194 Tożsamością Chrystusa jest sam Bóg

Ponieważ Bóg stał się ciałem,

działa w tożsamości swego ciała.

W ciele kończy dzieło, które jest Jego powinnością.

Sam Bóg staje się ciałem.

Zarówno Chrystus, jak i Duch Boży,

obaj naprawdę są Bogiem.

Dokonuje dzieła i pełni posługę, które są Jego powinnością.

Nieważne, jak działa Chrystus,

zawsze jest posłuszny Bogu.

Nieważne, jak zwykłe jest człowieczeństwo Chrystusa,

nie można zaprzeczyć, że jest On samym Bogiem.

Nieważne, z jakiej pozycji On przemawia

i w jaki sposób wypełnia wolę Boga,

On jest samym Bogiem.

On jest samym Bogiem.

Chrystus w swojej boskości jest ponad wszystkimi.

Pośród wszystkich stworzeń On posiada najwyższą władzę,

a ta władza jest Jego boskością,

usposobieniem i istotą Boga,

to określa Jego tożsamość.

On nigdy nie żąda od ludzi

czegoś, czego nie mogliby osiągnąć.

Wszystko to, co On czyni, spełnia wolę Boga

i służy Jego zarządzaniu.

Nieważne, jak zwykłe jest człowieczeństwo Chrystusa,

nie można zaprzeczyć, że jest On samym Bogiem.

Nieważne, z jakiej pozycji On przemawia

i w jaki sposób wypełnia wolę Boga,

On jest samym Bogiem.

On jest samym Bogiem.

Nieważne, jak zwykłe jest człowieczeństwo Chrystusa,

nie można zaprzeczyć, że jest On samym Bogiem.

Nieważne, z jakiej pozycji On przemawia

i w jaki sposób wypełnia wolę Boga,

On jest samym Bogiem.

On jest samym Bogiem.

Na podstawie rozdziału

„Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego”

w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Wstecz: 193 Chrystus dni ostatecznych przynosi drogę życia wiecznego

Dalej: 195 W Erze Królestwa, słowo wypełnia wszystko

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

86 Pieśń o słodkiej miłości

I W moim sercu skrywa się Twoja miłość. Która zbliża mnie do Ciebie w najmilszy sposób. Praca w służbie Twemu sercu uczyniła me serce...

87 Pieśń szczerego przywiązania

1 Jeden jest, który Bogiem jest wcielonym. Wszystko, co mówi, co czyni, prawdą jest. Jego mądrość, sprawiedliwość miłuję. Widzieć Go, być...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce