia wszystko

Powiązane treści